Elajo

Elajo är ett teknikföretag som driver en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar. Med nästan 40 kontor och 900 medarbetare i södra Sverige är vi ett stort företag med lokal förankring. Om ert lokala Elajokontor saknar ett teknikområde så finns kunskapen inom bolaget och vi samarbetar över hela Sverige för att kunna tillgodose era behov.

Genom att lyssna på Ert behov tar vi fram tjänster och/eller produkter för att sänka Er energikostnad. Elajo har kompetens och behörighet inom de flesta teknikområden, ni behöver endast ha en kontakt som samordnar både små, stora, enkla eller komplexa projekt.

www.elajo.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Jönköpings län, Västra Götalands län, Östergötlands län, Hallands län, Kronobergs län