Build Well Scandinavia AB

Som arkitekter och ingenjörer kan vi bland annat erbjuda rådgivning, utbildning, energi-, köldbryggs- och fuktberäkningar samt detaljprojektering för energieffektiva lösningar till såväl nyproduktion som energirenovering för alla typer av passiv- och lågenergihus. Build Well är en källa till kunskap.

I samarbeten med internationellt ledande varumärken för energieffektiva lösningar inom bland annat områdena fönster, dörrar, partier, lufttäthet och isolering, som reducerar köldbryggor, är vi en komplett leverantör av energieffektiva och internationellt certifierade komponenter till alla typer av byggnader. Bara det bästa är gott nog.

Tillsammans med våra engagerade leverantörer och utbildade montörer leder vi arbetet av korrekt installerade lösningar, av t ex fönster, för att uppnå projekterade kvalitetskrav på funktionella anslutningar samt beräknade kravställningar på t ex lufttäthet och köldbryggor. Helhetslösningar med rätt kvalitet som uppfyller högt ställda och beräknade krav.

www.buildwell.se

Kontaktpersoner

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.