Greencon energi & miljö AB

Greencon är ett Gävlebaserat konsultföretag med omfattande kompetens inom energi, miljö och systemutveckling. Våra tjänster är huvudsakligen fastighetsrelaterade, men flera av dem är lämpliga att applicera även inom andra områden. Vi skräddarsyr tjänsterna efter varje enskild kund eller uppdrag och arbetar över hela landet. Greencon har en hög miljöprofil. Något som återspeglas i både företagsnamn och affärsidé. Energi och miljö är begrepp som är tätt förknippade med varandra.

Greencon förfogar över en i det närmaste komplett utrustning för energitekniska mätningar. Vi har möjlighet att göra ingreppsfria mätningar för de flesta energitekniska storheter och medieslag utan inverkan på verksamheten och processer. De flesta instrumenten tillåter mätningar under långa perioder med hög mätvärdesupplösning. Se gärna vår hemsida, www.greencon.se, för en mer ingående företagspresentation, tjänstebeskrivningar och ett urval av våra återkommande kunder.

www.greencon.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.