Anthesis Enveco AB

Anthesis är ett konsultföretag med hållbarhet & cirkulär ekonomi som kärnverksamhet. Vi arbetar bl.a. med hållbara energisystem & hållbara städer. Vi har lång erfarenhet av styrmedel för energieffektivisering, analys av åtgärders klimatpåverkan, energisystemanalyser, energi- och klimatanalyser av energiförsörjningssystem m.m. Vi har också gedigen erfarenhet av nätverksarbete med stort engagemang i Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus BeSmå och energieffektiva flerbostadshus BeBo. Utöver hållbara energisystem och hållbara städer omfattar Anthesis Enveco ABs tjänster även miljöekonomi, ekologisk ekonomi och social hållbarhet.

Anthesis Group är ett globalt konsultföretag vars kärnverksamhet är att erbjuda tjänster och lösningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. I dagsläget har Anthesis Group omkring 500 medarbetare och kontor i 15 olika länder. Den svenska delen av Anthesis Group är registrerat som Anthesis Enveco AB men i dagligt tal säger vi Anthesis Sverige. Vi har verksamhet i Stockholm, Göteborg och Karlstad men åtar oss uppdrag inom hela Sverige och internationellt.

www.anthesis.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Södermanlands län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län