Anthesis Enveco AB

Anthesis är ett konsultföretag med hållbarhet & cirkulär ekonomi som kärnverksamhet. Vi arbetar bl.a. med hållbara energisystem & hållbara städer. Vi har lång erfarenhet av styrmedel för energieffektivisering, analys av åtgärders klimatpåverkan, energisystemanalyser, energi- och klimatanalyser av energiförsörjningssystem m.m. Vi har också gedigen erfarenhet av nätverksarbete med stort engagemang i Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus BeSmå och energieffektiva flerbostadshus BeBo.

Anthesis Group har cirka 250 medarbetare och kontor i 12 länder. Anthesis Enveco AB är den svenska delen av Anthesis Group. Utöver hållbara energisystem och hållbara städer omfattar Anthesis Enveco ABs tjänster miljöekonomi, ekologisk ekonomi och social hållbarhet. utöver de ovan beskrivna kompetenserna besitter vi såväl bred som djup kunskap om olika typer av ekonomiska analyser, t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, samhällsekonomisk konsekvensanalys och ekonomisk värdering.

www.anthesis.se

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Stockholms län, Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Södermanlands län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län