Borg & Co

Borg & Co AB är specialiserat på omvärldsanalys, information och projektsamordning med fokus på effektivare energianvändning.

En mycket stor del av vår verksamhet bedrivs i internationella projekt.

Borg & Co är baserat i Stockholm och grundades 1996 av ägaren och VD:n Nils Borg.

Målgrupper

Adresser

Östergötlands län

Sveavägen 98, 113 50 STOCKHOLM