Enkel lösning för energieffektiv ventilation

Skorstensbolagets ventilationslösning Clean-Air utvärderas med gott betyg i ny BeBo-rapport.

WSP har genomfört ett teknikutvecklingsprojekt inom BeBo där Skorstensbolagets ventilationslösning Clean-Air har utvärderats. Lösningen passar bra att använda när man vill förbättra inomhusluften i gamla byggnader som inte har något fläktdrivet ventilationssystem (ett så kallat självdragsystem).

Till VVS-forum säger Jens Penttilä, WSP, som genomfört studien:

– Det kanske inte är lika effektivt som ett renodlat FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning, red. anm.), men i befintliga byggnader där det inte riktigt finns möjlighet att dra nya kanaler, så är det här en väl fungerande lösning som är robust och enkel. Just enkelheten är något jag fastnat för, det är egentligen självreglerande med ökande förvärmningseffekt ju kallare det blir ute.

Rapporten visar goda resultat när det kommer till energibesparing jämfört med ett frånluftsventilation.

Ur rapporten: Resultat visar på en värmebesparing runt 40 kWh/m2,år respektive 30 kWh/m2,år för utvärderingsbyggnaderna. Sett till byggnadernas energiprestanda motsvarar detta en energibesparing för uppvärmning på ca 30% jämfört referensfallet med samma ventilationsflöden. 

Ladda ned rapporten: Förstudie Utvärderingsprojekt Clean-Air 24.

EEF

08 feb 2018

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer