Energieffektiviseringföretagen skapar symbios och samverkan

Organisationen EEF vill i så hög grad som möjligt skapa symbios och samverkan mellan de som säljer energieffektivisering och de som köper energieffektivisering - därför välkomnar EEF nu även beställare som medlemmar.

Organisationen EEF vill i så hög grad som möjligt skapa symbios och samverkan mellan de som säljer energieffektivisering och de som köper energieffektivisering – därför välkomnar EEF nu även beställare som medlemmar.

En organisation för alla som anser att energieffektivisering måste lyftas på agendan

Energieffektiviseringföretagen, EEF är nu en organisation för alla som arbetar med energieffektivisering och anser att energieffektivisering måste lyftas på agendan för att Sverige ska nå sina klimatmål. Leverantörer, industrier, föreningar, fastighetsägare, branschorganisationer – alla är välkomna i EEF.

Att nå klimatmålen är en angelägenhet som berör oss alla. Enligt International Energy Agency (IEA) och FN är det svårare och dyrare att nå målen utan energieffektivisering – därför vill EEF öka fokus på det området.

EEFs medlemmar har tidigare främst bestått av leverantörer, men nu kan även beställare av energitjänster och produkter samt andra föreningar och organisationer bli medlemmar. EEF vill i så hög grad som möjligt skapa symbios och samverkan mellan de som säljer energieffektiviseringstjänster och produkter, och de som köper energieffektivisering – därför har organisationen breddats.

Varför EEF?

EEF har ett starkt engagemang för att säkerställa ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. Steget att öppna upp organisationen för fler medlemmar leder närmare målet.

  • EEF har ett starkt engagemang för att öka energieffektiviseringen i samhället – EEF påverkar och driver på beslutsfattare och politiker, tillsammans med sina medlemmar.
  • EEF vill utveckla branschen och tror att vi snabbare kan hitta lösningar som marknaden behöver med en tätare dialog mellan beställare och leverantörer. EEF skapar mötesplatser för detta och är en länk mellan beställare och leverantörer.
  • EEF är experter på energieffektivisering och stöttar medlemmarna med kunskap om allt från teknik och upphandlingar till lönsamhetsberäkningar och andra konkreta verktyg.

Energieffektivisering är nyckeln till vår framtid.

EEF

23 feb 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.