Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi. Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna...

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi.
Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna användas för att ersätta fossil användning någon annanstans. EEF är kritiska till dessa ändringar och tycker att Europa borde leva upp till sitt eget budskap ”Efficiency First”.

I ett utdrag från EEFs synpunkter på revidering av direktiven EED och EPBD kommenteras förslagen som handlar om att förnybar energi kan räknas bort från energianvändningen:

Energieffektivisering genomförs inte enbart av klimatskäl. Energisäkerhet, bättre inomhusmiljö, ökad konkurrenskraft och lägre kostnader är några av övriga argument som finns. EED bör därför syfta till att effektivisera ALL energianvändning, inte bara användning av fossil energi. Vi är därför emot att förnybar energi till viss del får inräknas i målet om energieffektivisering. Varför slösa/överanvända förnybar energi? Det finns en alternativ användning som har större miljöfördelar än överanvändning. Vi har förstått att svenska regeringen stödjer förslaget att småskalig förnybar energi ska kunna tillgodoräknas. Detta betyder att sämre byggnader och system kan byggas om förnybar energi används. Vi emotsätter oss detta. Det är speciellt viktig nu när man i förslaget till EPBD vill utvidga begreppet till att inte bara omfatta energi på egna tomten utan även köpt förnybar energi. Följden av detta skulle bli att en svensk byggnad i ett område med 100% förnybar fjärrvärme kan uppföras utan energikrav.

EEF

12 Jun 2017

Senaste inläggen

17 Nov 2017

Grattis till Årets innovatör!

EEF:s ordförande Hans Nilsson har tilldelats priset Årets framtidsbyggare i kategorin Årets innovatör. Årets Framtidsbyggare är ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, med en årlig prissumma på 1,2 miljoner kronor. Priset delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och tidningen Fastighetsvärlden. Priset delas ut i kategorierna Årets innovatör, […]

Läs mer
13 Nov 2017

Sverige initiativtagare inom IEA

Pressmeddelande från regeringen: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tillsammans med flera andra länder lanserat Clean Energy Transitions Programme – ett nytt internationellt program för global energiomställning inom den Internationella energibyrån IEA. Programmet blir en viktig del i ett stärkt internationellt energisamarbete för att genomföra Parisavtalet. – Intresset i länder som Kina, Indien och Indonesien […]

Läs mer
07 Nov 2017

EIB och SKB inleder samarbete: första lånet med krav på energieffektivisering

EIB (Europeiska Investeringssparbanken) inleder ett samarbete med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, genom att låna ut 550 miljoner kronor. Det är första gången som EIB direkt finansierar projekt hos ett svenskt bostadsföretag. Lånet ska användas till fyra miljöklassade nyproduktionsprojekt i Stockholmsregionen. Detta berättar SKB på sin egen hemsida. Sammanlagt handlar det om 349 lägenheter med beräknad […]

Läs mer