Energieffektiva motioner

Under den allmänna motionstiden har en hel del förslag lämnats in som på ett eller annat sätt rör miljö-, klimat- eller hållbarhetsområdet. EEF har plockat ut och lyft upp tre av dem. Två som tar upp energieffektivisering - och en som skulle kunna...

Under den allmänna motionstiden har en hel del förslag lämnats in som på ett eller annat sätt rör miljö-, klimat- eller hållbarhetsområdet. EEF har plockat ut och lyft upp tre av dem. Två som tar upp energieffektivisering – och en som skulle kunna…


Åtgärder för att ge Sverige EU:s billigaste och miljövänligaste energi

Per Bolund m.fl. (MP)

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stöd på 80 procent av kostnaden för alla åtgärder som effektiviserar energianvändningen för privatpersoners bostäder och fastighetsägare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stöd till näringslivets energieffektiviseringar och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort skatterabatten på el för serverhallar och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördubbla antalet energirådgivare i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett system för omfattande energieffektiviseringar, en s.k. kvotplikt, och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett bonus malus-system för produkter, där de mest energi- och resurseffektiva produkterna blir billigare och de minst energi- och resurseffektiva blir dyrare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka efterlevnaden av energireglerna i Boverkets byggregler för byggnader genom att kontrollera uppmätta värden i stället för att förlita sig på beräknade värden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för ett transporteffektivt samhälle för att minska energiförbrukningen inom transportsektorn och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera och skapa förutsättningar för lokala och regionala marknader för flexibilitet i elanvändningen och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en dynamisk elskatt skulle kunna utformas för att ge ökade incitament för flexibilitet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera dynamiska nätavgifter som främjar flexibilitet och smart energianvändning och tillkännager detta för regeringen.

EEF har ovan plockat ut de delar ur förslaget som behandlar energi- och/eller effekteffektivisering.


Ökad energieffektivisering med hjälp av rot

Camilla Rinaldo Miller (KD)

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om rotavdraget även ska innefatta energieffektiviseringsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om även varor och material ska innefattas i rotavdraget, i de fall det går att hänföra till åtgärder som är energieffektiviserande, och tillkännager detta för regeringen.

100 procent hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Mattias Vepsä och Jytte Guteland (S)

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom en 100 procent hållbar offentlig upphandling öka omställningstakten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

EEF anser att de här finns möjlighet till energieffektivisering, i offentliga upphandlingar kan man ställa krav på energieffektivisering, men det nämns inte konkret i motionen.


EEF

30 nov 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.