EnergiVeritas AB

EnergiVeritas AB jobbar oberoende och rikstäckande med alla sorters fastigheter och industrier och har utfört över 1,5 miljoner kvadratmeter energiprojekt. Bra nätverk och samarbetspartners inom VVS, el, styr och reglering, belysning, kyla, m.m. i Malmö, Göteborg och Stockholm.

  1. Energikartläggning med simultan driftoptimering för energibesparing & bättre inneklimat. Genom att samtidigt göra driftoptimering kan energikartläggningen ofta återbetala sig efter bara några månader och brukarna upplever bättre komfort.
  2. Ta fram energieffektiviseringsåtgärder och lönsamhet med hjälp av LCC-kalkyller.
  3. Realiserande av energibesparingsåtgärder/energiprojektledning.
  4. Aktualisering av energideklaration efter energiprojekt.
  5. Ansökan om Greenbuildning certifiering om besparing över 25 %.
  6. Energikontroller, avtal med kvartalsbesök och ständig driftoptimering för energibesparing och bättre inneklimat. Efter lyckad driftoptimering bör driftinställningarna låsas och ändringar bör bara göras av driftchef och om verksamheten ändras.
  7. Kompetensutveckling för driftpersonalen.
  8. Vi utför ClimaCheck prestanda inspektion, analys och optimering av kylsystem för komfortkyla, värmepumpar och livsmedelskyla i samarbete med kylentreprenörer och eventuellt andra konsulter som ingår i ClimaCheck partner nätverk för stora CO2– eller NH3-kylprocesser.

Vi vänder oss till

Flerbostadshusägare
Industriföretag
Lokalfastighetsägare
energiveritas.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Östergötlands län Örebro län Östergötlands län Västmanlands län Västernorrlands län Västerbottens län Värmlands län Uppsala län Södermanlands län Stockholms län Skåne län Norrbottens län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Jämtlands län Hallands län Gävleborgs län Gotlands län Dalarnas län Blekinge län