Borlänge energi – energitjänster

Vi gör nytta i din värld och din vardag!

Miljö och kvalitet är viktigt för oss på Borlänge Energi i allt vi gör. Vi har valt att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14000 eftersom det är ett kvitto på att vi lever upp till högt ställda krav. Dessutom fungerar respektive standard som stöd och hjälp i arbetet med ständiga förbättringar.

Läs mer om oss på vår hemsida!

borlange-energi.se