Chemiclean AB

Chemiclean erbjuder ett effektivt rekonditioneringskoncept för värmeväxlare och energibärande vätskesystem inom fastighet, industri och process. Genom Chemiclean-metoden®, hög teknisk kompetens och bred erfarenhet säkerställer vi en kostnadseffektiv drift av din anläggning under hela dess livscykel.

Hjälper kunderna med rengöring av värmeväxlare, rekonditionering av hela vätskesystemet inkl. installation av magnetitfilter och avgasare för att bibehålla effekten efter rekonditioneringen. Erbjuder dessutom Nulägesanalyser: Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i värmeväxlare samt utför syremätning på plats.

Chemiclean är både miljö- och kvalitets ISO14001 och 9001 certifierade.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
www.chemiclean.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.