Energimyndigheten varnar: Energieffektiviseringsmålen kommer inte att nås

Energimyndigheten larmar om att energieffektiviseringsmålen inte kommer att nås. Trots detta har regeringen hittills haft som plan att minska satsningarna på energibesparingar och enligt energiministern finns det ingen...

Energimyndigheten larmar om att energieffektiviseringsmålen inte kommer att nås. Trots detta har regeringen hittills haft som plan att minska satsningarna på energibesparingar och enligt energiministern finns det ingen anledning till oro.

Målet för energieffektivisering i Sverige är att energiintensiteten – förhållandet mellan den totala energitillförsel och BNP – ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030. Det finns idag en lucka på 30 terawatttimmar för att nå 2030-målet, vilket motsvarar ungefär hälften av dagens vattenkraftsproduktion i Sverige.

Regeringen planerar ändå att minska satsningarna på energibesparingar under 2021 och 2022 då anslaget till ”insatser för energieffektisering” sänks med närmre 90% – till 28 respektive 18 miljoner kronor (jämfört med dagens nivå på 208 miljoner kr).

Givet att det finns en situation där vi kanske inte når målet, så tycker vi inte att det är en så god idé att fasa ut satsningarna, säger Energimyndighetens GD, Robert Andrén, till Altinget.

Det finns en risk att vi hamnar lite snett och fel. Det underlättar inte möjligheterna att nå de politiska målen, varken i EU eller i Sverige, fortsätter han.

Även EU-kommissionen hyser oro inför Sveriges energieffektiviseringsmål. De anser att de föreslagna minskningarna av energiförbrukningen är blygsamma i jämförelse med de ansträngningar som krävs för att nå EU: s huvudmål. Den slutliga planen skulle gynnas av mer detaljer om tydliga policies och faktiska åtgärder.

Energimyndigheten vill i sitt budgetunderlag se att det från 2021 avsätts 377 miljoner kronor till energieffektiviseringssatsningar, för att året efter gå upp till 428 miljoner.

Energiminister Anders Ygeman säger till Altinget att det inte finns någon anledning till oro.

Att vi ska nå 2030-målet, det står helt klart. Sedan kommer vi under de här tio åren få använda olika styrmedel. Vilka och hur kraftiga de kommer att vara, beror både på den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Samtidigt påpekar han att de ekonomiska diskussionerna har blivit tuffare med tanke på Coronautbrottet.

Vi ser ju i princip varje dag i medierna hur olika intressen vill ha väldigt stora pengar till olika saker. Samtidigt menar jag att det är viktigt att de åtgärder som vidtas, framför allt för att återstarta ekonomin, görs med gröna förtecken. Det gör ju att vi kan få en del av de gröna åtgärderna betydligt billigare än vad vi annars hade fått dem, samtidigt som det gör Sverige.

Läs mer hos Altinget

EEF

04 maj 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.