Förarbetet är A och O för att sänka elräkningen

En bra energikartläggning ger bättre förutsättningar för fortsatt energiarbete. Nu finns en mall som underlättar för fastighetsägare och bostadsrätts-föreningar att begära in tydliga offerter på energikartläggningar. Mallen gör det enklare att ta det första viktiga steget mot en lägre elförbrukning.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har en stor potential när det gäller ökad hållbarhet och energieffektivisering i sina byggnader. De har nu även större incitament än någonsin med tanke på energikrisen. Det kan dock vara svårt för privatpersoner att veta hur man handlar upp en bra energikartläggning – som är steg ett. Det är många parametrar och detaljer som måste vägas in och olika krav som bör ställas på rätt sätt. Det ställer annars även till problem för leverantörerna. Branschen efterfrågar bättre och tydligare beställare, för att kunna lämna in mer träffsäkra anbudsförfrågningar.

För att få till den lönsamma energieffektivisering som fastighetsägare har potential för behöver man ställa rätt krav inför en energideklaration. Först då kan man få den kartläggning man, nu mer än någonsin, behöver. EEF vill eliminera hinder och se till att fler fastighetsägare genomför energikartläggningar som sedan också leder till energiåtgärder. EEF har på uppdrag av Boverket därför tagit fram en mall som kan användas för att begära in tydliga offerter på energideklarationer.

Mallen består av två delar:

  • En för anbudsförfrågningar. Där kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen fylla i vilka underhållsbehov och funktionsbrister som finns samt information om byggnaden i fråga. Till anbudsförfrågan hör även en lista på skallkrav och generella förutsättningar.
  • Den andra delen är en svarsmall för de företag som vill lämna anbud, för att säkerställa att de verkligen kommer kunna tillfredsställa de behov som finns.

Som privat fastighetsägare eller privatperson i en bostadsrättsförening är det mycket att hålla reda på för att få till en riktigt lyckad anbudsförfrågan, EEFs mall samlar därför all information som behövs. Det enda man behöver göra är att kostnadsfritt ladda hem mallen och sedan välja ut de bitar som passar fastigheten i fråga.

Det första steget mot en lägre elräkning är en energikartläggning. EEF hoppas att den här mallen kan hjälpa fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta det första steget mot en lägre elförbrukning och en minskad elkostnad.

Mallen är framtagen av EEF på uppdrag av Boverket.

EEF

15 sep 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.