Energieffektiviseringens roll i regeringsförklaringen

2022-10-19

Energieffektiviseringsföretagen välkomnar att området energieffektivisering har en tydlig roll för att lösa flera samhällsproblem i den nya regeringsförklaringen.

Statsministern talar om: 

Säkerhet för EUs medborgare – Minskad energianvändning i Sverige är en handling för att bistå länder som är mer beroende av import från Ryssland än vad vi är. En sparad kilowattimme i Sverige kan användas för att ersätta en rysk kilowattimme i Tyskland, Polen eller annat europiskt land.

Energiförsörjning – Regeringen vill satsa på breda åtgärder för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott. Den minskad energianvändning innebär dessutom att energi frigörs till ändamål där det verkligen behövs i stället för att slösas bort i ineffektiva system. Det är billigare att spara en kilowattimme än att producera en ny. Även de konflikter som finns i samband med energiproduktion minimeras om vi först energieffektiviserar. Det kan handla om gruvbrytning för metaller, placering av vindkraft eller omhändertagande av avfall från kärnkraft. 

Energipriserna – Privatpersoner, offentlig verksamhet och företag kämpar med höga energipriser. Genom energieffektivisering minskar du både din egen kostnad OCH dämpar energipriserna för alla. 

Klimatmålen – Energipolitikens betydelse för klimatpolitiken understryks. Här går regeringsförklaringen hand i hand med det som upprepats sedan länge från både IEA (International Energy Agency) och FNs klimatpanel. Energieffektivisering är en förutsättning för att klimatmålen ska kunna uppnås. 

Läs hela regeringsförklaringen här!

Dela