Airwatergreen AB

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Produkterna bygger på en svensk patenterad teknologi kallad varmkondensering som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning, enkelhet att installera utan ventilationsrör och samma effektivitet vid alla temperaturer. Det gör det möjligt för våra kunder att sänka uppvärmningskostnader och skapa ett bra klimat där inte korrosion och mögel uppstår.
www.airwatergreen.com

Kontaktpersoner

Energitjänster vi utför

Vi är verksamma i:

Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län