EnOff-modellen: för att fler ska energieffektivisera inom offentlig sektor

EnOff-modellen är en modell för upphandling som ska underlätta för beställare att kravställa energieffektivisering i sina projekt. Enköpings kommun är först ut att använda modellen.

Första delen: vad är Enoff-modellen?

EnOff-modellen är en modell för upphandling som ska underlätta för beställare att kravställa energieffektivisering i sina projekt. Modellen är framtagen av projekt EnOff – Energieffektivisering i offentlig sektor. Enköpings kommun är först ut att använda modellen. 

I den här reportageserien kommer ni få följa arbetet med EnOff-modellen. Hur den tagits fram, formats och nu används. I den första delen ska vi lära oss mer om modellen – vad är bakgrunden och hur kommer det sig att den först togs fram?

Bakgrunden

Sedan ett par år tillbaka har kommuner i Östra mellansverige, tillsammans med bland annat EEF, Upphandlingsmyndigheten och SKR, jobbat i ett stort projekt för att främja energieffektivisering – projekt EnOff (energieffektivisering i offentlig sektor). Projektet har stöd av Energimyndigheten och finansieras genom Tillväxtverket. Projektets syfte är att tillsammans ta fram verktyg, hitta samarbeten och nya vägar för att underlätta för energieffektivisering i offentlig sektor. EnOff har således sju delprojekt, som alla har sitt område att fokusera på – läs mer om dem här.

Nu är EnOff inne på sitt sista år och delprojekten i sina slutfaser – men för vissa betyder det att det äntligen startat. Ett av delprojekten handlar nämligen om offentlig upphandling och finns nu redo för att användas av kommuner och regioner.

Efter många samtal med kommunerna, Upphandlingsmyndigheten och de andra berörda i projektet, kom samtliga fram till att en upphandlingsmodell som fokuserar på energieffektiva åtgärder kan, och bör, tas fram. Föddes gjorde så modellen som i arbetsnamn fick kallas ”EnOff-modellen” – ett namn som till slut blev synonymt med delprojektet och helt enkelt fick stanna.

Enoff-modellen

EnOff syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten. Det räcker med en upphandling för att effektivisera ett helt bestånd med flera fastigheter. Genomförandet bygger på samverkan mellan beställare och leverantör, där åtgärder utförs stegvist som optioner. Det sänker tröskeln och gör det enklare att komma i gång.

  • Upphandlingen avser en inledande energikartläggning – med genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar som optioner.
  • I ett samverkansavtal slås det fast vilka förutsättningar som gäller för eventuella optioner – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner mm.
  • Energikartläggningen görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket med Totalmetodiken.
  • Beställaren kan avbryta eller pausa samarbetet när som helst.

Läs mer om EnOff-modellen här!

Pilotprojektet: Enköping kommun

Enköpings kommun har varit involverade i EnOff sedan start. Efter många samtal, och mycket samarbete med andra projektdeltagare, blev de först ut med att använda EnOff-modellen i en upphandling.

Joakim Sjödahl, energistrateg på Enköping kommun, är ansvarig för projektet. Tillsammans med en projektgrupp om fyra har de jobbat sedan november 2020 med att ta fram underlag, upphandlingsdokument och bearbetat modellen.

I kommande delar av den här serien kommer ni få läsa mer om hur det har gått till och vad resultatet blev.

EEF

29 sep 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.