Enkel lösning för energieffektiv ventilation

Skorstensbolagets ventilationslösning Clean-Air utvärderas med gott betyg i ny BeBo-rapport.

WSP har genomfört ett teknikutvecklingsprojekt inom BeBo där Skorstensbolagets ventilationslösning Clean-Air har utvärderats. Lösningen passar bra att använda när man vill förbättra inomhusluften i gamla byggnader som inte har något fläktdrivet ventilationssystem (ett så kallat självdragsystem).

Till VVS-forum säger Jens Penttilä, WSP, som genomfört studien:

– Det kanske inte är lika effektivt som ett renodlat FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning, red. anm.), men i befintliga byggnader där det inte riktigt finns möjlighet att dra nya kanaler, så är det här en väl fungerande lösning som är robust och enkel. Just enkelheten är något jag fastnat för, det är egentligen självreglerande med ökande förvärmningseffekt ju kallare det blir ute.

Rapporten visar goda resultat när det kommer till energibesparing jämfört med ett frånluftsventilation.

Ur rapporten: Resultat visar på en värmebesparing runt 40 kWh/m2,år respektive 30 kWh/m2,år för utvärderingsbyggnaderna. Sett till byggnadernas energiprestanda motsvarar detta en energibesparing för uppvärmning på ca 30% jämfört referensfallet med samma ventilationsflöden. 

Ladda ned rapporten: Förstudie Utvärderingsprojekt Clean-Air 24.

EEF

08 feb 2018

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer