En samlad bransch för ökad energieffektivisering

Energieffektivisering diskuteras på ett sätt som aldrig förr - vilket har sin förklaring i omvärldsläget. Hur håller vi liv i intresset? EEF bjöd in energi-effektiviseringsbranschen och politiker till ett panelsamtal och julmingel för att diskutera kring hur vi kan komma närmare gemensamma lösningar.

Energieffektivisering diskuteras på ett sätt som aldrig förr – intresset har sin förklaring i utvecklingen i omvärlden. Men hur håller vi liv i intresset? Hur säkerställer vi ett långsiktigt fokus på permanent energieffektivisering – för att se till att energikrisen mynnar ut i ett bättre rustat Sverige och Europa. EEF och Installatörsföretagen bjöd in energieffektiviseringsbranschen och politiker till ett panelsamtal och julmingel för att diskutera kring hur vi kan komma närmare gemensamma lösningar.  

– Det saknas alltjämt stöd för energieffektivisering i industrin och i flerbostadshus, fastslog Ola Månsson, VD Installatörsföretagen, när han tillsammans med Lotta Bångens, VD EEF, hälsade välkommen.

Lotta Bångens och Ola Månsson

Kvällen i Näringslivets Hus tog avstamp i politiken med ett anförande från Camilla Brodin, energitalesperson (KD). Hon öppnade med att bland annat lyfta upp rapporten ’Grön Logik – Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader’ och det faktumet att politikerna behöver oss i branschen och vår kunskap för att kunna fatta bra beslut gällande energieffektivisering.

– Politiken har inte kompetensen kring energieffektivisering – men det har ni. Vi behöver en dialog och politikerna behöver få kroka arm med er för att nå målen!” fastslog Brodin från scenen, och lade sedan även till att regeringen faktiskt gillar kostnadsbesparingar.

Camilla Brodin och Lotta Bångens

Efter anförandet presenterades panelen av kvällens moderatorer, Lotta Bångens och Maria Wolrath-Söderberg, forskare i klimatargumentation och lektor i retorik på Södertörns högskola. Under samtalet blev det tydligt att fastigheter och industri spelar centrala roller i omställningen – och långsiktiga regler och styrmedel efterfrågades.

– Industrin är avgörande för energiomställningen, sa Åsa Granli, energieffektiviseringsexpert ABB. Den står för 40 procent av energianvändningen. Inom industrin finns ett business case, det vill säga att investeringarna i energieffektivisering går att räkna hem. Men det går för långsamt, incitament skulle hjälpa!

Även Ulf Näslund, teknikutvecklingschef på Vasakronan, pekade på den ekonomiska potentialen och lyfte även upp vikten av stabila byggregler.

– I vårt företag har vi sparat en halv miljard kronor per år genom de energieffektiviseringsåtgärder vi genomfört sen 2010. Men som fastighetsägare behöver vi långsiktiga regler, det underlättar när vi ska räkna hem investeringar. Det blir svårt när byggregler ändras ofta.

Maria Wolrath-Söderberg, Hans Nyblom, Ulf Näslund, Åsa Granli, Björn Berggren och Lotta Bångens

Hur behåller vi framåtrörelsen kring energieffektivisering?

Årets vinnare av Egil Öfverholm-priset (hederspriset för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering) Tea Alopaeus lyfte upp insikten om att vi alla bara är människor och att det inte alltid är så att vi fattar de beslut som är bäst för oss långsiktigt.

– Det krävs andra konkreta styrmedel för genomförande än bara information. Det är också en kulturfråga och nödvändigt med nya perspektiv. Att spara på energi inte ett tecken på att man är fattig, som en del människor uppfattar det. Det är ett tecken på att man smart, sa Tea, som även är huvudsekreterare i utredningen kring styrmedlet Vita certifikat. 

Publiken fick även en djupare inblick i utredningen som ska presenteras till våren av utredaren Göran Enander. Han konstaterar, likt Tea, att man runt om i samhället inte genomför åtgärder fast de är lönsamma.

– Vi kommer att lämna ett konkret lagförslag till regeringen sista mars. Vi ser en stor potential i att skapa något vi kallar ”energieffektiviseringsplikt”. Fokus kommer att ligga på el och fjärrvärme där vi kan spara 20-30 TWh årligen. Vi kommer föreslå en marknadsbaserad lösning som minskar efterfrågan, vilket leder till sänkta elpriser.

I panelen ingick även Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta. Han berättade om initiativet Klimatinitiativet som de driver med sina medlemsföretag. Ett av målen är att energieffektivisera med 30% till 2030, vilket är ett annat exempel på hur man kan skapa långsiktigt engagemang. Även Åsa Granli från ABB tog upp tråden kring hur vi skapar varaktig förändring.

– Vi behöver säkerställa att nya beteenden fortgår. Skapa mätbara mål och inrätta certifikat, något företag gärna visar upp – och ser som konkurrensfördelar i sitt varumärkesarbete, föreslog Åsa.

Hans Nyblom, affärsutvecklingsexpert på Installatörsföretagen, lyfte de stora möjligheter som ligger framför oss, och att vi behöver ta vara på dessa tillfällen när branschen och politiken möts.

– Först då kan vi diskutera och förstå varandra – och komma vidare gemensamt, fastlog Nyblom.

Wolrath-Söderberg avslutade samtalet med att påminna om att vi tillsammans är starka – om branschen mobiliserar kan vi gemensamt uppnå många av de önskemål som diskuterats under kvällen. Hon lyfte upp det det nystartade initiativet Samla Kraft där EEF samlar en rad samhällsaktörer för att lägga kraft på att sätta långsiktig energieffektivisering på kartan och lyfta branschen till en ny nivå. – Halka inte efter! löd Marias uppmaning.

Åsa Granli påminde även om Energy Efficiency Movement som är ett initiativ som lanserades av ABB 2021 – för att industrin gemensamt ska kunna agera för en mer energieffektiv värld.

EEF med många andra vill se en förändring. Vi behöver vi öka energieffektiviseringstakten och lyfta branschen. Vi behöver sätta varaktiga energieffektiviserande insatser i centrum. Vi behöver se till att krisen leder till permanent energieffektivisering och stabiliserar marknaden på en ny, högre nivå. Och vi behöver göra detta gemensamt.

EEF

05 dec 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.