EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering i klimatplanen

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen - i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra ...

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen – i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra – dessa omfattar t.ex. områden som industri, transport, offentlig upphandling, finansmarknad och internationellt klimatarbete. Energieffektivisering finns beskrivet som en viktig del inom de flesta områden som tas upp i planen. Men vi saknar energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen och vi saknar konkretisering av åtgärder för energieffektivisering.

För att få fart på energieffektiviseringen finns det ett förslag på att införa ett styrmedel som innebär att konkret energieffektivisering verkligen utförs. Med få undantag handlar de styrmedel som finns idag om information och kunskapshöjande insatser. Vi anser att det inte är tillräckligt. Vi behöver använda el och annan energi betydligt effektivare bland annat för att frigöra resurser till områden som transporter och industrin. Och potentialen är stor.

Vi anser därför att Sverige ska införa ett bonus-system för energieffektivisering. Precis som att bl.a. vindkraften och annan förnybar energi har fått en bonus via elcertifikat-systemet skulle vi kunna införa ett system för energieffektivisering och effektreducering. Systemet skulle sätta fart på energieffektiviseringen och samtidigt bidra till att lösa kapacitetsproblem i elnätet.

I dagsläget finns det ca 50 olika bonus-system för detta runtom i världen. Ny forskning från IEA (International Energy Agency) och RAP (Regulatory Assistance Project) visar att antalet system för detta i världen har fyrdubblats de senaste tio åren och på grund av dessa system har investeringar i energieffektivisering ökat sex gånger. Det gör systemen till ett av de viktigaste verktygen för att se till att konkret energieffektivisering genomförs. Inom EU planerar nu medlemsstater hur de ska arbeta med energieffektivisering under perioden 2021-2030 och där ingår hur bonus-systemen för energieffektivisering kan utvecklas och utökas. 

EEF applåderar att Sverige nu har sin första klimatpolitiska handlingsplan, men menar att planen måste bli tydligare avseende energieffektivisering. I dagsläget finns det inga kraftfulla styrmedel för att öka takten i effektiviseringsarbetet – vi behöver ett bonussystem för att öka marknaden, istället för att stå utanför och gå miste om de fördelar energieffektivisering ger.

EEF

08 jan 2020

Senaste inläggen

13 jan 2020

Installatörer! Möt kundbehovet med klimatsmarta lösningar

Vill ni öka omsättningen eller vinsten på företagets energitjänster och samtidigt få nöjdare kunder? EEF har frågat ett flertal kunder vad de vill ha av sin installatör – svaret blev kostnadseffektiva och klimatsmarta energilösningar. EEF har därför i samarbete med Energimyndigheten..

Läs mer
08 jan 2020

EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering i klimatplanen

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen - i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra ...

Läs mer
13 dec 2019

Genomför trygga energideklarationer

Nu har det gått drygt 10 år sedan lagen om energideklarationer infördes, och det är dags för många fastighetsägare att göra om processen. Om ni använder er av EEF-auktoriserade företag för att utföra detta så kan ni få till en tryggare affär och på sikt få bättre inomhusklimat och en lägre elräkning. Energieffektiviseringsföretagen (EEF)..

Läs mer