Climacheck

ClimaCheck Sweden AB är ett svenskt innovationsföretag som är globalt ledande på analys och optimering av kylprocesser som används i luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpsystem (KVP-system). Kylprocesser är en förutsättning för livsmedelshantering, läkemedelsindustri, kylning av servrar och många processer samt för uppvärmning och kylning av byggnader. Värmepumpar ses som en viktig förutsättning att sänka förbrukningen av fossil energi för uppvärmning av byggnader och processer.

Totalt används ca 20% av världens el av kylprocesser. Ägarna av kylaggregat och värmepumpar saknar i de flesta fall kompetens att värdera hur effektivt dessa system fungerar i deras anläggningar. Hur effektiva dessa processer är, bedöms utifrån om de uppnår avsedd temperatur eller inte.

ClimaChecks unika mätmetod baseras på termodynamik och fungerar på alla kompressordrivan kylprocesser. Med information (bland annat COP, System Efficiency Index (SEI) och energisignaturer) från ClimaCheck får anläggningsägaren kontroll på hela systemet ända ner på komponentnivå. Informationen från ClimaCheck är en förutsättning för att kunna jobba effektivt med energioptimering, driftsäkerhet och prediktivt underhåll.

Många utredningar och våra egna erfarenheter från tiotusentals fältmätningar runt om i världen visar att elförbrukningen i KVP-system kan sänkas med 10–30% genom optimering av befintlig utrustning utan större investeringar. Dessa system står ofta för 40–60% av fastigheters totala elförbrukning, något som gör det väldigt lönsamt att säkerställa att de fungerar optimalt.

Ett nyligen publicerat case/webinar, som belyser fördelarna att jobba strukturerat med energioptimering kommer från Banner Health i USA. De har sänkt sin energiförbrukning med 14 000 000 kWh per år och sänkt energikostnaden med 3.8 miljoner dollar per år. Hur de har gått tillväga visas i detta webinar.

Trots potentialen är medvetenheten om vikten av och kompetensen inom energieffektivisering i kyl- och värmepump branschen i Sverige (världen) liten då de flesta anläggningar bara har mätning av förbrukad energi och saknar information av systemets prestanda. Detta leder till att insikten om den stora energibesparingspotentialen som finns saknas hos ägare/brukare/entreprenörer.

ClimaCheck ändrar detta!

www.climacheck.com

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.