En lönsam knuff i rätt riktning för bostadsrättsföreningar

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar – många föreningar läcker energi. EEF och Fastighetsägarna har tagit fram verktyget Klimatknuffen som ska göra det enklare att energieffektivisera.

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar – många föreningar läcker energi och pengar. Nya grepp måste till för att få fler bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra åtgärder för energieffektivisering. Genom inspiration och en knuff i rätt riktning från grannarna kan detta bli verklighet. Energieffektiviseringsföretagen och Fastighetsägarna har tagit fram plattformen och verktyget Klimatknuffen där föreningar enkelt kan inspirera varandra genom att visa upp goda exempel.

Klimatknuffen är ett digitalt verktyg som bidrar till att skapa transparens och dialog mellan bostadsrättsföreningar för att se till att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Verktyget utgår från en karta där föreningarna enkelt kan registrera sina fastigheter samt genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Verktyget ger även föreningarna möjlighet att visa upp vilka installatörer och entreprenörer de har anlitat, vilket blir till viktiga referenser i närområdet för grannarna. Verktyget handlar om att visualisera vad som är gjort i liknande fastigheter i närområdet, och har inte fokus på siffror och kWh. Det är anpassat efter privatpersoner som på ett enkelt sätt ska kunna se hur man i sin förening kan gå vidare med sitt effektiviseringsarbete och med hjälp av vem.

– Tanken är att man ska få inspiration från grannarna; “Jaha de har tilläggsisolerat alla rör! Det kanske vi också skulle kunna göra, vi har ju en liknande fastighet med samma byggår. Och de använde sig av Lena rör och fix AB och är jättenöjda, då kan vi ju också kontakta den firman!” säger Annika Marmbrandt, projektledare för Klimatknuffen.

Goda exempel i närområdet är ett bra sätt att inspirera. Om man sedan även följer upp med konkreta tips och råd hur man tar arbetet vidare, samt erbjuder en möjlighet att kontakta avsändaren med frågor eller funderingar så sänker vi tröskeln ytterligare och kan se till att fler bostadsrättsföreningar energieffektiviserar.

www.klimatknuffen.se

Energieffektivisering bidrar till minskade utsläpp och reducerar klimatpåverkan, oavsett vilken energi man använder. Det ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri fastighet, samtidigt som det höjer värdet på själva fastigheten. Med rådande omvärldsläge är det viktigt att poängtera att energieffektivisering även ger ett tryggare Sverige. Vår säkerhetspolitiska position stärks ju mer oberoende vi är. Sist men inte minst så innebär det sänkta energipriser för alla. De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan riskerar att bli varaktiga, energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset generellt.

– Vi vill göra det så lätt som möjligt att göra rätt, avslutar Annika.

Klimatknuffen är ett samverkansprojekt mellan Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna Stockholm och forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom programmet ’Design för energieffektiv vardag’.

EEF

07 dec 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.