Greenproo

– by McCool Productions AB.

 

Greenproo erbjuder energieffektiva lösningar för främst fastighets- och logistiksektorn.

Genom att exempelvis kombinera bergvärme och solceller kommer vi inte bara ned rejält i energiförbrukning, utan blir också många gånger helt självförsörjande på energi, samtidigt som den rent miljömässiga återbetalningstiden blir mycket kort. Genom att gå över till LED-belysning reduceras energiförbrukningen ytterligare.

Vi jobbar även med mer unika produkter som Triboron, en patenterad teknologi som halverar friktionen i alla typer av förbränningsmotorer, vilket avsevärt sänker bränsleförbrukning och utsläpp, samtidigt som motorslitaget minimeras.

Greenproo är agent för bland andra:

Fastighet:

 • Svea Solar: Sveriges ledande leverantör och installatör av solceller.
 • Absolicon: Svensk tillverkare med världens mest effektiva solfångare (76 % verkningsgrad).
 • TSB Energi & Miljö: Bergvärme och Djupgeotermisk energi.
 • TSB Energi & Miljö: Marksanering
 • Degree-n: Nanobaserade infravärmepaneler med unika egenskaper och låg energiförbrukning.
 • LEDenergy Nordic: Svensk tillverkare av LED-belysning för främst industri- och idrottsanläggningar.
 • CTW: Patenterad miljövänlig svensk metod för rensning och sanering av industrirör, fjärrvärmerör, etc.
 • Materialgruppen: Miljövänlig städutrusning, med varumärken som Polti, CTM, Kimberly-Clark och Tork.

Logistik:

 • Triboron: Unik patenterad svensk teknologi för effektivisering av förbränningsmotorer.
 • Lightwagen: B- och BE-kortslastbilar med upp till 50 % högre lastvikt.
 • Havoline: Miljömärkta svenska fordonsvårdsprodukter.

Greenproos verksamhetsområde är i första hand Norden, men vi är även verksamma på marknader som Kina och Indien genom lokala partners.

www.greenpro.com

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Södermanlands län, Stockholms län