H2M Sverige AB

H2M:s energispecialister erbjuder många olika tjänster inom energi och automation. Vi kartlägger, analyserar, optimerar, effektiviserar och övervakar i befintliga system. Vi utvecklar och projektleder ombyggnationer och utvecklar med hela fastigheten i fokus. H2M erbjuder också traditionella förvaltnings- och fastighetstekniktjänster runt om i Mälardalen och Östergötland. Energioptimering på olika nivå ingår i samtliga våra avtal och vi arbetar alltid aktivt med att minska energiförbrukningen.

Vi genomför också certifiering Miljöbyggnad Idrift och tar fram underlag för övriga energi-och miljöcertifieringar på fastighetsområdet. Att certifiera sin fastighet hjälper fastighetsägare att nå sina miljömål, nå en bättre ekonomi och skapar en bra och sund inomhusmiljö där människor trivs och mår bra.

www.h2m.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.