Energieffektivisering kan spara samhället 866 miljarder

2021-11-19

Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet. Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Det visar den nya studien Grön logik som släpptes nyligen.

Rapporten visar att energieffektiviserande insatser kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten drygt 180 miljarder kronor.

– Både Energimyndigheten och EU uttrycker oro för att Sverige inte kommer att nå energi-effektiviseringsmålet: en 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare ett alltför lågt fokus på att stimulera och premiera energieffektivisering! säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen.

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s rekordambitiösa klimatprogram Green Deal. Till år 2030 ska en europeisk renoveringsvåg fördubbla upprustningen av byggnader för att minska energi- och resursanvändningen. Målet är att renovera 35 miljoner europeiska byggnader och skapa 160 000 gröna jobb.     

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att energieffektivisera våra byggnader kan Sverige exempelvis frigöra hela 11 TWh el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta, säger Veronica Koutny Sochman, vd för branschorganisationen Swedisol.

Boverket räknar med att det behövs ungefär en halv miljon nya bostäder till 2029, inte minst i storstadsområdena där flaskhalsar i elnätet redan hämmar nybyggnationen. I Stockholm beräknas effektbristen innebära att 50 000 nya bostäder inte kan byggas förrän elnätet har förstärkts.

– Trots den stora nytta som fastighetsbranschen kan bidra med i klimatomställningen så har svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering. Om vi ska lyckas med klimat-omställningen behöver det här perspektivet finnas med vid alla energirelaterade investeringsbeslut framöver, säger Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. 

Rapporten Grön Logik har tagits fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Läs hela rapporten här.

Dela