Anneling Tobin Consult AB

Tjänster

Konsulter med lång erfarenhet av praktiska lösningar inom bygg, energi och innemiljö. God kännedom om aktuella lagar, förordningar och föreskrifter. God förståelse för såväl fastighetsägares som lokalhyresgästers behov.

Energitjänster

Adresser

Västra Götalands län

Katrinebergsgatan 19 504 39. Borås

www.atconsult.se

Kontaktperson

Bosse Wikensten

070-5727888

[email protected]