Entro AB

Entro är en energi- och miljörådgivare med två uppdragsgivare – kunderna och miljön.

Åt kunderna sparar vi tid och pengar. Miljön får en effekt genom en lägre energiförbrukning och ett lägre CO2-utsläpp.

Vi har flera avdelningskontor och betjänar stora nationella kunder. Vi har därför utarbetat ”bästa praxis” för våra leveranser och jobbar efter samma metodik. Gemensamt för alla i Entro är att vi tar «kundens position«, vilket betyder att vi konsekvent försöker hitta de bästa – och mest ekonomiskt smarta – lösningarna för våra kunder. Entros vana vid stora volymer, kompetens och erfarenhet gör att vi är rustade att få jobbet gjort på ett bättre och mer effektivt sätt.

De tjänster vi erbjuder är energiuppföljning, avfallsuppföljning, fakturakontroll, anläggningsadministration, hyresgästavstämning, ekonomiuppföljning för att nämna några. Vi har ett eget energiuppföljningssystem som heter Entro Optima som är en omfattande databas med information om energiförbrukning från mer än 30 miljoner kvadratmeter kontors- och industrifastigheter i hela Skandinavien. Det gör det möjligt för oss att jobba faktabaserat och att dokumentera resultat. Informationen vi hämtar in ligger till grund för olika åtgärder, tekniska förbättringar och annan service. Det kan vara information om till exempel energiförbrukning, avfallsflöde, klimatavtryck och ekonomi. Entro Optima ger en totalöversikt över energi, miljö och avfall. Programmet stöttar beslutningar för fastighetsägare och -förvaltare, nätägare och elleverantörer.

Vi ser fram emot att höra från dig!

entro.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län