Gerdes solutions AB

Gerdes solutions AB erbjuder visuella och termografiska inspektioner utförda med drönare.

Med hjälp av flygburen termografering av fjärrvärmenät samt analys och visualisering av nätets status ger våra tjänster kunden möjlighet att snabbt och enkelt lokalisera energiförluster på grund av läckor eller bristande isolering.

För att identifiera vatteninträngningar i hustak använder vi drönare utrustade med både visuella kameror och värmekameror. Metoden är kostnadseffektiv för kunden, då läckage kan upptäckas i ett tidigt skede.

Vi utför även visuella inspektioner av alla typer av byggnader och konstruktioner.

www.gerdessolutions.com

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.