Affärsutveckling för bättre energitjänster

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster? Då kommer ni ha nytta EEF:s arbete i Projekt Energitjänster där vi har tagit fram kundbehov i olika branscher. Vi utvecklar kontinuerligt idéer kring hur ni som energitjänsteleverantör (entreprenör/installatör/konsult) bör erbjuda era tjänster för att möta kundbehoven.

Energitjänster är helt enkelt alla tjänster som direkt eller indirekt effektiviserar energianvändningen hos er kund. Energitjänster är allt från energikartläggning och visualisering av användningen till att erbjuda kunden effektivare pumpar, ventilation, belysningslösningar etc. Energitjänster kan också utgöras av avtal som garanterar en förutbestämd energibesparing och ibland även delning av vinst och investering mellan er som leverantör och er kund.

Inom Projekt Energitjänster tas material fram så att ert företag ska få verktyg att jobba med affärsutveckling av energitjänster. Ni kan hitta råd om vad ni kan göra för att bättre tillfredsställa olika kunders behov och det är fritt fram att plocka de delar av innehållet som passar för er verksamhet och ert erbjudande till olika målgrupper.

Bli medlem i EEF

Svensk industri och svenska fastighetsägare behöver hjälp att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.
Genom att vara medlem i EEF tar du del av gemensam marknadsföring, får tillgång till ett starkt nätverk samt ökad kunskap inom energieffektivisering.

Marknadsföring

Vår hemsida är en portal för effektivisering där medlemsföretagen syns och kan presentera sig. EEF:s logga är ett kännetecken för kompetens på området energieffektivisering. Vi arbetar för att underlätta för medlemsföretagens kunder att kopplas ihop med relevant expertis på området.

Stort nätverk

EEF samlar sina medlemmar i Sveriges starkaste nätverk för energieffektivisering. Här kan ni finna partners och utbyta erfarenheter samt få information om utvecklingen på området. Vi samverkar också med landets energirådgivare och energikontor för att vidga möjligheterna till kontakter ytterligare.

Kompetensutveckling

Vi bistår med fakta och underlag om energieffektivisering inför interna seminarier eller kundmöten och vår hemsida är en plattform för information om energieffektivisering. Vi arbetar för att skapa nya affärsmodeller som gör att våra medlemsföretags kunder får tillgång till de mest effektiva och bäst fungerande tekniska lösningarna som finns tillgänglig på marknaden idag.

Priser

Avgiften består av en medlemsavgift på 650 kr samt en serviceavgift. Rabatt utgår om företaget är medlem i IN, If, Svensk Ventilation, Swedisol eller Belysningsbranschen.

Företagspriser
Branchpriser
Medlemskap Företag

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


XS

0 - 5

3 000 kr


XS

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

3 000 kr

S

5 - 10

7 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

5 - 10

Avgift kr ex moms

7 000 kr

M

10 -50

13 000 kr


M

Omsättning (milj. per år)

10 -50

Avgift kr ex moms

13 000 kr

L

> 50

24 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 50

Avgift kr ex moms

24 000 kr

Medlemskap Bransch

Omsättning (milj. per år)

Avgift kr ex moms


S

0 - 5

8 000 kr


S

Omsättning (milj. per år)

0 - 5

Avgift kr ex moms

8 000 kr

L

> 5

30 000 kr


L

Omsättning (milj. per år)

> 5

Avgift kr ex moms

30 000 kr

Ansök om medlemskap

Genom att fylla i ansökningsformuläret nedan ansöker ni om medlemsskap hos EEF. Vi behandlar din ansökan och återkommer till dig.

Övrigt kontor 1
Övrigt kontor 2
Övrigt kontor 3
Kontaktperson till EEF
Era målgrupper

Energitjänster/produkter ni erbjuder idag

Verksamma i län (fler alternativ möjliga) *

Fyll i en text som kortfattat beskriver de tjänster/produkter ni säljer och vad de gör för nytta för kunden (max 500 tecken)*
Övrigt ni vill framföra
Tack, vi återkommer inom kort!
Vänligen fyll i alla fält med *

Bli auktoriserad leverantör

För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå.

Syftet med auktorisationen är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade energieffektiviseringsprojekt.

Läs mer om hur auktorisationen är uppbyggd i Sammanfattande dokument 2017-11

NYHET: Nu finns möjlighet för medlemsföretag att auktorisera sig inom området Energikartläggning.

Ansök om auktorisation genom att fylla i formuläret här.

 

Dokument (pdf)

Uppförandekod 2017-11

Checklista Energikartläggning 2017-11

Avgifter 2017-11

 

Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad. Syftet med Nämnden är att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen.

Nämnden består av:

Patrik Thollander, Associate professor vid Linköpings universitet
Susanne Lindqvist, Energiansvarig Sandvik
Maria Hagberg, Advokat Ramberg
Rikard Sjöqvist, Energi-, miljö- och teknikchef Midroc
Håkan Szacz, Fastighetsutvecklingschef Stena fastigheter
Jon Leo Rikhardsson, VD HSB Sörmland

 

2 frågor till Susanne Lindqvist

– Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

– Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.