EMIL Energi & Miljö

Energikartläggning med förslag på lönsamma åtgärder och bättre miljö.

Certifierad energikartäggare 2016.

E.MIL Energi & Miljö startade 2007 och arbetar för effektivare energianvändning i företag. Det drivs av mig Per-Åke Strandsäter.

Erfarenheter (inkl. tidigare anställningar):

  • Energikartläggningar – 100-tals företag i olika branscher
  • Seminarier &. Nätverk – Energi, miljö, innovation m.m.
  • Publikationer & Artiklar – ”El till varje pris?” m.fl.
  • Teknikutvecklingsprojekt – ”Halva pumpen räcker”, ”Just in time-gjutning” m.fl.
  • Miljöledningssystem – Introduktion av ISO 14001 i många småföretag
emilenergimiljo.se

Kontaktpersoner

Per-Åke Strandsäter

070 331 18 57
[email protected]

Vi vänder oss till

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Jönköpings län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Kronobergs län