Enjay

Enjay har utvecklat en värmeväxlare som är speciellt framtagen för att kunna återvinna energi ur restaurangventilation (imkanal) utan förfiltrering eller extra underhåll. Värmeväxlaren erbjuder varaktig energiåtervinning utan dyra underhållskostnader (filterbyten m.m.) eller risk för driftstopp.

www.enjaysystems.com

Kontaktpersoner

Vi vänder oss till

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.