Aktea

Aktea är en heltäckande energirådgivare med tjänster inom förvaltning, teknisk konsultation och ledningsfrågor.

Aktea är en professionell partner för fastighetsägare, förvaltare och verksamhetschefer som vill sänka energikostnader och få ett bättre inomhusklimat.

Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv där tekniska system länkas samman med ekonomi, ledningssystem och beteenden. Ibland är det mest lönsamt att investera i ny teknik, medan i andra fall kan man optimera de system som redan finns i byggnaden. I vissa fall är det mer effektivt att arbeta med ändrade vanor och rutiner för att använda tekniken bättre.

aktea.se
Vi är verksamma i:

Stockholms län, Västra Götalands län, Västerbottens län, Skåne län