Energislaget – en del av projekt EnOff

Vad är Energislaget?

Energislaget är en tvärvetenskaplig tävling för högskolestudenter som gick av stapeln 20–21 februari 2021. Under Energislaget fick studenter under ett dygn tillsammans ta fram konkreta lösningar på aktuella energieffektiviseringsproblem inom offentlig sektor. Alla anmälda blev tilldelade en grupp om totalt fem studenter från olika akademiska discipliner för att få in fler perspektiv på frågeställningarna. Evenemanget är en del av det projekt som Energieffektiviseringsföretagen driver tillsammans med offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige – EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor).

Tävlingen

Hela evenemanget var igång från lördag morgon till söndag eftermiddag, men själva tävlingen pågick under 23 timmar. Från lördag lunch till söndag lunch jobbade grupperna intensivt för att hitta lösningar på en av utmaningarna. Studenterna kunde önska vilken utmaning de helst ville jobba med: beteendepåverkan eller analys av data. Förutom stimulerande grupparbete innehöll lördagen också inspirationsföreläsning och coachning från experter. 

Utmaning 1: Beteendepåverkan

Hur får man användare av offentliga fastigheter att minska sin energianvändning?

Utmaning 2: Analys av data

Hur kan insamlad data från offenliga fastigheter nyttjas på bästa sätt för att minska energianvändningen?

På söndagen fick studenterna 15 minuter på sig att presentera sina lösningar för en jury. Därefter utsåg juryn två grupper som vinnare – en för varje utmaning. Priset som delades ut var en arvoderad halvdag för att presentera sin lösning för EnOffs nystartade och unika Think tank. Den består av beslutsfattare på hög nivå från myndigheter, kommuner och regioner som tillsammans diskuterar just energieffektivisering. 

De här vann Energislaget 2021!

Här kan du se bidragen från tävlingen!

Energislaget skedde helt digitalt. 

Projekt EnOff – Energieffektivisering i Offentlig sektor

Energislaget är en del av projekt EnOff som drivs av Energieffektiviseringsföretagen i samarbete med offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige. Syftet är att öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i området för att bland annat ställa krav på energieffektivisering i upphandlingar. 

Projekt EnOff är finansierat av och är ett projekt i Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.

Läs mer om projekt EnOff och våra samarbetspartners här.

Energieffektivisering – ett brett begrepp

Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålen på 100 procent förnybar elproduktion. Begreppet sträcker sig över många fält, men innebär kort och gott att vi behöver minska vår energianvändning för att spara på jordens resurser.

Energieffektiviseringsföretagen jobbar för att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

Några av de åtgärdsområden som EEF jobbar med är bland annat att flerbostadshus behöver effektivisera sina system såsom ventilation, värme eller beteendeförändring hos sina boende. Även industrierna måste effektivisera sina system genom att energioptimera driftprocesserna. Det här är bara ett axplock av de åtgärder som finns för att förbättra energieffektiviseringen.

Varför är energieffektivisering så viktigt?

Världen står inför stora klimatförändringar. Både EU och IEA (International Energy Agency) är överens om att energieffektivisering är den enskilt största åtgärden för att klara den klimatkrisen och de mål som sattes upp i Agenda 2030. I en rapport som IEA släppte 2020 kan vi se att energieffektivisering står för över 40 % av de åtgärder som behöver genomföras – fler behöver jobba mot energieffektiviseringsmålen och vidta de åtgärder som krävs. 

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.