Fokus på energieffektivitet i nya hållbarhetskriterier för simhallar

Bad- och simanläggningar är komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. De kräver stora investeringar och har höga driftkostnader under lång tid. Därför är det mycket viktigt att de blir energieffektiva. Nu har Upphandling...

Bad- och simanläggningar är komplexa byggnader med stor miljö- och klimatpåverkan. De kräver stora investeringar och har höga driftkostnader under lång tid – därför är det mycket viktigt att de blir energieffektiva! Nu har Upphandlingsmyndigheten tagit fram hållbarhetskriterier som ska underlätta vid upphandling av byggentreprenad av dessa typer av anläggningar.

Hållbarhetskriterierna är gjorda som funktionskrav och fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. De ger information och stöd till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av bad- och simanläggningar i dag och vad som skapar förutsättningar för en hållbar och kostnadseffektiv drift över lång tid. De lämpar sig bäst för nybyggnation, men kan delvis användas för renoveringsprojekt.

Läs mer här!

EEF

15 maj 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.