Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 110
      [name] => Alla energitjänster
      [slug] => alla-energitjanster
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 110
      [taxonomy] => measures
      [description] => 

Vill du energieffektivisera?

Läs mer nedan om vad du kan göra på olika områden. Alla energitjänster nedan består av kvalitetsgranskad information - läs mer om vår expertgrupp här.

[parent] => 0 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/03/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 113 [name] => Konsulttjänster [slug] => konsulttjanster [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 113 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av dessa tjänster bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). [parent] => 110 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 120 [name] => Bygg [slug] => bygg [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 120 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson och ska handla upp en entreprenör så säkerställ att upphandlingen gör enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister eller annat. [parent] => 110 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 124 [name] => VVS [slug] => vvs [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 124 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson så gör upphandlingen enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister. [parent] => 110 [count] => 27 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 130 [name] => El [slug] => el [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 130 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson så säkerställ att upphandlingen görs enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister. [parent] => 110 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 134 [name] => Styr [slug] => styr [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 134 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson och ska handla upp en entreprenör så säkerställ att upphandlingen gör enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister eller annat. I avtal avseende styr- eller mätkonsulter bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). [parent] => 110 [count] => 24 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 138 [name] => Industri [slug] => industri [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 138 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). [parent] => 110 [count] => 10 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [6] => WP_Term Object ( [term_id] => 142 [name] => Sammansatta tjänster [slug] => sammansatta-tja%cc%88nster [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 142 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av dessa tjänster mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). [parent] => 110 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [7] => WP_Term Object ( [term_id] => 145 [name] => Drift och underhållsavtal [slug] => drift-och-underha%cc%8allsavtal [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 145 [taxonomy] => measures [description] => Aff ska användas vid tjänsteentreprenader, men vad menar vi då med en tjänsteentreprenad? En tjänsteentreprenad kännetecknas av att det sker återkommande leveranser för att upprätthålla ett läge eller en funktion. Vanliga områden är: Eftersom Aff-dokumentationen (Aff ) både är ett juridiskt branschregelverk (ABFF) och stödjande mallar, kan det användas för såväl rena upphandlingar som interna överenskommelser. Aff-mallarna är t.ex. ett utmärkt hjälpmedel för att förtydliga vad olika avdelningar har för ansvar, så länge det rör sig om något av områdena ovan.  Aff är ett hjälpmedel för att upprätta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff gör det lätt att beskriva både själva leveransen som övergripande regler. Till skillnad från många andra branschers standardavtal är Aff utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer med målet att det ska vara en neutral bas som ger ett underlag för konkurrensneutralitet. Du behöver inte köpa dessa dokument utan leverantören upprättar handlingarna efter detta avtal. [parent] => 110 [count] => 14 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [8] => WP_Term Object ( [term_id] => 114 [name] => Energikartläggning [slug] => energikartlaggning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 114 [taxonomy] => measures [description] => Genomför en energikartläggning om du vill ha kunskap om hur energin fördelas i din byggnad eller verksamhet och om du vill ha god information om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska din energianvändning. Det finns ett flertal begrepp i branschen som alla betyder att man genomför en energikartläggning av energianvändningen i en byggnad eller verksamhet. Det finns ingen entydig branschstandard men EEF väljer att kalla tjänsterna energiutredning, energibesiktning, energianalys och energiinventering för energikartläggning. En energikartläggning brukar innehålla följande delar: Om energikartläggningen ska utföras för att uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard. - För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Dessa har auktorisations-loggan bredvid sitt företagsnamn. - Prata med din energikartläggare om vad som ingår i just deras tjänst. - Du som hyr en lokal kan tillsammans med din hyresvärd genomföra en elkartläggning för att få underlag till lönsamma åtgärder i de system som använder el. [parent] => 113 [count] => 35 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png ) [9] => WP_Term Object ( [term_id] => 115 [name] => Utbildning [slug] => utbildning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 115 [taxonomy] => measures [description] => En god start i er utbildning är att utnyttja de kommunala energi- och klimatrådgivare som vänder sig både till privatpersoner och företag.   Avseende självstudier finns många bra böcker men en vi rekommenderar är Energihandboken. Den beskriver det mesta, som du som vill läsa på, behöver veta. Utöver dessa finns en mängd konsulter som genomför utbildningar i energi av alla de slag, enskilt för er eller i grupp. [parent] => 113 [count] => 41 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [10] => WP_Term Object ( [term_id] => 116 [name] => Arkitektoniskt stöd [slug] => arkitektoniskt-sto%cc%88d [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 116 [taxonomy] => measures [description] => De flesta byggnader, oavsett ålder, kan ha arkitektoniska värden ur ägarnas eller brukarnas ögon. Detta kan även vara reglerat i detaljplanen. Det kan gälla såväl fasader som vissa invändiga utrymmen. Om du planerar att genomföra åtgärder som påverkar den arkitektoniska gestaltningen kan en god idé vara att ta hjälp av en arkitekt som är specialiserad på energiåtgärder. I de flesta fall kan bevarandet av god arkitektur gå hand i hand med energieffektivisering, bara åtgärden tänks igenom och anpassas efter din byggnad. [parent] => 113 [count] => 1 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [11] => WP_Term Object ( [term_id] => 117 [name] => Projektledning och samordning [slug] => projektledning-och-samordning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 117 [taxonomy] => measures [description] => Projektledning Om du som beställare av ett energieffektiviseringsprojekt inte hinner, kan eller vill driva projektet själv, kan du handla upp denna tjänst. En projektledare i energiprojekt tar hand om hela projektet och driver det på bästa sätt för din räkning. Projektledaren ansvarar också för samordningen mellan upphandlade entreprenörer och konsulter. Samordning I stora projekt kan det vara bra att dessutom tillsätta en energisamordnare. Energisamordnaren tillvaratar dina intressen avseende energi och inneklimat i större projekt där du upphandlar flera olika entreprenörer. Ofta tillsätts energisamordnaren endast för produktionsskedet men det är en klar fördel att du tillsätter rollen redan i gestaltnings- respektive projekteringsskedet. Energisamordnarens roll är dels som koordinator och dels att bevaka att upprättade kravnivåer gällande energiprestanda uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen. Detta gäller fönster, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, VVC-system, lufttäthet, belysning, tomgångsförluster, effektivitet på utrustning, SFP-tal m.m. för ventilationssystem samt övrig energiprestanda, det vill säga allt som är relaterat till byggnadens/anläggningens slutliga energiprestanda. [parent] => 113 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [12] => WP_Term Object ( [term_id] => 118 [name] => Driftoptimering [slug] => driftoptimering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 118 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv drift innebär att installationerna i din byggnad/anläggning levererar bästa möjliga inomhusmiljö till så låg energianvändning som möjligt. Oavsett om ni sköter drift- och underhåll med egen eller upphandlad personal, måste de ha kunskap i energieffektiv drift (ibland kallad energioptimering). Ofta finns en besparingspotential på 5-30 % i minskad energianvändning bara genom att se till att befintliga system används som de borde, utan några som helst investeringar. Om ni har drift i egen regi kan en driftkonsult upphandlas. Driftkonsulten, går igenom samtliga system tillsammans med er egna driftpersonal. Energieffektiv drift handlar om att anpassa värme, kyla, ventilation, belysning m.m. efter era boendes/anställdas och byggnadens/anläggningens behov. Exempel på åtgärder är inställning av rätt drifttider, temperaturer, luftflöden m.m. efter behov och årstid. Denna genomgång blir därmed en bra utbildning för personalen. Ofta blir utbildningen självfinansierad eller direkt lönsam genom att energibesparingen bekostar driftkonsulten. ”Goda råd kostar men är lönsamma…”. Om drift- och underhåll/teknisk förvaltning är utlagd på en extern part bör ni ställa krav på deras kunskap och agerande för att säkerställa energieffektiv drift. För att hitta samarbetspartners, se: Teknisk förvaltning – energi. [parent] => 113 [count] => 12 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [13] => WP_Term Object ( [term_id] => 119 [name] => Konsulttjänster övrigt [slug] => konsulttjanster-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 119 [taxonomy] => measures [description] => Det finns mycket övrigt som kan vara värt att ta hjälp av en specialist med bra erfarenhet inom området.

Upphandlingskonsulter

Upphandling av entreprenörer, inkl utvärdering av anbud, är relativt svårt och avgörande för att det ska bli som du vill. Det finns många konsulter som är specialiserade på upphandling och även har mallar för vad som bör med i ett förfrågningsunderlag. Är du relativt van vid upphandlingar kan det ändå vara en god idé att låta ett proffs titta på helheten innan du gör upphandlingen. Likaså låta en energikartläggare eller motsvarande titta på vilka relevanta tekniska krav och nivåer som är lämpliga så att de varken blir varken för höga, och därmed onödigt dyra, eller för låga.

Underhållsplan

Få hjälp av en konsult att väva in energiåtgärder i er underhållsplan så är chansen större att ni kommer till genomtänkta beslut.

Termografering

Värmefotografering av fasaden och installationer är ett kostnadseffektivt sätt att se var det läcker värme. Det finns konsulter som specialiserat sig på detta.

Energiledningssystem

Om ni är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och även vill ha ett strukturerat energiarbete, då kan det vara lämpligt att följa energiledningssystemet ISO 50001. Ett alternativ är att väva in energiledningssystemet i miljöledningssystemet. Dessa system är mycket snarlikt uppbyggda och den totala kostnaden minskar något på grund av samordning. Minskade driftkostnader överträffar troligen alltid kostnaden för energiledningssystemet.

Fönsterkonsult

Fönsteråtgärder är ett svårt område med många krav som fönstren ska uppfylla. Det finns konsulter som är specialiserade på just åtgärder avseende fönster. Om inte fönstren är i dåligt skick går det ofta att hitta andra lösningar för att energirenovera fönstren, till en mycket lägre kostnad än byte av fönstren. Alternativen för din byggnad kan en bra fönsterkonsult ta fram.

Projektörer

Innan ett större projekt genomförs krävs ett förberedelse- och utredningarbete för att specificera genomförandet. Det kan till exempel innebära att ta fram ritningar, välja tekniska lösningar, dimensionera utrustning med mera. Det här kan en projekteringskonsult hjälpa dig med. En projektering kan handlas upp direkt av dig som kund eller av den leverantör som du redan upphandlat för att genomföra projektet/åtgärden.

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med något annat på energiområdet, t ex energiutredningar/ omvärldsbevakning, utvärdering av genomförda projekt och åtgärder mm, finns experthjälp att få, [parent] => 113 [count] => 45 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [14] => WP_Term Object ( [term_id] => 121 [name] => Isolering byggnad [slug] => isolering-byggnad [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 121 [taxonomy] => measures [description] => Ett bra och energieffektivt klimatskal är det första steget mot energisnål byggnad med gott inomhusklimat. I klimatskalet ingår allt som angränsar mot den yttre omgivningen: ytterväggar, källare, vind/yttertak, fönster och dörrar. Åtgärderna är ofta dyrare att genomföra men betalar sig oftast på sikt om de genomförs i samband med andra nödvändiga åtgärder/underhåll. Här avser vi utvändig isolering, att isolera invändigt bör undvikas då risken för fuktskador är betydande. När det gäller val av typ av isolering, t.ex. glasull, stenull, cellulosafiber, cellplast mm, se vidare information från deras branschorganisationer. Avseende isoleringsförmågan hos materialet anges det med lamda-värdet, vilket ska vara så lågt som möjligt. Viktiga andra parametrar är t.ex. brandegenskaper, klimatpåverkan vid tillverkning, miljöpåverkan av materialet, förmåga att buffra fukt. Mer information om isolerprodukter och mycket annat finns hos Swedisol.

Ytter- och källarväggar

Isolering av dessa ger en betydande energibesparing, ca 10-30%, men går sällan att räkna hem enbart på minskad energikostnad. I beslutet bör du även väga in att inomhusklimatet blir bättre efter en tilläggsisolering. Kalla ytterväggar och golv blir blott ett kallt minne och hyresgästerna kan använda rummet ända in till väggen. Om fasaden ändå behöver bytas eller putsas om är det i princip alltid lönsamt att lägga en merkostnad för att tilläggsisolera med ca 5-15 cm. Ställningarna är redan på plats och entreprenören ”ska ändå dit”. En nackdel kan vara att fönsternischer blir djupare vid en tilläggsisolering, men det vägs oftast upp av alla andra fördelar. Det är ofta en god idé att samköra fönsterbyte med fasadrenovering, eftersom fönstren då kan flyttas ut en bit i fasaden, främst av estetiska skäl. Om källarväggarna av olika skäl behöver åtgärdas och därmed ska friläggas, passa då på att isolera utsidan ordentligt. Merkostnaden är marginell och ger möjlighet att utnyttja utrymmet innanför till vad du önskar, utan obehagligt kallras. Isolering av källarens insida är alltid riskfyllt med hänsyn till fuktproblem och bör undvikas.

Tätning/drevning

En otät byggnad ger dåligt inomhusklimat när det blåser men även vindstilla vinterdagar. Äldre träbyggnader är normalt mera otäta än murade byggnader. Tätning/drevning runt fönster, dörrar och bakom lister mm är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd som snabbt ger bättre inomhusklimat.

Isolering av vind

Detta är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd. Isolering av vinden ger även bättre inomhusmiljö på det översta planet i byggnaden. En byggnad med många våningar ger procentuellt mindre i energibesparing men lönsamheten är i princip lika god oavsett antalet våningar. Vid isolering av vindsbjälklaget är det viktigaste av allt att inte varm fuktig inomhusluft kommer upp på vinden och kondenserar, vilket ger mögelskador. Detta motverkas genom så kallad diffusionstätning mot uppvärmda utrymmen. Även samtliga genomföringar från uppvärmt utrymme (kanaler, rör, dörrar, luckor m.m.) måste tätas noggrant. Normalt sprutas lösull ut på vinden till en tjocklek upp till ca 0,5 meter. Entreprenören ska veta lämplig och kostnadseffektiv tjocklek av isoleringen. Efter genomförd isolering rekommenderar vi att vinden ska ventileras så lite som möjligt men inte täppas till helt. Det räcker normalt med några små ventilationsgaller, För mycket ventilation ger att ny, fuktig och ouppvärmd uteluft kommer in och kondenserar. [parent] => 120 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [15] => WP_Term Object ( [term_id] => 122 [name] => Fönster och dörrar/portar [slug] => fonster-och-dorrar-portar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 122 [taxonomy] => measures [description] =>

Fönster

Vid förbättring av fönster avseende energi är det många aspekter som måste vägas in som t ex skick, utseende, funktion, ventilation mm. Fönster står ofta för upp till ca 35 % av energiförlusterna från en byggnad. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, ett förbättrat inomhusklimat genom att kallraset i princip försvinner. Att byta friska eller renoveringsbara fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt eller hållbart. Åtgärder på fina befintliga fönster kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Vanliga åtgärder är att komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret alternativt byta ut innerglaset till ett energiglas eller isolerglas. Gamla icke kopplade fönster (med utrymme mellan inner och ytterbågen) kan även kompletteras med ett energiglas på egna gångjärn mellan bågarna. Det finns även vissa energifilmer i plast som klistras på ett av glasen men de ger inte lika stora energibesparingar och de bör bytas ut med jämna mellanrum (ca 10-15 år). Viktigast ur energiaspekt när du köper fönster, eller bygger om, är att de ska ha ett lågt så kallat U-värde. Detta bör vara lägre än 0,9 W/m2*K för nya fönster och helst under ca 1,5 för ombyggda. De flesta lite äldre fönster, s k kopplade, har ett U-värde på ca 3. Om ventilationen av byggnaden bygger på att luft kommer in via fönstren rekommenderas starkt att försöka bygga om det till ett s k FTX-system. Värmeåtervinningen minskar då energibehovet avsevärt och inomhusklimatet blir bättre, se Ventilation och värmeåtervinning. Det finns ett frivilligt system för energimärkning av fönster. Fönster med hög energiklass lönar sig i längden. Riktigt bra fönster kan i vissa fall och vissa dagar på året få imma på utsidan av fönstret. Detta beror på strålningen mot natthimlen och förekommer vid vissa förhållanden. Imman försvinner av sig själv men om du vill kan detta åtgärdas genom att placera ett ”solskydd” över fönstret på natten.

Dörrar/portar

Dörrar/portar i bostäder står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill som tätar mot golv/tröskel. Nya dörrar/portar bör ha ett U-värde lägre än ca 0,9. Lär dig mera i rapporten Energimyndighetens Fönsterrenovering med energiglas. [parent] => 120 [count] => 9 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [16] => WP_Term Object ( [term_id] => 123 [name] => Solskydd [slug] => solskydd [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 123 [taxonomy] => measures [description] => Vid problem med för hög temperatur i lokaler, eller bostäder, finns en rad åtgärder som bör göras innan aktiv kyla installeras. Ofta räcker dessa förberedande åtgärder. Först bör alltid alla ”värmealstrande” installationer, som belysning och allt annat som använder el, energieffektiviseras. Sedan kan ventilationen styras om till ökad drift nattetid (nattkyla) så byggnaden kyls ner inför dagen. Om ändå solskydd av något slag måste installeras så bör det göras ”så nära solen” som möjligt. Det går att välja bland utvändiga, invändiga eller fönsterintegrerade solskydd. Utvändig avskärmning är effektivast och invändig solskyddsgardin minst effektiv men ibland är även den tillräcklig. Enligt Svenska solskyddsförbundet ger utvändiga persienner det bästa solskyddet men nackdelen är att sikten genom fönstret försämras. Andra typer av solskydd du kan välja mellan är markis, zip-screens, markisolett, jalusi, invändiga persienner, olika typer av gardiner, solskyddsglas eller fönsterfilm. Ett bra solskydd stänger ute värmestrålningen samtidigt som det släpper in mycket dagsljus! Solskyddslösningar kan automatiseras med hjälp av styrsystem så att du får solskydd just när du behöver det. [parent] => 120 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [17] => WP_Term Object ( [term_id] => 125 [name] => Ventilation och värmeåtervinning [slug] => ventilation-och-varmeatervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 125 [taxonomy] => measures [description] => Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I t ex ett flerbostadshus kan över ¼-del av tillförd energi förloras med ventilationsluften. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst och här bör alltid installation av värmeåtervinning övervägas, i första hand så kallad FTX-ventilation. En möjlighet är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas. Behovsstyrning av ventilationssystem, även de med värmeåtervinning, bör alltid övervägas. God luftkvalitet för både personer och byggnad måste då säkerställas. Tyvärr har en del byggnader problem med för höga radonhalter. Detta måste då åtgärdas och beaktas vid ändringar av ventilationssystemet. Du kan läsa mer i Boverkets radionguide. Tätning av ventilationskanaler, inkl murade kanaler för t.ex. frånluft, genomförs för att öka energieffektiviteten genom att undvika läckage i systemet. Detta kan göras på olika sätt och det finns flera företag som med olika produkter minskar läckaget av luft i ventilationskanalerna. Läs mer i BeBos rapport "Tätning av ventilationskanaler". I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt felanpassat till behovet. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Lär dig mer om FTX-ventilation i ICHBs guide.

Småhus

Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det är små så kallade FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som är ihopbyggda till en enhet och kan försörja ett mindre hus eller några rum. Du som är händig kan montera dessa själv (prata annars med en ventilationsentreprenör). Dessa går idag även att bygga in i lägenheter men då rekommenderas att anlita en ventilations-/byggentreprenör. Det finns även ventilationsaggregat som blåser in soluppvärmd luft. Dessa är perfekta för källare eller fritidshus. Gamla badrumsfläktar bör bytas ut till moderna energieffektiva som har inbyggd styrning och bara går när det behövs. [parent] => 124 [count] => 31 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [18] => WP_Term Object ( [term_id] => 126 [name] => Värme och varmvatten [slug] => varme-och-varmvatten [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 126 [taxonomy] => measures [description] => Ett ojämnt inomhusklimat beror oftast på bristande injustering av uppvärmningssystemet i kombination med ej fungerande termostatventiler. Dessa bör kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum. Före en injustering ska alltid eventuella energiåtgärder på klimatskalet (fönster, väggar och tak) genomföras, eftersom dessa åtgärder påverkar uppvärmningsbehovet och därmed energin/flödet till radiatorerna.

Värme – styrning och injustering

Värmen i en byggnad (vattentemperaturen till radiatorerna) styrs normalt enligt en kurva efter utetemperaturen. På grund av varierande antal boende, solinstrålning, vind m.m. är injusteringen av värmen svår, om inte omöjlig. För att vara på säkra sidan ställs ofta framledningstemperaturen i värmesystemet onödigt högt, vilket medför ökad energitillförsel. Idag finns flera system som kompletterar utegivaren med ett antal inomhusgivare, med en jämnare inomhustemperatur som resultat och en värmebesparing på ca 5-15 %.

Varmvatten

Avseende tappvarmvatten bör så kallade perlatorer monteras på alla tappställen (ej till badkar). Dessa minskar flödet till en lämplig nivå, enligt vad ni önskar. Leverantören kan ge råd. Likaså bör samtliga rör i källaren för varmvatten (och kallvatten och självklart värme) vara bra isolerade, se vidare ”Isolering rör och kanaler”. En god ide för att spara energi, och få varmvatten snabbare överallt i byggnaden, är att installera så kallade ”rör i rör” på varmvattencirkulationen. Detta minskar även risken för vattenskador i byggnaden. Individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten kan vara lönsamt, se vidare ”Mätning och visualisering”

Produkter

Många produkter har idag energimärkning. Märkning av vitvaror känner de flesta till men idag finns även märkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar, värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, kombinationer av uppvärmningspaket, pannor m.m.. Mer information om märkningen finns på Energimyndighetens hemsida eller på eceee’s hemsida. Det finns även grossister som har en frivillig energimärkning av de bästa produkterna, t ex pumpar. Utöver detta finns en svensk energimärkning, liknande EUs energimärkning, för köks- och tvättställsblandare samt för termostatblandare med dusch. Läs mer om den på Kiwas hemsida. [parent] => 124 [count] => 27 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [19] => WP_Term Object ( [term_id] => 127 [name] => Avloppsvärmeåtervinning [slug] => avloppsva%cc%88rmea%cc%8atervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 127 [taxonomy] => measures [description] => Byggnader med relativt hög varmvattenförbrukning, som flerbostadshus och vissa lokaler som badhus, sjukhus, gym m.m. bör titta på möjligheten att installera avloppsvärmeväxlare. Utbudet av bra produkter och system har ökat och kostnaden för installationerna har därmed gått ned. Normalt används den återvunna energin till förvärmning av kallvattnet, vilket är en enkel och robust lösning. Läs mer i rapporten Energiåtervinning ur spillvatten BeBo HSB 2015.  [parent] => 124 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [20] => WP_Term Object ( [term_id] => 128 [name] => Isolering rör och kanaler [slug] => isolering-ror-och-kanaler [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 128 [taxonomy] => measures [description] => Teknisk isolering, det vill säga isolering eller tilläggsisolering av värme- och vattenrör samt ventilationskanaler, är en mycket kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. Ett bra riktvärde är att, där plats finns, isolera alla varma rör med 60 mm isolertjocklek, kalla rör med 40 mm och ventilationskanaler i kalla utrymmen med 160 mm. Det finns program för att räkna ut optimal isoleringstjocklek/kvalitet, läs mer på Isoleringsfirmornas Förening (IF). Isolering av rör och ventilationskanaler kräver utbildade isoleringstekniker. De är även utbildade för att upptäcka och åtgärda eventuell asbestisolering på dina rör, vilket förekommer i byggnader äldre än början av 70-talet. [parent] => 124 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [21] => WP_Term Object ( [term_id] => 129 [name] => Rengöring värmeväxlare [slug] => rengoring-varmevaxlare [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 129 [taxonomy] => measures [description] => Avseende värmeväxlare i ventilationssystem behöver de rengöras med vissa mellanrum. Detta minskar tryckfallet och därmed elbehovet för fläktarna i ventilationssystemet. En relativt vanlig och effektiv metod är att göra detta med kolsyreis. En rengöring brukar vara lönsam i och med att den ger bättre verkningsgrad i värmeväxlaren, d.v.s. mera värme återvinns. Rengöring av värmeväxlare i värmesystemen, på vattensidan, ger likaledes en besparing av pumpenergin. Dessutom ger rena värmeväxlare möjligheten till sänkta temperaturnivåer, vilket kan ge ökad effektivitet i tillförselsystemen. [parent] => 124 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [22] => WP_Term Object ( [term_id] => 149 [name] => Kyla [slug] => kyla [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 149 [taxonomy] => measures [description] => För att minska kylbehovet och installationer i byggnad bör följande ”passiva åtgärder” beaktas först innan kyla installeras: - Byggnadens utformning och orientering med hänsyn till solinstrålningen (vid ny- och tillbyggnad). - Byggnadens användning - Apparater och belysning med låg värmeavgivning samt med tidsstyrning - Byggnadens ”termiska tröghet / kyltröghet” ska utnyttjas t ex med aktiv nattkylning och genom att se till att termiskt tröga byggnadselement inte ”isoleras” i onödan. - Solavskärmning med hög avskärmningsfaktor, t.ex. markiser. - Solskyddsglas eller solfilm med låg solljustransmittans (g-värde). [parent] => 124 [count] => 21 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [23] => WP_Term Object ( [term_id] => 153 [name] => VVS övrigt [slug] => vvs-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 153 [taxonomy] => measures [description] => [parent] => 124 [count] => 0 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [24] => WP_Term Object ( [term_id] => 131 [name] => Belysning [slug] => belysning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 131 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv belysning innebär idag i princip LED-ljuskällor (-lampor) i effektiva armaturer men även behovsanpassad styrning måste till för att det ska bli riktigt energieffektivt. Det finns idag utbyteslampor av LED-typ med nästan alla förekommande socklar. Det finns LED-lysrör på marknaden som enkelt kan sättas in i din gamla armatur, även om det allra effektivaste är att byta hela armaturen. LED-lysrör kan hålla i upp till över 100.000 timmar, d.v.s. du behöver inte tänka på att byta under kanske en generation, vilket spar mycket arbetskostnad! Vill du inte göra dessa jobb själv handlar du upp en elinstallatör som ser över och byter ut samtliga ljuskällor i din byggnad. Då bör även belysningsstyrningar moderniseras samt och gamla belysningstransformatorer m.m. tas bort. Ljuskällor omfattas både av ekodesign och EUs energimärkning. [parent] => 130 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [25] => WP_Term Object ( [term_id] => 133 [name] => El övrigt [slug] => el-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 133 [taxonomy] => measures [description] => Många eldrivna produkter har idag en energimärkning. I de allra flesta fallen är det ekonomiskt värt att välja en produkt med den bästa energiklassen. [parent] => 130 [count] => 2 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [26] => WP_Term Object ( [term_id] => 148 [name] => Värmekablar [slug] => varmekablar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 148 [taxonomy] => measures [description] => Värmekablar på tak och i stuprör kan slösa med energi. Även om viss styrning kan vara inbyggd i systemet är tillsynen och kontrollen av dessa oftast bristfällig, med hög energianvändning som följd. Det viktigaste med värmekablar för avvisning är att ha kontroll på styrningen av dessa, antingen genom att de kopplas upp till byggnadens styrsystem med driftindikering eller att påslag sker manuellt, lämpligen med en timer som slår av inom inställd tid. Det finns idag system som kan kopplas upp till byggnadens styrsystem (DUC/PLC). Observera att värmekablar som är självbegränsande på temperaturen ändå drar mycket onödig energi om de inte stängs av helt när de inte behövs. Frysskydd i mark bör alltid förses med termostat som är placerad nära ledningarna, för att inte slå på i onödan vid tillfälliga köldknäppar. [parent] => 130 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [27] => WP_Term Object ( [term_id] => 157 [name] => Tvättstugor/kök/lokalvård [slug] => tvattstugor-kok-lokalvard [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 157 [taxonomy] => measures [description] => [parent] => 130 [count] => 3 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [28] => WP_Term Object ( [term_id] => 135 [name] => Styr och övervakning [slug] => styr-och-overvakning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 135 [taxonomy] => measures [description] => Med ett centralt styrsystem kan många smarta funktioner byggas in som sparar energi, effekt och därmed pengar. Installation av ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) med modern reglering/styrning av systemen i din byggnad kan sänka energibehovet med 5-30 %. Även inneklimatet blir ofta bättre med ett styrsystem. Du som driver en industri är kanske van vid styrsystem för produktionsprocessen, men era byggnadens system behöver också styras. För egna hem finns idag många system som enkelt går att montera själv och utvecklingen går fort framåt. Det kan vara så enkelt som timers som slår av laddare, köks- eller TV-utrustning till mera avancerade system som slår av allt utom det mest väsentliga när du låser och larmar på. Krav vid upphandling av styr- och övervakningssystem för byggnader hämtas lämpligen från BELOK. Upphandlingsmyndigheten har följande krav uppställda: - Systemet ska kunna avläsa, styra, reglera och övervaka luftflöden, lufttemperaturer, representativa inomhustemperaturer, verkningsgradsmätningar av värmeväxlare, SFP-tal (specifik fläkteleffekt) - Larmhantering och larmgränser, larm ska kunna skickas till driftorganisation - Avläsning och styrning ska kunna ske på plats i byggnaden likväl som genom ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem BELOKs kravspecifikation är betydligt mer omfattande, läs mer här. [parent] => 134 [count] => 26 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [29] => WP_Term Object ( [term_id] => 136 [name] => Mätning och visualisering [slug] => matning-och-visualisering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 136 [taxonomy] => measures [description] => Idag finns många system för visualiserad och därmed lättanvänd energistatistik. Med visualiserad statistik kan du lätt se att utvecklingen avseende dina köp av energi går åt rätt håll, det vill säga nedåt. Du ser även resultaten av de åtgärder du gör och att driften är god. Och om något händer ser du och andra snabbt att något är fel och ofta även vad som troligen är fel. En byggnad med relativ låg energianvändning kan ändå ha stor potential avseende lönsamma åtgärder, vilket framgår av en bra genomförd energikartläggning. Ingen statistik blir dock bättre än den svagaste länken. För att automatiskt få energistatistiken i form av lättförståeliga diagram och siffror i din dator eller telefon krävs en hel ”kedja” av åtgärder. Det finns företag som specialiserat sig på hela kedjan med att installera, koppla upp och visualisera energianvändningen, vilket kan räcka långt i mindre fastigheter. Sedan finns leverantörer som är extra duktiga på just sin del av kedjan, vilket kan behövas i större system.

Mätare för el, värme, kyla, vatten 

Här gäller det att ha tillräckligt många så att varje större system/förbrukare har en egen mätare. Om bara energileverantörernas debiteringsmätare finns är det svårt att få förståelse för vart energin tar vägen och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga.

System för automatisk avläsning av mätarna

Om du inte vill att någon manuellt ska gå runt och läsa mätare varje månad så kan mätare kopplas upp, antingen trådlöst eller via en signalkabel. Det är viktigt att mätarleverantören vet att mätarna ska kopplas upp inför installationen. Med ett automatiskt insamlingssystem kan även din driftpersonal få direkt respons på utförda förändringar (genom timvärden och ibland t o m tätare). Denna återkoppling ger större möjlighet att få en bra överblick över anläggningen och därmed underlag för beslut av åtgärder som spar energi och kostnader.

Mediainsamlingssystemet

Detta är ett system som kan ta emot, lagra, normalårskorrigera och visa alla mätvärden, lämpligen även i enheter som är jämförbara som kWh/m2. Det finns en stor bredd över hur avancerade, och därmed dyra, dessa system är. Om du har många byggnader finns även leverantörer som har specialiserat sig på just insamlingsdelen. De läser då t ex av energileverantörens insamlade mätvärden på ett enkelt och smidigt sätt.

Visualisering av mätdata

Tanken med visualisering är att du och dina kollegor på ett enkelt sätt ska bli medvetna om er energianvändning och energikostnader och där igenom arbeta med att sänka dessa. Om mätdata visas i lättförståeliga diagram eller liknande kan både driftpersonalen och ledningsgrupp m fl enkelt se utvecklingen. Detta ingår ibland i mediainsamlingssystemet men det finns även många leverantörer som har specialiserat sig på att visa data på mycket användarvänliga sätt, ofta via appar i din telefon. [parent] => 134 [count] => 29 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [30] => WP_Term Object ( [term_id] => 137 [name] => Effektreducering [slug] => effektreducering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 137 [taxonomy] => measures [description] => Idag, och sannolikt ännu mera framöver, kommer effektkostnaden bli en allt högre del av den totala kostnaden för energitillförseln per år. Det gäller oavsett energibärare som el, fjärrvärme och fjärrkyla och kostnaden baseras på ditt högsta uttag av energi (per timme eller dygn). I industriverksamheter kan de största effektreduceringarna oftast identifieras i produktionsprocessen genom laststyrning och produktionsplanering. I byggnader uppstår normalt effekttopparna under årets kallaste dagar. Bra åtgärder är t.ex. isolering av klimatskalet (fönster, väggar, tak och grund), installation av FTX (värmeåtervinning ur frånluften till tilluft) och energiåtervinning från spillvattnet. Det finns även kompletterande åtgärder som innebär att byggnadens system styrs på ett sätt som minskar effekttopparna. Det kan bland annat vara att behovsstyra ventilationen, reducera ventilationen efter utetemperaturen, nyttja byggnadens s k värmetröghet (ackumulerad energi i väggarna) genom att reducera värmen under de timmar när tappvarmvattenbehovet är som störst och använda inomhusgivare för styrningen av temperaturen (motsvarande gäller kyla på sommaren). Detta kan en duktig styrentreprenör åtgärda, vissa delar tillsammans med företag som har specialiserat sig på avancerad värmestyrning. [parent] => 134 [count] => 19 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [31] => WP_Term Object ( [term_id] => 139 [name] => Automation, transmission och elmotordrift [slug] => automation-transmission-och-elmotordrift [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 139 [taxonomy] => measures [description] => Inom dessa områden finns idag ny teknik som förbättrar konkurrenssituationen för ditt företag och samtidigt ger er lägre energikostnader. Tjänster inom automation, transmission och motordrift omfattar lösningar för optimering av industriella processer, såväl produktions- som stödprocesser. Automation – inom automation finns en mängd tekniker som möjliggör hög produktivitet så som högeffektiv robotik, instrumentering och övervakningsutrustning. Transmission – inom transmissionslösningar är det viktigt att se över hela drivlinan för att täcka in även den ”svagaste länken”. Moderna energieffektiva drivutrustningar som kopplingar, växlar, bromsar och transmissionskomponenter finns idag för en energieffektiv produktion. Elmotordrift – det här är ett område som har mycket stor effektiviseringspotential. Det gäller inte bara att installera en högeffektiv elmotor – behovsstyrning är nyckeln till ett lyckat resultat! I alla applikationer med varierande last krävs att elmotorn styrs med utrustning som optimerar effektuttaget. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin enligt Energimyndigheten. Numera finns det så kallade ekodesignkrav för elmotorer, med en effekt mellan 0,75-375 kW. [parent] => 138 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [32] => WP_Term Object ( [term_id] => 140 [name] => Tryckluftssystem [slug] => tryckluftssystem [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 140 [taxonomy] => measures [description] => Tryckluftssystem är ofta en stor energibov. Det går att minska energikostnaden avsevärt genom att se över ert tryckluftssystem och dessa åtgärder har ofta en kort återbetalningstid. Lär dig mer i rapporten: Krav på tryckluftssystem. [parent] => 138 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/03/Auktorisationslogga-Tryckluft.png ) [33] => WP_Term Object ( [term_id] => 141 [name] => Industri övrigt [slug] => industri-o%cc%88vrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 141 [taxonomy] => measures [description] => Många system för byggnad och vissa övriga processer är snarlika de för lokalfastigheter. Se därför lämpliga tips, råd och leverantörer under dessa rubriker. Lär dig mer i Energimyndighetens rapport för industriföretag: Industriåtgärder [parent] => 138 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [34] => WP_Term Object ( [term_id] => 143 [name] => Avtal om energiprestanda [slug] => avtal-om-energiprestanda [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 143 [taxonomy] => measures [description] => 'Avtal om energiprestanda' är en metod för att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti. I vissa fall kan leverantören stå för finansieringen av de energibesparande åtgärderna. På marknaden finns flera olika namn för denna tjänst som t ex EPC, EnPC, Komfortavtal och Energipartnering.  Tjänsten lämpar sig särskilt väl för beställare som har behov av att se över stora delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Affärsmodellen innebär att leverantören övertar risken för energieffektiviseringen, d.v.s. de åtgärder som genomförs, genom att lämna en besparingsgaranti. Beställaren kan på så sätt finansiera hela eller stora delar av besparingarna genom minskade framtida kostnader för drift och underhåll. Det finns en europeisk uppförandekod för företag som säljer ”Avtal om energiprestanda”. Medlemmar i EEF som skrivit under koden: Fördelar för beställaren – Det behövs bara en upphandling där fokus i första steget är en inventering av fastighetsbeståndets potential. Det är först inför nästa steg som omfattningen av investeringen fastställs. Storleken beror på omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna där beslutet tas tillsammans med leverantören. Fördelar för leverantören - Eftersom kartläggningen görs i ett särskilt första steg kan leverantören göra en bedömning av vilka åtgärder som ger bäst resultat utifrån de mål och krav som beställaren har för projektet som helhet. Fördelar för beslutsfattare – En upphandling av ”Avtal om energiprestanda” kan vara ett medel för att uppnå organisationens långsiktiga energi- och klimatmål. [parent] => 142 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [35] => WP_Term Object ( [term_id] => 146 [name] => Drift och underhåll av produkter och system [slug] => drift-och-underhall-av-produkter-och-system [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 146 [taxonomy] => measures [description] => I en byggnad/verksamhet finns en mängd utrustning och system som regelbundet behöver ses över och servas för att fungera optimalt och som det var tänkt från början. Det är därför vanligt att installatörer och produktleverantörer erbjuder serviceavtal i samband med att du köper en installation eller en produkt av dem. Det finns också företag som erbjuder fristående serviceavtal eller installationsservice. Genom att låta en tekniskt kunnig person regelbundet gå igenom din utrustning minskar du risken för driftstörningar och du kan på ett proaktivt sätt säkerställa att systemen fungerar på bästa och energieffektivaste sätt. [parent] => 145 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [36] => WP_Term Object ( [term_id] => 147 [name] => Teknisk förvaltning - energi [slug] => teknisk-fo%cc%88rvaltning-energi [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 147 [taxonomy] => measures [description] => Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Det är en fördel att handla upp tjänsterna från ett och samma företag. Vad som exakt ingår fastställs i ett avtal mellan er och leverantören. Exempel på innehåll: - Tillsyn av installationer och tekniska system som påverkar energianvändningen - Kontroll av funktion i förhållande till energianvändning och effekt - Planering av underhåll i byggnaden - Optimering av energianvändning - Förslag på åtgärder för förbättrad energiprestanda och/eller sänkt behov av effekt Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att leverantören sköter och styr byggnaden optimalt. I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater. [parent] => 145 [count] => 17 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Teknisk-förvaltning.png ) ) ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 113 [name] => Konsulttjänster [slug] => konsulttjanster [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 113 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av dessa tjänster bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). [parent] => 110 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 114 [name] => Energikartläggning [slug] => energikartlaggning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 114 [taxonomy] => measures [description] => Genomför en energikartläggning om du vill ha kunskap om hur energin fördelas i din byggnad eller verksamhet och om du vill ha god information om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska din energianvändning. Det finns ett flertal begrepp i branschen som alla betyder att man genomför en energikartläggning av energianvändningen i en byggnad eller verksamhet. Det finns ingen entydig branschstandard men EEF väljer att kalla tjänsterna energiutredning, energibesiktning, energianalys och energiinventering för energikartläggning. En energikartläggning brukar innehålla följande delar: Om energikartläggningen ska utföras för att uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard. - För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Dessa har auktorisations-loggan bredvid sitt företagsnamn. - Prata med din energikartläggare om vad som ingår i just deras tjänst. - Du som hyr en lokal kan tillsammans med din hyresvärd genomföra en elkartläggning för att få underlag till lönsamma åtgärder i de system som använder el. [parent] => 113 [count] => 35 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 115 [name] => Utbildning [slug] => utbildning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 115 [taxonomy] => measures [description] => En god start i er utbildning är att utnyttja de kommunala energi- och klimatrådgivare som vänder sig både till privatpersoner och företag.   Avseende självstudier finns många bra böcker men en vi rekommenderar är Energihandboken. Den beskriver det mesta, som du som vill läsa på, behöver veta. Utöver dessa finns en mängd konsulter som genomför utbildningar i energi av alla de slag, enskilt för er eller i grupp. [parent] => 113 [count] => 41 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 116 [name] => Arkitektoniskt stöd [slug] => arkitektoniskt-sto%cc%88d [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 116 [taxonomy] => measures [description] => De flesta byggnader, oavsett ålder, kan ha arkitektoniska värden ur ägarnas eller brukarnas ögon. Detta kan även vara reglerat i detaljplanen. Det kan gälla såväl fasader som vissa invändiga utrymmen. Om du planerar att genomföra åtgärder som påverkar den arkitektoniska gestaltningen kan en god idé vara att ta hjälp av en arkitekt som är specialiserad på energiåtgärder. I de flesta fall kan bevarandet av god arkitektur gå hand i hand med energieffektivisering, bara åtgärden tänks igenom och anpassas efter din byggnad. [parent] => 113 [count] => 1 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 117 [name] => Projektledning och samordning [slug] => projektledning-och-samordning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 117 [taxonomy] => measures [description] => Projektledning Om du som beställare av ett energieffektiviseringsprojekt inte hinner, kan eller vill driva projektet själv, kan du handla upp denna tjänst. En projektledare i energiprojekt tar hand om hela projektet och driver det på bästa sätt för din räkning. Projektledaren ansvarar också för samordningen mellan upphandlade entreprenörer och konsulter. Samordning I stora projekt kan det vara bra att dessutom tillsätta en energisamordnare. Energisamordnaren tillvaratar dina intressen avseende energi och inneklimat i större projekt där du upphandlar flera olika entreprenörer. Ofta tillsätts energisamordnaren endast för produktionsskedet men det är en klar fördel att du tillsätter rollen redan i gestaltnings- respektive projekteringsskedet. Energisamordnarens roll är dels som koordinator och dels att bevaka att upprättade kravnivåer gällande energiprestanda uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen. Detta gäller fönster, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, VVC-system, lufttäthet, belysning, tomgångsförluster, effektivitet på utrustning, SFP-tal m.m. för ventilationssystem samt övrig energiprestanda, det vill säga allt som är relaterat till byggnadens/anläggningens slutliga energiprestanda. [parent] => 113 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 118 [name] => Driftoptimering [slug] => driftoptimering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 118 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv drift innebär att installationerna i din byggnad/anläggning levererar bästa möjliga inomhusmiljö till så låg energianvändning som möjligt. Oavsett om ni sköter drift- och underhåll med egen eller upphandlad personal, måste de ha kunskap i energieffektiv drift (ibland kallad energioptimering). Ofta finns en besparingspotential på 5-30 % i minskad energianvändning bara genom att se till att befintliga system används som de borde, utan några som helst investeringar. Om ni har drift i egen regi kan en driftkonsult upphandlas. Driftkonsulten, går igenom samtliga system tillsammans med er egna driftpersonal. Energieffektiv drift handlar om att anpassa värme, kyla, ventilation, belysning m.m. efter era boendes/anställdas och byggnadens/anläggningens behov. Exempel på åtgärder är inställning av rätt drifttider, temperaturer, luftflöden m.m. efter behov och årstid. Denna genomgång blir därmed en bra utbildning för personalen. Ofta blir utbildningen självfinansierad eller direkt lönsam genom att energibesparingen bekostar driftkonsulten. ”Goda råd kostar men är lönsamma…”. Om drift- och underhåll/teknisk förvaltning är utlagd på en extern part bör ni ställa krav på deras kunskap och agerande för att säkerställa energieffektiv drift. För att hitta samarbetspartners, se: Teknisk förvaltning – energi. [parent] => 113 [count] => 12 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 119 [name] => Konsulttjänster övrigt [slug] => konsulttjanster-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 119 [taxonomy] => measures [description] => Det finns mycket övrigt som kan vara värt att ta hjälp av en specialist med bra erfarenhet inom området.

Upphandlingskonsulter

Upphandling av entreprenörer, inkl utvärdering av anbud, är relativt svårt och avgörande för att det ska bli som du vill. Det finns många konsulter som är specialiserade på upphandling och även har mallar för vad som bör med i ett förfrågningsunderlag. Är du relativt van vid upphandlingar kan det ändå vara en god idé att låta ett proffs titta på helheten innan du gör upphandlingen. Likaså låta en energikartläggare eller motsvarande titta på vilka relevanta tekniska krav och nivåer som är lämpliga så att de varken blir varken för höga, och därmed onödigt dyra, eller för låga.

Underhållsplan

Få hjälp av en konsult att väva in energiåtgärder i er underhållsplan så är chansen större att ni kommer till genomtänkta beslut.

Termografering

Värmefotografering av fasaden och installationer är ett kostnadseffektivt sätt att se var det läcker värme. Det finns konsulter som specialiserat sig på detta.

Energiledningssystem

Om ni är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och även vill ha ett strukturerat energiarbete, då kan det vara lämpligt att följa energiledningssystemet ISO 50001. Ett alternativ är att väva in energiledningssystemet i miljöledningssystemet. Dessa system är mycket snarlikt uppbyggda och den totala kostnaden minskar något på grund av samordning. Minskade driftkostnader överträffar troligen alltid kostnaden för energiledningssystemet.

Fönsterkonsult

Fönsteråtgärder är ett svårt område med många krav som fönstren ska uppfylla. Det finns konsulter som är specialiserade på just åtgärder avseende fönster. Om inte fönstren är i dåligt skick går det ofta att hitta andra lösningar för att energirenovera fönstren, till en mycket lägre kostnad än byte av fönstren. Alternativen för din byggnad kan en bra fönsterkonsult ta fram.

Projektörer

Innan ett större projekt genomförs krävs ett förberedelse- och utredningarbete för att specificera genomförandet. Det kan till exempel innebära att ta fram ritningar, välja tekniska lösningar, dimensionera utrustning med mera. Det här kan en projekteringskonsult hjälpa dig med. En projektering kan handlas upp direkt av dig som kund eller av den leverantör som du redan upphandlat för att genomföra projektet/åtgärden.

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med något annat på energiområdet, t ex energiutredningar/ omvärldsbevakning, utvärdering av genomförda projekt och åtgärder mm, finns experthjälp att få, [parent] => 113 [count] => 45 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 114 [name] => Energikartläggning [slug] => energikartlaggning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 114 [taxonomy] => measures [description] => Genomför en energikartläggning om du vill ha kunskap om hur energin fördelas i din byggnad eller verksamhet och om du vill ha god information om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska din energianvändning. Det finns ett flertal begrepp i branschen som alla betyder att man genomför en energikartläggning av energianvändningen i en byggnad eller verksamhet. Det finns ingen entydig branschstandard men EEF väljer att kalla tjänsterna energiutredning, energibesiktning, energianalys och energiinventering för energikartläggning. En energikartläggning brukar innehålla följande delar: Om energikartläggningen ska utföras för att uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard. - För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Dessa har auktorisations-loggan bredvid sitt företagsnamn. - Prata med din energikartläggare om vad som ingår i just deras tjänst. - Du som hyr en lokal kan tillsammans med din hyresvärd genomföra en elkartläggning för att få underlag till lönsamma åtgärder i de system som använder el. [parent] => 113 [count] => 35 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Energikartläggning.png [children] => Array ( ) ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 115 [name] => Utbildning [slug] => utbildning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 115 [taxonomy] => measures [description] => En god start i er utbildning är att utnyttja de kommunala energi- och klimatrådgivare som vänder sig både till privatpersoner och företag.   Avseende självstudier finns många bra böcker men en vi rekommenderar är Energihandboken. Den beskriver det mesta, som du som vill läsa på, behöver veta. Utöver dessa finns en mängd konsulter som genomför utbildningar i energi av alla de slag, enskilt för er eller i grupp. [parent] => 113 [count] => 41 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 116 [name] => Arkitektoniskt stöd [slug] => arkitektoniskt-sto%cc%88d [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 116 [taxonomy] => measures [description] => De flesta byggnader, oavsett ålder, kan ha arkitektoniska värden ur ägarnas eller brukarnas ögon. Detta kan även vara reglerat i detaljplanen. Det kan gälla såväl fasader som vissa invändiga utrymmen. Om du planerar att genomföra åtgärder som påverkar den arkitektoniska gestaltningen kan en god idé vara att ta hjälp av en arkitekt som är specialiserad på energiåtgärder. I de flesta fall kan bevarandet av god arkitektur gå hand i hand med energieffektivisering, bara åtgärden tänks igenom och anpassas efter din byggnad. [parent] => 113 [count] => 1 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 117 [name] => Projektledning och samordning [slug] => projektledning-och-samordning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 117 [taxonomy] => measures [description] => Projektledning Om du som beställare av ett energieffektiviseringsprojekt inte hinner, kan eller vill driva projektet själv, kan du handla upp denna tjänst. En projektledare i energiprojekt tar hand om hela projektet och driver det på bästa sätt för din räkning. Projektledaren ansvarar också för samordningen mellan upphandlade entreprenörer och konsulter. Samordning I stora projekt kan det vara bra att dessutom tillsätta en energisamordnare. Energisamordnaren tillvaratar dina intressen avseende energi och inneklimat i större projekt där du upphandlar flera olika entreprenörer. Ofta tillsätts energisamordnaren endast för produktionsskedet men det är en klar fördel att du tillsätter rollen redan i gestaltnings- respektive projekteringsskedet. Energisamordnarens roll är dels som koordinator och dels att bevaka att upprättade kravnivåer gällande energiprestanda uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen. Detta gäller fönster, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, VVC-system, lufttäthet, belysning, tomgångsförluster, effektivitet på utrustning, SFP-tal m.m. för ventilationssystem samt övrig energiprestanda, det vill säga allt som är relaterat till byggnadens/anläggningens slutliga energiprestanda. [parent] => 113 [count] => 36 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [6] => WP_Term Object ( [term_id] => 118 [name] => Driftoptimering [slug] => driftoptimering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 118 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv drift innebär att installationerna i din byggnad/anläggning levererar bästa möjliga inomhusmiljö till så låg energianvändning som möjligt. Oavsett om ni sköter drift- och underhåll med egen eller upphandlad personal, måste de ha kunskap i energieffektiv drift (ibland kallad energioptimering). Ofta finns en besparingspotential på 5-30 % i minskad energianvändning bara genom att se till att befintliga system används som de borde, utan några som helst investeringar. Om ni har drift i egen regi kan en driftkonsult upphandlas. Driftkonsulten, går igenom samtliga system tillsammans med er egna driftpersonal. Energieffektiv drift handlar om att anpassa värme, kyla, ventilation, belysning m.m. efter era boendes/anställdas och byggnadens/anläggningens behov. Exempel på åtgärder är inställning av rätt drifttider, temperaturer, luftflöden m.m. efter behov och årstid. Denna genomgång blir därmed en bra utbildning för personalen. Ofta blir utbildningen självfinansierad eller direkt lönsam genom att energibesparingen bekostar driftkonsulten. ”Goda råd kostar men är lönsamma…”. Om drift- och underhåll/teknisk förvaltning är utlagd på en extern part bör ni ställa krav på deras kunskap och agerande för att säkerställa energieffektiv drift. För att hitta samarbetspartners, se: Teknisk förvaltning – energi. [parent] => 113 [count] => 12 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [7] => WP_Term Object ( [term_id] => 119 [name] => Konsulttjänster övrigt [slug] => konsulttjanster-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 119 [taxonomy] => measures [description] => Det finns mycket övrigt som kan vara värt att ta hjälp av en specialist med bra erfarenhet inom området.

Upphandlingskonsulter

Upphandling av entreprenörer, inkl utvärdering av anbud, är relativt svårt och avgörande för att det ska bli som du vill. Det finns många konsulter som är specialiserade på upphandling och även har mallar för vad som bör med i ett förfrågningsunderlag. Är du relativt van vid upphandlingar kan det ändå vara en god idé att låta ett proffs titta på helheten innan du gör upphandlingen. Likaså låta en energikartläggare eller motsvarande titta på vilka relevanta tekniska krav och nivåer som är lämpliga så att de varken blir varken för höga, och därmed onödigt dyra, eller för låga.

Underhållsplan

Få hjälp av en konsult att väva in energiåtgärder i er underhållsplan så är chansen större att ni kommer till genomtänkta beslut.

Termografering

Värmefotografering av fasaden och installationer är ett kostnadseffektivt sätt att se var det läcker värme. Det finns konsulter som specialiserat sig på detta.

Energiledningssystem

Om ni är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och även vill ha ett strukturerat energiarbete, då kan det vara lämpligt att följa energiledningssystemet ISO 50001. Ett alternativ är att väva in energiledningssystemet i miljöledningssystemet. Dessa system är mycket snarlikt uppbyggda och den totala kostnaden minskar något på grund av samordning. Minskade driftkostnader överträffar troligen alltid kostnaden för energiledningssystemet.

Fönsterkonsult

Fönsteråtgärder är ett svårt område med många krav som fönstren ska uppfylla. Det finns konsulter som är specialiserade på just åtgärder avseende fönster. Om inte fönstren är i dåligt skick går det ofta att hitta andra lösningar för att energirenovera fönstren, till en mycket lägre kostnad än byte av fönstren. Alternativen för din byggnad kan en bra fönsterkonsult ta fram.

Projektörer

Innan ett större projekt genomförs krävs ett förberedelse- och utredningarbete för att specificera genomförandet. Det kan till exempel innebära att ta fram ritningar, välja tekniska lösningar, dimensionera utrustning med mera. Det här kan en projekteringskonsult hjälpa dig med. En projektering kan handlas upp direkt av dig som kund eller av den leverantör som du redan upphandlat för att genomföra projektet/åtgärden.

Övrig hjälp

Behöver du hjälp med något annat på energiområdet, t ex energiutredningar/ omvärldsbevakning, utvärdering av genomförda projekt och åtgärder mm, finns experthjälp att få, [parent] => 113 [count] => 45 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [8] => WP_Term Object ( [term_id] => 138 [name] => Industri [slug] => industri [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 138 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). [parent] => 110 [count] => 10 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 139 [name] => Automation, transmission och elmotordrift [slug] => automation-transmission-och-elmotordrift [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 139 [taxonomy] => measures [description] => Inom dessa områden finns idag ny teknik som förbättrar konkurrenssituationen för ditt företag och samtidigt ger er lägre energikostnader. Tjänster inom automation, transmission och motordrift omfattar lösningar för optimering av industriella processer, såväl produktions- som stödprocesser. Automation – inom automation finns en mängd tekniker som möjliggör hög produktivitet så som högeffektiv robotik, instrumentering och övervakningsutrustning. Transmission – inom transmissionslösningar är det viktigt att se över hela drivlinan för att täcka in även den ”svagaste länken”. Moderna energieffektiva drivutrustningar som kopplingar, växlar, bromsar och transmissionskomponenter finns idag för en energieffektiv produktion. Elmotordrift – det här är ett område som har mycket stor effektiviseringspotential. Det gäller inte bara att installera en högeffektiv elmotor – behovsstyrning är nyckeln till ett lyckat resultat! I alla applikationer med varierande last krävs att elmotorn styrs med utrustning som optimerar effektuttaget. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin enligt Energimyndigheten. Numera finns det så kallade ekodesignkrav för elmotorer, med en effekt mellan 0,75-375 kW. [parent] => 138 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 140 [name] => Tryckluftssystem [slug] => tryckluftssystem [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 140 [taxonomy] => measures [description] => Tryckluftssystem är ofta en stor energibov. Det går att minska energikostnaden avsevärt genom att se över ert tryckluftssystem och dessa åtgärder har ofta en kort återbetalningstid. Lär dig mer i rapporten: Krav på tryckluftssystem. [parent] => 138 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/03/Auktorisationslogga-Tryckluft.png ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 141 [name] => Industri övrigt [slug] => industri-o%cc%88vrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 141 [taxonomy] => measures [description] => Många system för byggnad och vissa övriga processer är snarlika de för lokalfastigheter. Se därför lämpliga tips, råd och leverantörer under dessa rubriker. Lär dig mer i Energimyndighetens rapport för industriföretag: Industriåtgärder [parent] => 138 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [9] => WP_Term Object ( [term_id] => 139 [name] => Automation, transmission och elmotordrift [slug] => automation-transmission-och-elmotordrift [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 139 [taxonomy] => measures [description] => Inom dessa områden finns idag ny teknik som förbättrar konkurrenssituationen för ditt företag och samtidigt ger er lägre energikostnader. Tjänster inom automation, transmission och motordrift omfattar lösningar för optimering av industriella processer, såväl produktions- som stödprocesser. Automation – inom automation finns en mängd tekniker som möjliggör hög produktivitet så som högeffektiv robotik, instrumentering och övervakningsutrustning. Transmission – inom transmissionslösningar är det viktigt att se över hela drivlinan för att täcka in även den ”svagaste länken”. Moderna energieffektiva drivutrustningar som kopplingar, växlar, bromsar och transmissionskomponenter finns idag för en energieffektiv produktion. Elmotordrift – det här är ett område som har mycket stor effektiviseringspotential. Det gäller inte bara att installera en högeffektiv elmotor – behovsstyrning är nyckeln till ett lyckat resultat! I alla applikationer med varierande last krävs att elmotorn styrs med utrustning som optimerar effektuttaget. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin enligt Energimyndigheten. Numera finns det så kallade ekodesignkrav för elmotorer, med en effekt mellan 0,75-375 kW. [parent] => 138 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [10] => WP_Term Object ( [term_id] => 140 [name] => Tryckluftssystem [slug] => tryckluftssystem [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 140 [taxonomy] => measures [description] => Tryckluftssystem är ofta en stor energibov. Det går att minska energikostnaden avsevärt genom att se över ert tryckluftssystem och dessa åtgärder har ofta en kort återbetalningstid. Lär dig mer i rapporten: Krav på tryckluftssystem. [parent] => 138 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/03/Auktorisationslogga-Tryckluft.png [children] => Array ( ) ) [11] => WP_Term Object ( [term_id] => 141 [name] => Industri övrigt [slug] => industri-o%cc%88vrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 141 [taxonomy] => measures [description] => Många system för byggnad och vissa övriga processer är snarlika de för lokalfastigheter. Se därför lämpliga tips, råd och leverantörer under dessa rubriker. Lär dig mer i Energimyndighetens rapport för industriföretag: Industriåtgärder [parent] => 138 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [12] => WP_Term Object ( [term_id] => 120 [name] => Bygg [slug] => bygg [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 120 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson och ska handla upp en entreprenör så säkerställ att upphandlingen gör enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister eller annat. [parent] => 110 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 121 [name] => Isolering byggnad [slug] => isolering-byggnad [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 121 [taxonomy] => measures [description] => Ett bra och energieffektivt klimatskal är det första steget mot energisnål byggnad med gott inomhusklimat. I klimatskalet ingår allt som angränsar mot den yttre omgivningen: ytterväggar, källare, vind/yttertak, fönster och dörrar. Åtgärderna är ofta dyrare att genomföra men betalar sig oftast på sikt om de genomförs i samband med andra nödvändiga åtgärder/underhåll. Här avser vi utvändig isolering, att isolera invändigt bör undvikas då risken för fuktskador är betydande. När det gäller val av typ av isolering, t.ex. glasull, stenull, cellulosafiber, cellplast mm, se vidare information från deras branschorganisationer. Avseende isoleringsförmågan hos materialet anges det med lamda-värdet, vilket ska vara så lågt som möjligt. Viktiga andra parametrar är t.ex. brandegenskaper, klimatpåverkan vid tillverkning, miljöpåverkan av materialet, förmåga att buffra fukt. Mer information om isolerprodukter och mycket annat finns hos Swedisol.

Ytter- och källarväggar

Isolering av dessa ger en betydande energibesparing, ca 10-30%, men går sällan att räkna hem enbart på minskad energikostnad. I beslutet bör du även väga in att inomhusklimatet blir bättre efter en tilläggsisolering. Kalla ytterväggar och golv blir blott ett kallt minne och hyresgästerna kan använda rummet ända in till väggen. Om fasaden ändå behöver bytas eller putsas om är det i princip alltid lönsamt att lägga en merkostnad för att tilläggsisolera med ca 5-15 cm. Ställningarna är redan på plats och entreprenören ”ska ändå dit”. En nackdel kan vara att fönsternischer blir djupare vid en tilläggsisolering, men det vägs oftast upp av alla andra fördelar. Det är ofta en god idé att samköra fönsterbyte med fasadrenovering, eftersom fönstren då kan flyttas ut en bit i fasaden, främst av estetiska skäl. Om källarväggarna av olika skäl behöver åtgärdas och därmed ska friläggas, passa då på att isolera utsidan ordentligt. Merkostnaden är marginell och ger möjlighet att utnyttja utrymmet innanför till vad du önskar, utan obehagligt kallras. Isolering av källarens insida är alltid riskfyllt med hänsyn till fuktproblem och bör undvikas.

Tätning/drevning

En otät byggnad ger dåligt inomhusklimat när det blåser men även vindstilla vinterdagar. Äldre träbyggnader är normalt mera otäta än murade byggnader. Tätning/drevning runt fönster, dörrar och bakom lister mm är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd som snabbt ger bättre inomhusklimat.

Isolering av vind

Detta är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd. Isolering av vinden ger även bättre inomhusmiljö på det översta planet i byggnaden. En byggnad med många våningar ger procentuellt mindre i energibesparing men lönsamheten är i princip lika god oavsett antalet våningar. Vid isolering av vindsbjälklaget är det viktigaste av allt att inte varm fuktig inomhusluft kommer upp på vinden och kondenserar, vilket ger mögelskador. Detta motverkas genom så kallad diffusionstätning mot uppvärmda utrymmen. Även samtliga genomföringar från uppvärmt utrymme (kanaler, rör, dörrar, luckor m.m.) måste tätas noggrant. Normalt sprutas lösull ut på vinden till en tjocklek upp till ca 0,5 meter. Entreprenören ska veta lämplig och kostnadseffektiv tjocklek av isoleringen. Efter genomförd isolering rekommenderar vi att vinden ska ventileras så lite som möjligt men inte täppas till helt. Det räcker normalt med några små ventilationsgaller, För mycket ventilation ger att ny, fuktig och ouppvärmd uteluft kommer in och kondenserar. [parent] => 120 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 122 [name] => Fönster och dörrar/portar [slug] => fonster-och-dorrar-portar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 122 [taxonomy] => measures [description] =>

Fönster

Vid förbättring av fönster avseende energi är det många aspekter som måste vägas in som t ex skick, utseende, funktion, ventilation mm. Fönster står ofta för upp till ca 35 % av energiförlusterna från en byggnad. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, ett förbättrat inomhusklimat genom att kallraset i princip försvinner. Att byta friska eller renoveringsbara fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt eller hållbart. Åtgärder på fina befintliga fönster kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Vanliga åtgärder är att komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret alternativt byta ut innerglaset till ett energiglas eller isolerglas. Gamla icke kopplade fönster (med utrymme mellan inner och ytterbågen) kan även kompletteras med ett energiglas på egna gångjärn mellan bågarna. Det finns även vissa energifilmer i plast som klistras på ett av glasen men de ger inte lika stora energibesparingar och de bör bytas ut med jämna mellanrum (ca 10-15 år). Viktigast ur energiaspekt när du köper fönster, eller bygger om, är att de ska ha ett lågt så kallat U-värde. Detta bör vara lägre än 0,9 W/m2*K för nya fönster och helst under ca 1,5 för ombyggda. De flesta lite äldre fönster, s k kopplade, har ett U-värde på ca 3. Om ventilationen av byggnaden bygger på att luft kommer in via fönstren rekommenderas starkt att försöka bygga om det till ett s k FTX-system. Värmeåtervinningen minskar då energibehovet avsevärt och inomhusklimatet blir bättre, se Ventilation och värmeåtervinning. Det finns ett frivilligt system för energimärkning av fönster. Fönster med hög energiklass lönar sig i längden. Riktigt bra fönster kan i vissa fall och vissa dagar på året få imma på utsidan av fönstret. Detta beror på strålningen mot natthimlen och förekommer vid vissa förhållanden. Imman försvinner av sig själv men om du vill kan detta åtgärdas genom att placera ett ”solskydd” över fönstret på natten.

Dörrar/portar

Dörrar/portar i bostäder står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill som tätar mot golv/tröskel. Nya dörrar/portar bör ha ett U-värde lägre än ca 0,9. Lär dig mera i rapporten Energimyndighetens Fönsterrenovering med energiglas. [parent] => 120 [count] => 9 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 123 [name] => Solskydd [slug] => solskydd [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 123 [taxonomy] => measures [description] => Vid problem med för hög temperatur i lokaler, eller bostäder, finns en rad åtgärder som bör göras innan aktiv kyla installeras. Ofta räcker dessa förberedande åtgärder. Först bör alltid alla ”värmealstrande” installationer, som belysning och allt annat som använder el, energieffektiviseras. Sedan kan ventilationen styras om till ökad drift nattetid (nattkyla) så byggnaden kyls ner inför dagen. Om ändå solskydd av något slag måste installeras så bör det göras ”så nära solen” som möjligt. Det går att välja bland utvändiga, invändiga eller fönsterintegrerade solskydd. Utvändig avskärmning är effektivast och invändig solskyddsgardin minst effektiv men ibland är även den tillräcklig. Enligt Svenska solskyddsförbundet ger utvändiga persienner det bästa solskyddet men nackdelen är att sikten genom fönstret försämras. Andra typer av solskydd du kan välja mellan är markis, zip-screens, markisolett, jalusi, invändiga persienner, olika typer av gardiner, solskyddsglas eller fönsterfilm. Ett bra solskydd stänger ute värmestrålningen samtidigt som det släpper in mycket dagsljus! Solskyddslösningar kan automatiseras med hjälp av styrsystem så att du får solskydd just när du behöver det. [parent] => 120 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [13] => WP_Term Object ( [term_id] => 121 [name] => Isolering byggnad [slug] => isolering-byggnad [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 121 [taxonomy] => measures [description] => Ett bra och energieffektivt klimatskal är det första steget mot energisnål byggnad med gott inomhusklimat. I klimatskalet ingår allt som angränsar mot den yttre omgivningen: ytterväggar, källare, vind/yttertak, fönster och dörrar. Åtgärderna är ofta dyrare att genomföra men betalar sig oftast på sikt om de genomförs i samband med andra nödvändiga åtgärder/underhåll. Här avser vi utvändig isolering, att isolera invändigt bör undvikas då risken för fuktskador är betydande. När det gäller val av typ av isolering, t.ex. glasull, stenull, cellulosafiber, cellplast mm, se vidare information från deras branschorganisationer. Avseende isoleringsförmågan hos materialet anges det med lamda-värdet, vilket ska vara så lågt som möjligt. Viktiga andra parametrar är t.ex. brandegenskaper, klimatpåverkan vid tillverkning, miljöpåverkan av materialet, förmåga att buffra fukt. Mer information om isolerprodukter och mycket annat finns hos Swedisol.

Ytter- och källarväggar

Isolering av dessa ger en betydande energibesparing, ca 10-30%, men går sällan att räkna hem enbart på minskad energikostnad. I beslutet bör du även väga in att inomhusklimatet blir bättre efter en tilläggsisolering. Kalla ytterväggar och golv blir blott ett kallt minne och hyresgästerna kan använda rummet ända in till väggen. Om fasaden ändå behöver bytas eller putsas om är det i princip alltid lönsamt att lägga en merkostnad för att tilläggsisolera med ca 5-15 cm. Ställningarna är redan på plats och entreprenören ”ska ändå dit”. En nackdel kan vara att fönsternischer blir djupare vid en tilläggsisolering, men det vägs oftast upp av alla andra fördelar. Det är ofta en god idé att samköra fönsterbyte med fasadrenovering, eftersom fönstren då kan flyttas ut en bit i fasaden, främst av estetiska skäl. Om källarväggarna av olika skäl behöver åtgärdas och därmed ska friläggas, passa då på att isolera utsidan ordentligt. Merkostnaden är marginell och ger möjlighet att utnyttja utrymmet innanför till vad du önskar, utan obehagligt kallras. Isolering av källarens insida är alltid riskfyllt med hänsyn till fuktproblem och bör undvikas.

Tätning/drevning

En otät byggnad ger dåligt inomhusklimat när det blåser men även vindstilla vinterdagar. Äldre träbyggnader är normalt mera otäta än murade byggnader. Tätning/drevning runt fönster, dörrar och bakom lister mm är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd som snabbt ger bättre inomhusklimat.

Isolering av vind

Detta är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd. Isolering av vinden ger även bättre inomhusmiljö på det översta planet i byggnaden. En byggnad med många våningar ger procentuellt mindre i energibesparing men lönsamheten är i princip lika god oavsett antalet våningar. Vid isolering av vindsbjälklaget är det viktigaste av allt att inte varm fuktig inomhusluft kommer upp på vinden och kondenserar, vilket ger mögelskador. Detta motverkas genom så kallad diffusionstätning mot uppvärmda utrymmen. Även samtliga genomföringar från uppvärmt utrymme (kanaler, rör, dörrar, luckor m.m.) måste tätas noggrant. Normalt sprutas lösull ut på vinden till en tjocklek upp till ca 0,5 meter. Entreprenören ska veta lämplig och kostnadseffektiv tjocklek av isoleringen. Efter genomförd isolering rekommenderar vi att vinden ska ventileras så lite som möjligt men inte täppas till helt. Det räcker normalt med några små ventilationsgaller, För mycket ventilation ger att ny, fuktig och ouppvärmd uteluft kommer in och kondenserar. [parent] => 120 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [14] => WP_Term Object ( [term_id] => 122 [name] => Fönster och dörrar/portar [slug] => fonster-och-dorrar-portar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 122 [taxonomy] => measures [description] =>

Fönster

Vid förbättring av fönster avseende energi är det många aspekter som måste vägas in som t ex skick, utseende, funktion, ventilation mm. Fönster står ofta för upp till ca 35 % av energiförlusterna från en byggnad. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, ett förbättrat inomhusklimat genom att kallraset i princip försvinner. Att byta friska eller renoveringsbara fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt eller hållbart. Åtgärder på fina befintliga fönster kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Vanliga åtgärder är att komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret alternativt byta ut innerglaset till ett energiglas eller isolerglas. Gamla icke kopplade fönster (med utrymme mellan inner och ytterbågen) kan även kompletteras med ett energiglas på egna gångjärn mellan bågarna. Det finns även vissa energifilmer i plast som klistras på ett av glasen men de ger inte lika stora energibesparingar och de bör bytas ut med jämna mellanrum (ca 10-15 år). Viktigast ur energiaspekt när du köper fönster, eller bygger om, är att de ska ha ett lågt så kallat U-värde. Detta bör vara lägre än 0,9 W/m2*K för nya fönster och helst under ca 1,5 för ombyggda. De flesta lite äldre fönster, s k kopplade, har ett U-värde på ca 3. Om ventilationen av byggnaden bygger på att luft kommer in via fönstren rekommenderas starkt att försöka bygga om det till ett s k FTX-system. Värmeåtervinningen minskar då energibehovet avsevärt och inomhusklimatet blir bättre, se Ventilation och värmeåtervinning. Det finns ett frivilligt system för energimärkning av fönster. Fönster med hög energiklass lönar sig i längden. Riktigt bra fönster kan i vissa fall och vissa dagar på året få imma på utsidan av fönstret. Detta beror på strålningen mot natthimlen och förekommer vid vissa förhållanden. Imman försvinner av sig själv men om du vill kan detta åtgärdas genom att placera ett ”solskydd” över fönstret på natten.

Dörrar/portar

Dörrar/portar i bostäder står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill som tätar mot golv/tröskel. Nya dörrar/portar bör ha ett U-värde lägre än ca 0,9. Lär dig mera i rapporten Energimyndighetens Fönsterrenovering med energiglas. [parent] => 120 [count] => 9 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [15] => WP_Term Object ( [term_id] => 123 [name] => Solskydd [slug] => solskydd [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 123 [taxonomy] => measures [description] => Vid problem med för hög temperatur i lokaler, eller bostäder, finns en rad åtgärder som bör göras innan aktiv kyla installeras. Ofta räcker dessa förberedande åtgärder. Först bör alltid alla ”värmealstrande” installationer, som belysning och allt annat som använder el, energieffektiviseras. Sedan kan ventilationen styras om till ökad drift nattetid (nattkyla) så byggnaden kyls ner inför dagen. Om ändå solskydd av något slag måste installeras så bör det göras ”så nära solen” som möjligt. Det går att välja bland utvändiga, invändiga eller fönsterintegrerade solskydd. Utvändig avskärmning är effektivast och invändig solskyddsgardin minst effektiv men ibland är även den tillräcklig. Enligt Svenska solskyddsförbundet ger utvändiga persienner det bästa solskyddet men nackdelen är att sikten genom fönstret försämras. Andra typer av solskydd du kan välja mellan är markis, zip-screens, markisolett, jalusi, invändiga persienner, olika typer av gardiner, solskyddsglas eller fönsterfilm. Ett bra solskydd stänger ute värmestrålningen samtidigt som det släpper in mycket dagsljus! Solskyddslösningar kan automatiseras med hjälp av styrsystem så att du får solskydd just när du behöver det. [parent] => 120 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [16] => WP_Term Object ( [term_id] => 124 [name] => VVS [slug] => vvs [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 124 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson så gör upphandlingen enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister. [parent] => 110 [count] => 27 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 125 [name] => Ventilation och värmeåtervinning [slug] => ventilation-och-varmeatervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 125 [taxonomy] => measures [description] => Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I t ex ett flerbostadshus kan över ¼-del av tillförd energi förloras med ventilationsluften. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst och här bör alltid installation av värmeåtervinning övervägas, i första hand så kallad FTX-ventilation. En möjlighet är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas. Behovsstyrning av ventilationssystem, även de med värmeåtervinning, bör alltid övervägas. God luftkvalitet för både personer och byggnad måste då säkerställas. Tyvärr har en del byggnader problem med för höga radonhalter. Detta måste då åtgärdas och beaktas vid ändringar av ventilationssystemet. Du kan läsa mer i Boverkets radionguide. Tätning av ventilationskanaler, inkl murade kanaler för t.ex. frånluft, genomförs för att öka energieffektiviteten genom att undvika läckage i systemet. Detta kan göras på olika sätt och det finns flera företag som med olika produkter minskar läckaget av luft i ventilationskanalerna. Läs mer i BeBos rapport "Tätning av ventilationskanaler". I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt felanpassat till behovet. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Lär dig mer om FTX-ventilation i ICHBs guide.

Småhus

Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det är små så kallade FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som är ihopbyggda till en enhet och kan försörja ett mindre hus eller några rum. Du som är händig kan montera dessa själv (prata annars med en ventilationsentreprenör). Dessa går idag även att bygga in i lägenheter men då rekommenderas att anlita en ventilations-/byggentreprenör. Det finns även ventilationsaggregat som blåser in soluppvärmd luft. Dessa är perfekta för källare eller fritidshus. Gamla badrumsfläktar bör bytas ut till moderna energieffektiva som har inbyggd styrning och bara går när det behövs. [parent] => 124 [count] => 31 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 126 [name] => Värme och varmvatten [slug] => varme-och-varmvatten [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 126 [taxonomy] => measures [description] => Ett ojämnt inomhusklimat beror oftast på bristande injustering av uppvärmningssystemet i kombination med ej fungerande termostatventiler. Dessa bör kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum. Före en injustering ska alltid eventuella energiåtgärder på klimatskalet (fönster, väggar och tak) genomföras, eftersom dessa åtgärder påverkar uppvärmningsbehovet och därmed energin/flödet till radiatorerna.

Värme – styrning och injustering

Värmen i en byggnad (vattentemperaturen till radiatorerna) styrs normalt enligt en kurva efter utetemperaturen. På grund av varierande antal boende, solinstrålning, vind m.m. är injusteringen av värmen svår, om inte omöjlig. För att vara på säkra sidan ställs ofta framledningstemperaturen i värmesystemet onödigt högt, vilket medför ökad energitillförsel. Idag finns flera system som kompletterar utegivaren med ett antal inomhusgivare, med en jämnare inomhustemperatur som resultat och en värmebesparing på ca 5-15 %.

Varmvatten

Avseende tappvarmvatten bör så kallade perlatorer monteras på alla tappställen (ej till badkar). Dessa minskar flödet till en lämplig nivå, enligt vad ni önskar. Leverantören kan ge råd. Likaså bör samtliga rör i källaren för varmvatten (och kallvatten och självklart värme) vara bra isolerade, se vidare ”Isolering rör och kanaler”. En god ide för att spara energi, och få varmvatten snabbare överallt i byggnaden, är att installera så kallade ”rör i rör” på varmvattencirkulationen. Detta minskar även risken för vattenskador i byggnaden. Individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten kan vara lönsamt, se vidare ”Mätning och visualisering”

Produkter

Många produkter har idag energimärkning. Märkning av vitvaror känner de flesta till men idag finns även märkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar, värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, kombinationer av uppvärmningspaket, pannor m.m.. Mer information om märkningen finns på Energimyndighetens hemsida eller på eceee’s hemsida. Det finns även grossister som har en frivillig energimärkning av de bästa produkterna, t ex pumpar. Utöver detta finns en svensk energimärkning, liknande EUs energimärkning, för köks- och tvättställsblandare samt för termostatblandare med dusch. Läs mer om den på Kiwas hemsida. [parent] => 124 [count] => 27 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 127 [name] => Avloppsvärmeåtervinning [slug] => avloppsva%cc%88rmea%cc%8atervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 127 [taxonomy] => measures [description] => Byggnader med relativt hög varmvattenförbrukning, som flerbostadshus och vissa lokaler som badhus, sjukhus, gym m.m. bör titta på möjligheten att installera avloppsvärmeväxlare. Utbudet av bra produkter och system har ökat och kostnaden för installationerna har därmed gått ned. Normalt används den återvunna energin till förvärmning av kallvattnet, vilket är en enkel och robust lösning. Läs mer i rapporten Energiåtervinning ur spillvatten BeBo HSB 2015.  [parent] => 124 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 128 [name] => Isolering rör och kanaler [slug] => isolering-ror-och-kanaler [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 128 [taxonomy] => measures [description] => Teknisk isolering, det vill säga isolering eller tilläggsisolering av värme- och vattenrör samt ventilationskanaler, är en mycket kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. Ett bra riktvärde är att, där plats finns, isolera alla varma rör med 60 mm isolertjocklek, kalla rör med 40 mm och ventilationskanaler i kalla utrymmen med 160 mm. Det finns program för att räkna ut optimal isoleringstjocklek/kvalitet, läs mer på Isoleringsfirmornas Förening (IF). Isolering av rör och ventilationskanaler kräver utbildade isoleringstekniker. De är även utbildade för att upptäcka och åtgärda eventuell asbestisolering på dina rör, vilket förekommer i byggnader äldre än början av 70-talet. [parent] => 124 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 129 [name] => Rengöring värmeväxlare [slug] => rengoring-varmevaxlare [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 129 [taxonomy] => measures [description] => Avseende värmeväxlare i ventilationssystem behöver de rengöras med vissa mellanrum. Detta minskar tryckfallet och därmed elbehovet för fläktarna i ventilationssystemet. En relativt vanlig och effektiv metod är att göra detta med kolsyreis. En rengöring brukar vara lönsam i och med att den ger bättre verkningsgrad i värmeväxlaren, d.v.s. mera värme återvinns. Rengöring av värmeväxlare i värmesystemen, på vattensidan, ger likaledes en besparing av pumpenergin. Dessutom ger rena värmeväxlare möjligheten till sänkta temperaturnivåer, vilket kan ge ökad effektivitet i tillförselsystemen. [parent] => 124 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 149 [name] => Kyla [slug] => kyla [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 149 [taxonomy] => measures [description] => För att minska kylbehovet och installationer i byggnad bör följande ”passiva åtgärder” beaktas först innan kyla installeras: - Byggnadens utformning och orientering med hänsyn till solinstrålningen (vid ny- och tillbyggnad). - Byggnadens användning - Apparater och belysning med låg värmeavgivning samt med tidsstyrning - Byggnadens ”termiska tröghet / kyltröghet” ska utnyttjas t ex med aktiv nattkylning och genom att se till att termiskt tröga byggnadselement inte ”isoleras” i onödan. - Solavskärmning med hög avskärmningsfaktor, t.ex. markiser. - Solskyddsglas eller solfilm med låg solljustransmittans (g-värde). [parent] => 124 [count] => 21 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [6] => WP_Term Object ( [term_id] => 153 [name] => VVS övrigt [slug] => vvs-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 153 [taxonomy] => measures [description] => [parent] => 124 [count] => 0 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [17] => WP_Term Object ( [term_id] => 125 [name] => Ventilation och värmeåtervinning [slug] => ventilation-och-varmeatervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 125 [taxonomy] => measures [description] => Energiförluster från ventilationen står för en mycket stor del av energianvändningen i en byggnad. I t ex ett flerbostadshus kan över ¼-del av tillförd energi förloras med ventilationsluften. I byggnader med självdrag eller enbart frånluft är förlusterna störst och här bör alltid installation av värmeåtervinning övervägas, i första hand så kallad FTX-ventilation. En möjlighet är att fråga några ventilationsentreprenörer och be dem om anbud på totalentreprenad för ventilationen. De projekterar då själva ett lämpligt utförande. För utvärderingen av anbuden bör kunnig konsult anlitas. Behovsstyrning av ventilationssystem, även de med värmeåtervinning, bör alltid övervägas. God luftkvalitet för både personer och byggnad måste då säkerställas. Tyvärr har en del byggnader problem med för höga radonhalter. Detta måste då åtgärdas och beaktas vid ändringar av ventilationssystemet. Du kan läsa mer i Boverkets radionguide. Tätning av ventilationskanaler, inkl murade kanaler för t.ex. frånluft, genomförs för att öka energieffektiviteten genom att undvika läckage i systemet. Detta kan göras på olika sätt och det finns flera företag som med olika produkter minskar läckaget av luft i ventilationskanalerna. Läs mer i BeBos rapport "Tätning av ventilationskanaler". I lokaler där verksamheten byts relativt ofta kan ventilationsflödet vara helt felanpassat till behovet. I dessa fall bör ventilationsbehovet projekteras om och de nya värdena utgöra underlag för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Lär dig mer om FTX-ventilation i ICHBs guide.

Småhus

Har du ett småhus finns idag enkla ventilationssystem med värmeväxling att köpa. Det är små så kallade FTX-aggregat (från- och tilluft med värmeväxling) som är ihopbyggda till en enhet och kan försörja ett mindre hus eller några rum. Du som är händig kan montera dessa själv (prata annars med en ventilationsentreprenör). Dessa går idag även att bygga in i lägenheter men då rekommenderas att anlita en ventilations-/byggentreprenör. Det finns även ventilationsaggregat som blåser in soluppvärmd luft. Dessa är perfekta för källare eller fritidshus. Gamla badrumsfläktar bör bytas ut till moderna energieffektiva som har inbyggd styrning och bara går när det behövs. [parent] => 124 [count] => 31 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [18] => WP_Term Object ( [term_id] => 126 [name] => Värme och varmvatten [slug] => varme-och-varmvatten [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 126 [taxonomy] => measures [description] => Ett ojämnt inomhusklimat beror oftast på bristande injustering av uppvärmningssystemet i kombination med ej fungerande termostatventiler. Dessa bör kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum. Före en injustering ska alltid eventuella energiåtgärder på klimatskalet (fönster, väggar och tak) genomföras, eftersom dessa åtgärder påverkar uppvärmningsbehovet och därmed energin/flödet till radiatorerna.

Värme – styrning och injustering

Värmen i en byggnad (vattentemperaturen till radiatorerna) styrs normalt enligt en kurva efter utetemperaturen. På grund av varierande antal boende, solinstrålning, vind m.m. är injusteringen av värmen svår, om inte omöjlig. För att vara på säkra sidan ställs ofta framledningstemperaturen i värmesystemet onödigt högt, vilket medför ökad energitillförsel. Idag finns flera system som kompletterar utegivaren med ett antal inomhusgivare, med en jämnare inomhustemperatur som resultat och en värmebesparing på ca 5-15 %.

Varmvatten

Avseende tappvarmvatten bör så kallade perlatorer monteras på alla tappställen (ej till badkar). Dessa minskar flödet till en lämplig nivå, enligt vad ni önskar. Leverantören kan ge råd. Likaså bör samtliga rör i källaren för varmvatten (och kallvatten och självklart värme) vara bra isolerade, se vidare ”Isolering rör och kanaler”. En god ide för att spara energi, och få varmvatten snabbare överallt i byggnaden, är att installera så kallade ”rör i rör” på varmvattencirkulationen. Detta minskar även risken för vattenskador i byggnaden. Individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten kan vara lönsamt, se vidare ”Mätning och visualisering”

Produkter

Många produkter har idag energimärkning. Märkning av vitvaror känner de flesta till men idag finns även märkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar, värmepumpar, luft-luftvärmepumpar, kombinationer av uppvärmningspaket, pannor m.m.. Mer information om märkningen finns på Energimyndighetens hemsida eller på eceee’s hemsida. Det finns även grossister som har en frivillig energimärkning av de bästa produkterna, t ex pumpar. Utöver detta finns en svensk energimärkning, liknande EUs energimärkning, för köks- och tvättställsblandare samt för termostatblandare med dusch. Läs mer om den på Kiwas hemsida. [parent] => 124 [count] => 27 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [19] => WP_Term Object ( [term_id] => 127 [name] => Avloppsvärmeåtervinning [slug] => avloppsva%cc%88rmea%cc%8atervinning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 127 [taxonomy] => measures [description] => Byggnader med relativt hög varmvattenförbrukning, som flerbostadshus och vissa lokaler som badhus, sjukhus, gym m.m. bör titta på möjligheten att installera avloppsvärmeväxlare. Utbudet av bra produkter och system har ökat och kostnaden för installationerna har därmed gått ned. Normalt används den återvunna energin till förvärmning av kallvattnet, vilket är en enkel och robust lösning. Läs mer i rapporten Energiåtervinning ur spillvatten BeBo HSB 2015.  [parent] => 124 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [20] => WP_Term Object ( [term_id] => 128 [name] => Isolering rör och kanaler [slug] => isolering-ror-och-kanaler [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 128 [taxonomy] => measures [description] => Teknisk isolering, det vill säga isolering eller tilläggsisolering av värme- och vattenrör samt ventilationskanaler, är en mycket kostnadseffektiv energieffektiviseringsåtgärd. Ett bra riktvärde är att, där plats finns, isolera alla varma rör med 60 mm isolertjocklek, kalla rör med 40 mm och ventilationskanaler i kalla utrymmen med 160 mm. Det finns program för att räkna ut optimal isoleringstjocklek/kvalitet, läs mer på Isoleringsfirmornas Förening (IF). Isolering av rör och ventilationskanaler kräver utbildade isoleringstekniker. De är även utbildade för att upptäcka och åtgärda eventuell asbestisolering på dina rör, vilket förekommer i byggnader äldre än början av 70-talet. [parent] => 124 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [21] => WP_Term Object ( [term_id] => 129 [name] => Rengöring värmeväxlare [slug] => rengoring-varmevaxlare [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 129 [taxonomy] => measures [description] => Avseende värmeväxlare i ventilationssystem behöver de rengöras med vissa mellanrum. Detta minskar tryckfallet och därmed elbehovet för fläktarna i ventilationssystemet. En relativt vanlig och effektiv metod är att göra detta med kolsyreis. En rengöring brukar vara lönsam i och med att den ger bättre verkningsgrad i värmeväxlaren, d.v.s. mera värme återvinns. Rengöring av värmeväxlare i värmesystemen, på vattensidan, ger likaledes en besparing av pumpenergin. Dessutom ger rena värmeväxlare möjligheten till sänkta temperaturnivåer, vilket kan ge ökad effektivitet i tillförselsystemen. [parent] => 124 [count] => 5 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [22] => WP_Term Object ( [term_id] => 149 [name] => Kyla [slug] => kyla [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 149 [taxonomy] => measures [description] => För att minska kylbehovet och installationer i byggnad bör följande ”passiva åtgärder” beaktas först innan kyla installeras: - Byggnadens utformning och orientering med hänsyn till solinstrålningen (vid ny- och tillbyggnad). - Byggnadens användning - Apparater och belysning med låg värmeavgivning samt med tidsstyrning - Byggnadens ”termiska tröghet / kyltröghet” ska utnyttjas t ex med aktiv nattkylning och genom att se till att termiskt tröga byggnadselement inte ”isoleras” i onödan. - Solavskärmning med hög avskärmningsfaktor, t.ex. markiser. - Solskyddsglas eller solfilm med låg solljustransmittans (g-värde). [parent] => 124 [count] => 21 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [23] => WP_Term Object ( [term_id] => 130 [name] => El [slug] => el [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 130 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson så säkerställ att upphandlingen görs enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister. [parent] => 110 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 131 [name] => Belysning [slug] => belysning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 131 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv belysning innebär idag i princip LED-ljuskällor (-lampor) i effektiva armaturer men även behovsanpassad styrning måste till för att det ska bli riktigt energieffektivt. Det finns idag utbyteslampor av LED-typ med nästan alla förekommande socklar. Det finns LED-lysrör på marknaden som enkelt kan sättas in i din gamla armatur, även om det allra effektivaste är att byta hela armaturen. LED-lysrör kan hålla i upp till över 100.000 timmar, d.v.s. du behöver inte tänka på att byta under kanske en generation, vilket spar mycket arbetskostnad! Vill du inte göra dessa jobb själv handlar du upp en elinstallatör som ser över och byter ut samtliga ljuskällor i din byggnad. Då bör även belysningsstyrningar moderniseras samt och gamla belysningstransformatorer m.m. tas bort. Ljuskällor omfattas både av ekodesign och EUs energimärkning. [parent] => 130 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 133 [name] => El övrigt [slug] => el-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 133 [taxonomy] => measures [description] => Många eldrivna produkter har idag en energimärkning. I de allra flesta fallen är det ekonomiskt värt att välja en produkt med den bästa energiklassen. [parent] => 130 [count] => 2 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 148 [name] => Värmekablar [slug] => varmekablar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 148 [taxonomy] => measures [description] => Värmekablar på tak och i stuprör kan slösa med energi. Även om viss styrning kan vara inbyggd i systemet är tillsynen och kontrollen av dessa oftast bristfällig, med hög energianvändning som följd. Det viktigaste med värmekablar för avvisning är att ha kontroll på styrningen av dessa, antingen genom att de kopplas upp till byggnadens styrsystem med driftindikering eller att påslag sker manuellt, lämpligen med en timer som slår av inom inställd tid. Det finns idag system som kan kopplas upp till byggnadens styrsystem (DUC/PLC). Observera att värmekablar som är självbegränsande på temperaturen ändå drar mycket onödig energi om de inte stängs av helt när de inte behövs. Frysskydd i mark bör alltid förses med termostat som är placerad nära ledningarna, för att inte slå på i onödan vid tillfälliga köldknäppar. [parent] => 130 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 157 [name] => Tvättstugor/kök/lokalvård [slug] => tvattstugor-kok-lokalvard [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 157 [taxonomy] => measures [description] => [parent] => 130 [count] => 3 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [24] => WP_Term Object ( [term_id] => 131 [name] => Belysning [slug] => belysning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 131 [taxonomy] => measures [description] => Energieffektiv belysning innebär idag i princip LED-ljuskällor (-lampor) i effektiva armaturer men även behovsanpassad styrning måste till för att det ska bli riktigt energieffektivt. Det finns idag utbyteslampor av LED-typ med nästan alla förekommande socklar. Det finns LED-lysrör på marknaden som enkelt kan sättas in i din gamla armatur, även om det allra effektivaste är att byta hela armaturen. LED-lysrör kan hålla i upp till över 100.000 timmar, d.v.s. du behöver inte tänka på att byta under kanske en generation, vilket spar mycket arbetskostnad! Vill du inte göra dessa jobb själv handlar du upp en elinstallatör som ser över och byter ut samtliga ljuskällor i din byggnad. Då bör även belysningsstyrningar moderniseras samt och gamla belysningstransformatorer m.m. tas bort. Ljuskällor omfattas både av ekodesign och EUs energimärkning. [parent] => 130 [count] => 11 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [25] => WP_Term Object ( [term_id] => 148 [name] => Värmekablar [slug] => varmekablar [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 148 [taxonomy] => measures [description] => Värmekablar på tak och i stuprör kan slösa med energi. Även om viss styrning kan vara inbyggd i systemet är tillsynen och kontrollen av dessa oftast bristfällig, med hög energianvändning som följd. Det viktigaste med värmekablar för avvisning är att ha kontroll på styrningen av dessa, antingen genom att de kopplas upp till byggnadens styrsystem med driftindikering eller att påslag sker manuellt, lämpligen med en timer som slår av inom inställd tid. Det finns idag system som kan kopplas upp till byggnadens styrsystem (DUC/PLC). Observera att värmekablar som är självbegränsande på temperaturen ändå drar mycket onödig energi om de inte stängs av helt när de inte behövs. Frysskydd i mark bör alltid förses med termostat som är placerad nära ledningarna, för att inte slå på i onödan vid tillfälliga köldknäppar. [parent] => 130 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [26] => WP_Term Object ( [term_id] => 133 [name] => El övrigt [slug] => el-ovrigt [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 133 [taxonomy] => measures [description] => Många eldrivna produkter har idag en energimärkning. I de allra flesta fallen är det ekonomiskt värt att välja en produkt med den bästa energiklassen. [parent] => 130 [count] => 2 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [27] => WP_Term Object ( [term_id] => 134 [name] => Styr [slug] => styr [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 134 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av åtgärder mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas till AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Om du är privatperson och ska handla upp en entreprenör så säkerställ att upphandlingen gör enligt det så kallade Hantverkarformuläret. Detta är ett enklare avtal än de ovan mellan näringsidkare, men ger ändå en god juridisk grund att stå på vid eventuella tvister eller annat. I avtal avseende styr- eller mätkonsulter bör det stå att ABK 09 gäller (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet). [parent] => 110 [count] => 24 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 135 [name] => Styr och övervakning [slug] => styr-och-overvakning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 135 [taxonomy] => measures [description] => Med ett centralt styrsystem kan många smarta funktioner byggas in som sparar energi, effekt och därmed pengar. Installation av ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) med modern reglering/styrning av systemen i din byggnad kan sänka energibehovet med 5-30 %. Även inneklimatet blir ofta bättre med ett styrsystem. Du som driver en industri är kanske van vid styrsystem för produktionsprocessen, men era byggnadens system behöver också styras. För egna hem finns idag många system som enkelt går att montera själv och utvecklingen går fort framåt. Det kan vara så enkelt som timers som slår av laddare, köks- eller TV-utrustning till mera avancerade system som slår av allt utom det mest väsentliga när du låser och larmar på. Krav vid upphandling av styr- och övervakningssystem för byggnader hämtas lämpligen från BELOK. Upphandlingsmyndigheten har följande krav uppställda: - Systemet ska kunna avläsa, styra, reglera och övervaka luftflöden, lufttemperaturer, representativa inomhustemperaturer, verkningsgradsmätningar av värmeväxlare, SFP-tal (specifik fläkteleffekt) - Larmhantering och larmgränser, larm ska kunna skickas till driftorganisation - Avläsning och styrning ska kunna ske på plats i byggnaden likväl som genom ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem BELOKs kravspecifikation är betydligt mer omfattande, läs mer här. [parent] => 134 [count] => 26 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 136 [name] => Mätning och visualisering [slug] => matning-och-visualisering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 136 [taxonomy] => measures [description] => Idag finns många system för visualiserad och därmed lättanvänd energistatistik. Med visualiserad statistik kan du lätt se att utvecklingen avseende dina köp av energi går åt rätt håll, det vill säga nedåt. Du ser även resultaten av de åtgärder du gör och att driften är god. Och om något händer ser du och andra snabbt att något är fel och ofta även vad som troligen är fel. En byggnad med relativ låg energianvändning kan ändå ha stor potential avseende lönsamma åtgärder, vilket framgår av en bra genomförd energikartläggning. Ingen statistik blir dock bättre än den svagaste länken. För att automatiskt få energistatistiken i form av lättförståeliga diagram och siffror i din dator eller telefon krävs en hel ”kedja” av åtgärder. Det finns företag som specialiserat sig på hela kedjan med att installera, koppla upp och visualisera energianvändningen, vilket kan räcka långt i mindre fastigheter. Sedan finns leverantörer som är extra duktiga på just sin del av kedjan, vilket kan behövas i större system.

Mätare för el, värme, kyla, vatten 

Här gäller det att ha tillräckligt många så att varje större system/förbrukare har en egen mätare. Om bara energileverantörernas debiteringsmätare finns är det svårt att få förståelse för vart energin tar vägen och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga.

System för automatisk avläsning av mätarna

Om du inte vill att någon manuellt ska gå runt och läsa mätare varje månad så kan mätare kopplas upp, antingen trådlöst eller via en signalkabel. Det är viktigt att mätarleverantören vet att mätarna ska kopplas upp inför installationen. Med ett automatiskt insamlingssystem kan även din driftpersonal få direkt respons på utförda förändringar (genom timvärden och ibland t o m tätare). Denna återkoppling ger större möjlighet att få en bra överblick över anläggningen och därmed underlag för beslut av åtgärder som spar energi och kostnader.

Mediainsamlingssystemet

Detta är ett system som kan ta emot, lagra, normalårskorrigera och visa alla mätvärden, lämpligen även i enheter som är jämförbara som kWh/m2. Det finns en stor bredd över hur avancerade, och därmed dyra, dessa system är. Om du har många byggnader finns även leverantörer som har specialiserat sig på just insamlingsdelen. De läser då t ex av energileverantörens insamlade mätvärden på ett enkelt och smidigt sätt.

Visualisering av mätdata

Tanken med visualisering är att du och dina kollegor på ett enkelt sätt ska bli medvetna om er energianvändning och energikostnader och där igenom arbeta med att sänka dessa. Om mätdata visas i lättförståeliga diagram eller liknande kan både driftpersonalen och ledningsgrupp m fl enkelt se utvecklingen. Detta ingår ibland i mediainsamlingssystemet men det finns även många leverantörer som har specialiserat sig på att visa data på mycket användarvänliga sätt, ofta via appar i din telefon. [parent] => 134 [count] => 29 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 137 [name] => Effektreducering [slug] => effektreducering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 137 [taxonomy] => measures [description] => Idag, och sannolikt ännu mera framöver, kommer effektkostnaden bli en allt högre del av den totala kostnaden för energitillförseln per år. Det gäller oavsett energibärare som el, fjärrvärme och fjärrkyla och kostnaden baseras på ditt högsta uttag av energi (per timme eller dygn). I industriverksamheter kan de största effektreduceringarna oftast identifieras i produktionsprocessen genom laststyrning och produktionsplanering. I byggnader uppstår normalt effekttopparna under årets kallaste dagar. Bra åtgärder är t.ex. isolering av klimatskalet (fönster, väggar, tak och grund), installation av FTX (värmeåtervinning ur frånluften till tilluft) och energiåtervinning från spillvattnet. Det finns även kompletterande åtgärder som innebär att byggnadens system styrs på ett sätt som minskar effekttopparna. Det kan bland annat vara att behovsstyra ventilationen, reducera ventilationen efter utetemperaturen, nyttja byggnadens s k värmetröghet (ackumulerad energi i väggarna) genom att reducera värmen under de timmar när tappvarmvattenbehovet är som störst och använda inomhusgivare för styrningen av temperaturen (motsvarande gäller kyla på sommaren). Detta kan en duktig styrentreprenör åtgärda, vissa delar tillsammans med företag som har specialiserat sig på avancerad värmestyrning. [parent] => 134 [count] => 19 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [28] => WP_Term Object ( [term_id] => 135 [name] => Styr och övervakning [slug] => styr-och-overvakning [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 135 [taxonomy] => measures [description] => Med ett centralt styrsystem kan många smarta funktioner byggas in som sparar energi, effekt och därmed pengar. Installation av ett datoriserat styrsystem (DUC/PLC) med modern reglering/styrning av systemen i din byggnad kan sänka energibehovet med 5-30 %. Även inneklimatet blir ofta bättre med ett styrsystem. Du som driver en industri är kanske van vid styrsystem för produktionsprocessen, men era byggnadens system behöver också styras. För egna hem finns idag många system som enkelt går att montera själv och utvecklingen går fort framåt. Det kan vara så enkelt som timers som slår av laddare, köks- eller TV-utrustning till mera avancerade system som slår av allt utom det mest väsentliga när du låser och larmar på. Krav vid upphandling av styr- och övervakningssystem för byggnader hämtas lämpligen från BELOK. Upphandlingsmyndigheten har följande krav uppställda: - Systemet ska kunna avläsa, styra, reglera och övervaka luftflöden, lufttemperaturer, representativa inomhustemperaturer, verkningsgradsmätningar av värmeväxlare, SFP-tal (specifik fläkteleffekt) - Larmhantering och larmgränser, larm ska kunna skickas till driftorganisation - Avläsning och styrning ska kunna ske på plats i byggnaden likväl som genom ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem BELOKs kravspecifikation är betydligt mer omfattande, läs mer här. [parent] => 134 [count] => 26 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [29] => WP_Term Object ( [term_id] => 136 [name] => Mätning och visualisering [slug] => matning-och-visualisering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 136 [taxonomy] => measures [description] => Idag finns många system för visualiserad och därmed lättanvänd energistatistik. Med visualiserad statistik kan du lätt se att utvecklingen avseende dina köp av energi går åt rätt håll, det vill säga nedåt. Du ser även resultaten av de åtgärder du gör och att driften är god. Och om något händer ser du och andra snabbt att något är fel och ofta även vad som troligen är fel. En byggnad med relativ låg energianvändning kan ändå ha stor potential avseende lönsamma åtgärder, vilket framgår av en bra genomförd energikartläggning. Ingen statistik blir dock bättre än den svagaste länken. För att automatiskt få energistatistiken i form av lättförståeliga diagram och siffror i din dator eller telefon krävs en hel ”kedja” av åtgärder. Det finns företag som specialiserat sig på hela kedjan med att installera, koppla upp och visualisera energianvändningen, vilket kan räcka långt i mindre fastigheter. Sedan finns leverantörer som är extra duktiga på just sin del av kedjan, vilket kan behövas i större system.

Mätare för el, värme, kyla, vatten 

Här gäller det att ha tillräckligt många så att varje större system/förbrukare har en egen mätare. Om bara energileverantörernas debiteringsmätare finns är det svårt att få förståelse för vart energin tar vägen och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är lämpliga.

System för automatisk avläsning av mätarna

Om du inte vill att någon manuellt ska gå runt och läsa mätare varje månad så kan mätare kopplas upp, antingen trådlöst eller via en signalkabel. Det är viktigt att mätarleverantören vet att mätarna ska kopplas upp inför installationen. Med ett automatiskt insamlingssystem kan även din driftpersonal få direkt respons på utförda förändringar (genom timvärden och ibland t o m tätare). Denna återkoppling ger större möjlighet att få en bra överblick över anläggningen och därmed underlag för beslut av åtgärder som spar energi och kostnader.

Mediainsamlingssystemet

Detta är ett system som kan ta emot, lagra, normalårskorrigera och visa alla mätvärden, lämpligen även i enheter som är jämförbara som kWh/m2. Det finns en stor bredd över hur avancerade, och därmed dyra, dessa system är. Om du har många byggnader finns även leverantörer som har specialiserat sig på just insamlingsdelen. De läser då t ex av energileverantörens insamlade mätvärden på ett enkelt och smidigt sätt.

Visualisering av mätdata

Tanken med visualisering är att du och dina kollegor på ett enkelt sätt ska bli medvetna om er energianvändning och energikostnader och där igenom arbeta med att sänka dessa. Om mätdata visas i lättförståeliga diagram eller liknande kan både driftpersonalen och ledningsgrupp m fl enkelt se utvecklingen. Detta ingår ibland i mediainsamlingssystemet men det finns även många leverantörer som har specialiserat sig på att visa data på mycket användarvänliga sätt, ofta via appar i din telefon. [parent] => 134 [count] => 29 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [30] => WP_Term Object ( [term_id] => 137 [name] => Effektreducering [slug] => effektreducering [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 137 [taxonomy] => measures [description] => Idag, och sannolikt ännu mera framöver, kommer effektkostnaden bli en allt högre del av den totala kostnaden för energitillförseln per år. Det gäller oavsett energibärare som el, fjärrvärme och fjärrkyla och kostnaden baseras på ditt högsta uttag av energi (per timme eller dygn). I industriverksamheter kan de största effektreduceringarna oftast identifieras i produktionsprocessen genom laststyrning och produktionsplanering. I byggnader uppstår normalt effekttopparna under årets kallaste dagar. Bra åtgärder är t.ex. isolering av klimatskalet (fönster, väggar, tak och grund), installation av FTX (värmeåtervinning ur frånluften till tilluft) och energiåtervinning från spillvattnet. Det finns även kompletterande åtgärder som innebär att byggnadens system styrs på ett sätt som minskar effekttopparna. Det kan bland annat vara att behovsstyra ventilationen, reducera ventilationen efter utetemperaturen, nyttja byggnadens s k värmetröghet (ackumulerad energi i väggarna) genom att reducera värmen under de timmar när tappvarmvattenbehovet är som störst och använda inomhusgivare för styrningen av temperaturen (motsvarande gäller kyla på sommaren). Detta kan en duktig styrentreprenör åtgärda, vissa delar tillsammans med företag som har specialiserat sig på avancerad värmestyrning. [parent] => 134 [count] => 19 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [31] => WP_Term Object ( [term_id] => 145 [name] => Drift och underhållsavtal [slug] => drift-och-underha%cc%8allsavtal [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 145 [taxonomy] => measures [description] => Aff ska användas vid tjänsteentreprenader, men vad menar vi då med en tjänsteentreprenad? En tjänsteentreprenad kännetecknas av att det sker återkommande leveranser för att upprätthålla ett läge eller en funktion. Vanliga områden är: Eftersom Aff-dokumentationen (Aff ) både är ett juridiskt branschregelverk (ABFF) och stödjande mallar, kan det användas för såväl rena upphandlingar som interna överenskommelser. Aff-mallarna är t.ex. ett utmärkt hjälpmedel för att förtydliga vad olika avdelningar har för ansvar, så länge det rör sig om något av områdena ovan.  Aff är ett hjälpmedel för att upprätta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Aff gör det lätt att beskriva både själva leveransen som övergripande regler. Till skillnad från många andra branschers standardavtal är Aff utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer med målet att det ska vara en neutral bas som ger ett underlag för konkurrensneutralitet. Du behöver inte köpa dessa dokument utan leverantören upprättar handlingarna efter detta avtal. [parent] => 110 [count] => 14 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 146 [name] => Drift och underhåll av produkter och system [slug] => drift-och-underhall-av-produkter-och-system [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 146 [taxonomy] => measures [description] => I en byggnad/verksamhet finns en mängd utrustning och system som regelbundet behöver ses över och servas för att fungera optimalt och som det var tänkt från början. Det är därför vanligt att installatörer och produktleverantörer erbjuder serviceavtal i samband med att du köper en installation eller en produkt av dem. Det finns också företag som erbjuder fristående serviceavtal eller installationsservice. Genom att låta en tekniskt kunnig person regelbundet gå igenom din utrustning minskar du risken för driftstörningar och du kan på ett proaktivt sätt säkerställa att systemen fungerar på bästa och energieffektivaste sätt. [parent] => 145 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 147 [name] => Teknisk förvaltning - energi [slug] => teknisk-fo%cc%88rvaltning-energi [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 147 [taxonomy] => measures [description] => Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Det är en fördel att handla upp tjänsterna från ett och samma företag. Vad som exakt ingår fastställs i ett avtal mellan er och leverantören. Exempel på innehåll: - Tillsyn av installationer och tekniska system som påverkar energianvändningen - Kontroll av funktion i förhållande till energianvändning och effekt - Planering av underhåll i byggnaden - Optimering av energianvändning - Förslag på åtgärder för förbättrad energiprestanda och/eller sänkt behov av effekt Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att leverantören sköter och styr byggnaden optimalt. I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater. [parent] => 145 [count] => 17 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Teknisk-förvaltning.png ) ) ) [32] => WP_Term Object ( [term_id] => 146 [name] => Drift och underhåll av produkter och system [slug] => drift-och-underhall-av-produkter-och-system [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 146 [taxonomy] => measures [description] => I en byggnad/verksamhet finns en mängd utrustning och system som regelbundet behöver ses över och servas för att fungera optimalt och som det var tänkt från början. Det är därför vanligt att installatörer och produktleverantörer erbjuder serviceavtal i samband med att du köper en installation eller en produkt av dem. Det finns också företag som erbjuder fristående serviceavtal eller installationsservice. Genom att låta en tekniskt kunnig person regelbundet gå igenom din utrustning minskar du risken för driftstörningar och du kan på ett proaktivt sätt säkerställa att systemen fungerar på bästa och energieffektivaste sätt. [parent] => 145 [count] => 8 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [33] => WP_Term Object ( [term_id] => 147 [name] => Teknisk förvaltning - energi [slug] => teknisk-fo%cc%88rvaltning-energi [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 147 [taxonomy] => measures [description] => Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Det är en fördel att handla upp tjänsterna från ett och samma företag. Vad som exakt ingår fastställs i ett avtal mellan er och leverantören. Exempel på innehåll: - Tillsyn av installationer och tekniska system som påverkar energianvändningen - Kontroll av funktion i förhållande till energianvändning och effekt - Planering av underhåll i byggnaden - Optimering av energianvändning - Förslag på åtgärder för förbättrad energiprestanda och/eller sänkt behov av effekt Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att leverantören sköter och styr byggnaden optimalt. I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater. [parent] => 145 [count] => 17 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => https://eef.se/wp-content/uploads/2020/02/Auktorisationslogga-Teknisk-förvaltning.png [children] => Array ( ) ) [34] => WP_Term Object ( [term_id] => 142 [name] => Sammansatta tjänster [slug] => sammansatta-tja%cc%88nster [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 142 [taxonomy] => measures [description] => Vid upphandling av dessa tjänster mellan dig som näringsidkare och en annan näringsidkare (entreprenören) bör avtalet kopplas ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). [parent] => 110 [count] => 7 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 143 [name] => Avtal om energiprestanda [slug] => avtal-om-energiprestanda [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 143 [taxonomy] => measures [description] => 'Avtal om energiprestanda' är en metod för att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti. I vissa fall kan leverantören stå för finansieringen av de energibesparande åtgärderna. På marknaden finns flera olika namn för denna tjänst som t ex EPC, EnPC, Komfortavtal och Energipartnering.  Tjänsten lämpar sig särskilt väl för beställare som har behov av att se över stora delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Affärsmodellen innebär att leverantören övertar risken för energieffektiviseringen, d.v.s. de åtgärder som genomförs, genom att lämna en besparingsgaranti. Beställaren kan på så sätt finansiera hela eller stora delar av besparingarna genom minskade framtida kostnader för drift och underhåll. Det finns en europeisk uppförandekod för företag som säljer ”Avtal om energiprestanda”. Medlemmar i EEF som skrivit under koden: Fördelar för beställaren – Det behövs bara en upphandling där fokus i första steget är en inventering av fastighetsbeståndets potential. Det är först inför nästa steg som omfattningen av investeringen fastställs. Storleken beror på omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna där beslutet tas tillsammans med leverantören. Fördelar för leverantören - Eftersom kartläggningen görs i ett särskilt första steg kan leverantören göra en bedömning av vilka åtgärder som ger bäst resultat utifrån de mål och krav som beställaren har för projektet som helhet. Fördelar för beslutsfattare – En upphandling av ”Avtal om energiprestanda” kan vara ett medel för att uppnå organisationens långsiktiga energi- och klimatmål. [parent] => 142 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => ) ) ) [35] => WP_Term Object ( [term_id] => 143 [name] => Avtal om energiprestanda [slug] => avtal-om-energiprestanda [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 143 [taxonomy] => measures [description] => 'Avtal om energiprestanda' är en metod för att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti. I vissa fall kan leverantören stå för finansieringen av de energibesparande åtgärderna. På marknaden finns flera olika namn för denna tjänst som t ex EPC, EnPC, Komfortavtal och Energipartnering.  Tjänsten lämpar sig särskilt väl för beställare som har behov av att se över stora delar eller hela sitt fastighetsbestånd. Affärsmodellen innebär att leverantören övertar risken för energieffektiviseringen, d.v.s. de åtgärder som genomförs, genom att lämna en besparingsgaranti. Beställaren kan på så sätt finansiera hela eller stora delar av besparingarna genom minskade framtida kostnader för drift och underhåll. Det finns en europeisk uppförandekod för företag som säljer ”Avtal om energiprestanda”. Medlemmar i EEF som skrivit under koden: Fördelar för beställaren – Det behövs bara en upphandling där fokus i första steget är en inventering av fastighetsbeståndets potential. Det är först inför nästa steg som omfattningen av investeringen fastställs. Storleken beror på omfattningen av energieffektiviseringsåtgärderna där beslutet tas tillsammans med leverantören. Fördelar för leverantören - Eftersom kartläggningen görs i ett särskilt första steg kan leverantören göra en bedömning av vilka åtgärder som ger bäst resultat utifrån de mål och krav som beställaren har för projektet som helhet. Fördelar för beslutsfattare – En upphandling av ”Avtal om energiprestanda” kan vara ett medel för att uppnå organisationens långsiktiga energi- och klimatmål. [parent] => 142 [count] => 6 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) [36] => WP_Term Object ( [term_id] => 157 [name] => Tvättstugor/kök/lokalvård [slug] => tvattstugor-kok-lokalvard [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 157 [taxonomy] => measures [description] => [parent] => 130 [count] => 3 [filter] => raw [term_order] => 0 [certified_logo] => [children] => Array ( ) ) )

Hitta företag

Fyll i vilken typ av verksamhet du har, vilken typ av energitjänst eller produkt du är intresserad av samt inom vilket län du finns. Företagen i vårt nätverk ska alltid informera kunden om det mest energieffektiva alternativet i varje tillämpning och säkerställa att sin personal har kunskaper kring både ny energieffektiv teknik och beräkningar av livscykelkostnader. Hittar du inte det du söker - hör av dig till oss!

0 företag hittades

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.