Greflunda Konsult

Möt framtiden med Greflunda Konsult AB – oberoende konsulter inom energi och klimat.

Vi vill medverka till att uppnå EU:s mål för en hållbar framtid:

  • 2020 sänka energiförbrukningen med 20%.
  • 2050 sänka energiförbrukningen med 50%.

För att klara de framtida målen måste vi både energieffektivisera och ställa om till förnybar energi. Det räcker inte att bara göra det ena. Vi skall således bygga ”nära 0 hus” och förbättra standarden i det befintliga beståndet. Vi kan tillsammans arbeta fram energieffektiva förslag där förnybar och miljövänliga alternativ ingår som en naturlig del i konstruktionen.

Välkommen till Greflunda Konsult!

greflunda.com