Fastighetskonsult Lars Sjölander AB

I rollen som fristående fastighetsingenjör/konsult genomför jag inventering, underhållsplanering samt projektering gällande engergibesparingsåtgärder. Effektiviseringarna synliggörs i underhållsplanen via en kvalificerad riskbedömning som säkerställer att fel, defekter, risker, samt potentiella problem kopplas till specifika komponenter. Dessa åtgärdsprioriteras, graderas samt dess sannolikhet och frekvens uppskattas. Kundnyttan består främst i mitt helhetsansvar från inventering till genomförande.

www.fastighetskonsult.com

Kontaktpersoner

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.