Energieffektiv renovering

 

Potentialen för energieffektivisering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma och teknik och kunnande finns utförs för få åtgärder, vi behöver göra verkstad av energikompetensen i bygg- och installatörsbranschen och öka takten inom hållbar renovering av befintliga byggnader. Kunskapsbanken ’Energieffektiv Renovering’ är en ny satsning och uppdateras kontinuerligt – skicka gärna in mer material så den blir så heltäckande som möjligt.

Om Renovera rätt och lönsamt: Energieffektiv renovering

Installatörsföretagen, Byggföretagen och Energieffektiviseringsföreningen har, inom färdplansarbetet, beviljats medel från SBUF för projektet Renovera rätt och lönsamt: Energieffektiv renovering. Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i byggsektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. Trots att många åtgärder är lönsamma (de höga elpriserna gör det nu ännu mer lönsamt) och teknik och kunnande finns utförs för få åtgärder. Nu ska vi göra verklighet av energikompetensen i byggbranschen och därigenom öka takten inom hållbar renovering av befintliga byggnader. Ditt bygg- eller installationsföretag kan med fördel samverka med andra för att förbättra detta. 

Kontakta oss gärna

Lotta Bångens, energiexpert och VD  – Eneff
Helen Magnusson, energiexpert – Installatörsföretagen
Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet – Byggföretagen