Energieffektiv renovering av småhus i regeringens vårändringsbudget

Vi måste påskynda den gröna omställningen. Regeringen håller med och föreslår idag fem åtgärder i vårändringsbudgeten. Bland annat vill de se insatser för ökad kompetens gällande energieffektivisering av småhus.

Regeringen skickade den 11 april ut ett pressmeddelande där de presenterade fem åtgärder i vårändringsbudgeten. Åtgärderna ska stärka Sveriges motståndskraft, minska beroendet av fossila bränslen och sätta oss i ledningen gällande klimatomställningen. Ett av förslagen handlar om att öka kompetensen gällande energieffektiv renovering av småhus.

Förslaget om ett kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhus ger Energimyndigheten 10 miljoner kronor för att höja kompetensen hos berörda. Detta för att försöka minska småhusbeståndets energi- och effektbehov, vilket i sin tur minskar sårbarheten vid höga energipriser.

”Vi ska göra mer för att klara klimatet. … Vi presenterar också en satsning för ökad energieffektivisering i radhus, villor och andra småhus” säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Miljödepartementet. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige – för miljön, klimatet och ekonomin. EEF ser positivt på att energieffektiviseringen lyfts fram som en direkt väg mot den gröna omställningen – men vi behöver inte bara höjd kompetens, vi behöver styrmedel och faktisk verkstad också.

Utöver detta föreslår regeringen också:

  • Förstärkt miljökompensation för att öka godstransporter på järnväg
  • Stöd till regionerna för att göra det enklare att resa med kollektivtrafiken
  • Ökat anslag till klimatbonusbilar
  • Konjunkturinstitutets klimatarbete förstärks
EEF

11 apr 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.