3EEE

3EEE är ett konsultföretag med inriktning på energieffektiviseringsfrågor inom industrin.

Fokus ligger på effektivisering av drivsystem för elmotorer, där 3EEE kan erbjuda informationstjänster vid seminarier och andra effektiviseringsarrangemang.

3EEE är representerat i ledningen för TGS, Transmissionsgruppen i Sverige och SAG, Svenska Automationsgruppen, och med huvudansvar för effektiviseringsfrågor inom dessa industriorganisationer.

Kontaktpersoner

Vi vänder oss till

Energitjänster vi utför