Ecoclime Group Ab

Ecoclime erbjuder värdeskapande cirkulära energisystem innefattande unik energiåtervinning av värme från spillvatten i fastigheter. Ecoclime erbjuder även klimatnyttiga behovsstyrda värme-, komfortkyla och ventilationslösningar. Ecoclime arbetar även med fastighetsautomation innefattande en IoT-plattform bl.a. för driftoptimering av energi- och klimatbehovsstyrda fastigheter som kan integreras med fastigheters dataundercentraler och energirelaterade komponenter.

www.ecoclime.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.