Enköpings kommun satsar på energieffektivisering – är först ut med EnOff-modellen

I November 2020 började Enköping, som första kommun, att arbeta med EnOff-modellen. Upphandlingsmodellen som på ett enkelt sätt främjar energieffektivisering.

Enköpings kommun ska minska sin energianvändning – och det fort. Det fick Joakim Sjödahl, energistrateg, veta när han började sin anställning på kommunen i april 2020. Från 2018 till 2023 ska energianvändningen minska med 10 %. För att lyckas med det krävs det drastiska åtgärder. Hur ska det gå till? Det blev en del av Joakims uppdrag och uppgift att lösa.

I den här artikelserien följer vi Enköpings kommuns arbete med den nyligen framtagna EnOff-modellen – upphandlingsmodellen som på ett enkelt sätt främjar energieffektivisering. Det här är den andra artikeln i serien, den första delen hittar du här! I den här artikeln möter vi Joakim Sjödahl och Jarno Rannisto som tillsammans med sina kollegor var de första att göra en upphandling enligt EnOff-modellen. 

Enköpings kommun

Enköping är en ort i Uppsala län precis vid Mälaren. I kommunen bor det runt 45 000 personer och på kommunens fastighetsavdelning jobbar 130 av dem. Kommunen har ett tydligt mål – 2023 ska de ha minskat energianvändningen i kommunens fastigheter med 10 %. Användningen har de senaste åren stadigt pekat neråt, men det är fortfarande en utmaning att nå målet.

Enköping har höga ambitioner avseende energibesparing i kommunens byggnader. Målet de har satt är till och med tuffare än det krav som är föreslaget i den pågående revideringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. I den föreslås 1,5 procent som årligt sparkrav, medan Enköpings kommun når nästan två procent per år med sina mål.

Enköping och EnOff

Joakim Sjödahl är civilingenjör och jobbar som energistrateg på kommunen. Han har genom sin karriär haft fokus på energieffektivisering, men berättar att han nu som strateg har kunnat bredda sina vyer och ser det som en viktig utveckling. För honom är energieffektivisering en viktig del av att sluta slösa på naturresurser.

”Man behöver nyttja resurser man har – slösa inte på den energi som produceras. Använd den i stället där det behövs”, menar Joakim. 

I april 2020 sattes Joakim in i projekt EnOff. Nästan direkt blev han kontaktad av Maria Lindman, vars roll var att bistå kommunen i upphandlingsfrågor kring den nya modellen. Ville Enköping vara med och testa en ny upphandlingsmodell för att främja energieffektivisering?

Efter diskussioner med fastighetschefen, Katarina Härner, bestämde sig kommunen för att testa EnOff-modellen, Joakim och kollegan Karin Björkman påbörjade kort därefter arbetet. Modellen öppnade nya möjligheter för Enköping att klara målet om att minska energianvändningen till 2023.

Vinsten med modellen och tanken bakom den är att avtalet och partnerskapet blir tryggt och långsiktigt. EnOff-modellen erbjuder en trygghet där kunden hinner bygga upp en bra relation och ett bra arbetssätt med entreprenören, samtidigt som den ger friheten att avbryta om samarbetet inte skulle fungera.

Så här ser grunden för EnOff-modellen ut:

Arbetet med modellen påbörjas

I november 2020 drog så arbetet i gång. Joakim tog kontakt med inköpsavdelningen och fick kontakt med Jarno Rannisto. Jarno är upphandlare och jobbar på inköpsavdelningen på Enköping kommun.

Jarno har en bakgrund från byggbranschen, så förståelsen för byggprojekt och hur dessa fungerar fanns redan i bakhuvudet, vilket har kommit väl tillhanda i arbetet med modellen. ”Det är kul att nu få vara med i ett projekt som verkligen värnar om miljön”, menar Jarno.

Jarno fick i uppgift att samla in det material som behövdes för att formulera upphandlingsdokumentet. Med de ramar som tagits fram av projektgruppen i EnOff till grund, kollade han bland annat på tidigare samverkansprojekt och hittade inspiration.

”En av fördelarna med just denna modell är att man jobbar med optioner på separata projekt som beställaren kan välja att lösa ut. Det ger beställaren en trygghet av att inte ”sitta fast” med ett långt kontrakt om samverkan inte mot förmodan skulle fungera med konsulten. Konsulten å sin sida får en morot att leverera bästa kvalitet för varje beställd option!” säger Jarno.

Jarno Rannisto och Joakim Sjödahl på Enköpings kommun

Joakim stöttade i sin tur med sina kunskaper om energi och energieffektivisering. ”Modellen var helt ny för avdelningen, vilket gjorde det både intressant men lite klurigt”, berättar Joakim. ”Hur gör vi så det blir rätt?”.

Efter noggrann research presenterade Enköpings kommun ett färdigt upphandlingsdokument, i nästa del av reportageserien får ni veta mer om hur upphandlingsprocessen gick till och hur Joakim och Jarno upplevde den. 

Båda tycker att projektet är viktigt och att det känns roligt och inspirerande att få vara en del av det. ”Syftet är miljövinster och det i sig är inspirerande. Allt arbete är värt och ger något tillbaka”, säger Jarno.

Du hittar alla Enköpings dokument samt mer information om EnOff-modellen här!

EEF

09 dec 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.