Efficiency first – vi vill väl inte slösa med förnybar energi?

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi. Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna...

EEF reagerar på att man med vissa ändringar i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och i Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), håller på att minska kravet på energieffektvisering i byggnader om de försörjs med förnybar energi.
Energieffektivisering bör alltid gå först eftersom man annars riskerar att slösa med värdefulla förnybara resurser på onödig energianvändning. Den förnybara energin skulle istället kunna användas för att ersätta fossil användning någon annanstans. EEF är kritiska till dessa ändringar och tycker att Europa borde leva upp till sitt eget budskap ”Efficiency First”.

I ett utdrag från EEFs synpunkter på revidering av direktiven EED och EPBD kommenteras förslagen som handlar om att förnybar energi kan räknas bort från energianvändningen:

Energieffektivisering genomförs inte enbart av klimatskäl. Energisäkerhet, bättre inomhusmiljö, ökad konkurrenskraft och lägre kostnader är några av övriga argument som finns. EED bör därför syfta till att effektivisera ALL energianvändning, inte bara användning av fossil energi. Vi är därför emot att förnybar energi till viss del får inräknas i målet om energieffektivisering. Varför slösa/överanvända förnybar energi? Det finns en alternativ användning som har större miljöfördelar än överanvändning. Vi har förstått att svenska regeringen stödjer förslaget att småskalig förnybar energi ska kunna tillgodoräknas. Detta betyder att sämre byggnader och system kan byggas om förnybar energi används. Vi emotsätter oss detta. Det är speciellt viktig nu när man i förslaget till EPBD vill utvidga begreppet till att inte bara omfatta energi på egna tomten utan även köpt förnybar energi. Följden av detta skulle bli att en svensk byggnad i ett område med 100% förnybar fjärrvärme kan uppföras utan energikrav.

EEF

12 Jun 2017

Senaste inläggen

15 Aug 2017

Fastighetsbranschens Energidag 2017

För 14:e året genomförs Energidagen både i Göteborg (26 sep) och Stockholm (28 sep) Välkommen fastighetsbranschens energidag 2017 som i år presenterar det senaste inom energieffektivisering och vilka lösningar som faktiskt fungerar.  Målet med årets konferensdag är att presentera konkret utveckling för dig som arbetar med att renovera, effektivisera och förbättra byggnaders energiprestanda. Du får […]

Läs mer
09 Aug 2017

Workshop med EEF under Elmässan i Umeå

Under Elmässan i Umeå 6-7 september anordnar EEF en kostnadsfri workshop på temat kundbehov, energieffektivisering och dina affärer. Du som installatör/entreprenör är välkommen att över en enkel lunch diskutera hur du och ditt företag kan få fler och mera lönsamma uppdrag. Detta samtidigt som era kunder får moderna, hållbara och lönsamma åtgärder gjorda i sina […]

Läs mer
03 Jul 2017

Skarp kritik mot de nya byggreglerna

EEF och Installatörsföretagen riktar båda skarp kritik mot de energirelaterade ändringarna i Boverkets byggregler som började gälla 1 juli. VVS-forum har intervjuat Lotta Bångens (vd EEF) och Magnus Everitt (energiexpert Installatörsföretagen) och de båda branschorganisationerna är överens om att ändringarna inte styr mot mer energieffektiva och bättre byggnader.  

Läs mer