Aktea

Aktea är en heltäckande energirådgivare med tjänster inom förvaltning, teknisk konsultation och ledningsfrågor.

Aktea är en professionell partner för fastighetsägare, förvaltare och verksamhetschefer som vill sänka energikostnader och få ett bättre inomhusklimat.

Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv där tekniska system länkas samman med ekonomi, ledningssystem och beteenden. Ibland är det mest lönsamt att investera i ny teknik, medan i andra fall kan man optimera de system som redan finns i byggnaden. I vissa fall är det mer effektivt att arbeta med ändrade vanor och rutiner för att använda tekniken bättre.

Adresser

Stockholms län

Munkbron 1, 111 28 STOCKHOLM

Västra Götalands län

Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Västerbottens län

Nygatan 14 - 3 tr, 903 27 Umeå

Skåne län

Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö

Även verksamma i: