Climacheck

Vårt mål är att hjälpa kunder att öka tillförlitligheten, livslängden och energieffektiviseringen i kyl-, lufkonditionerings- och värmepumpssystem. Det gör vi genom att erbjuda mätutrustning och tjänster för att optimera systemen.

www.climacheck.com

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län