EEF vill se tydligare åtgärder för energieffektivisering i klimatplanen

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen - i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra ...

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för riksdagen – i den står skrivet att klimatmålen ska få en styrande effekt i alla samhällspolitiska mål. Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen vill genomföra – dessa omfattar t.ex. områden som industri, transport, offentlig upphandling, finansmarknad och internationellt klimatarbete. Energieffektivisering finns beskrivet som en viktig del inom de flesta områden som tas upp i planen. Men vi saknar energieffektiviseringens centrala roll för att klara klimatmålen och vi saknar konkretisering av åtgärder för energieffektivisering.

För att få fart på energieffektiviseringen finns det ett förslag på att införa ett styrmedel som innebär att konkret energieffektivisering verkligen utförs. Med få undantag handlar de styrmedel som finns idag om information och kunskapshöjande insatser. Vi anser att det inte är tillräckligt. Vi behöver använda el och annan energi betydligt effektivare bland annat för att frigöra resurser till områden som transporter och industrin. Och potentialen är stor.

Vi anser därför att Sverige ska införa ett bonus-system för energieffektivisering. Precis som att bl.a. vindkraften och annan förnybar energi har fått en bonus via elcertifikat-systemet skulle vi kunna införa ett system för energieffektivisering och effektreducering. Systemet skulle sätta fart på energieffektiviseringen och samtidigt bidra till att lösa kapacitetsproblem i elnätet.

I dagsläget finns det ca 50 olika bonus-system för detta runtom i världen. Ny forskning från IEA (International Energy Agency) och RAP (Regulatory Assistance Project) visar att antalet system för detta i världen har fyrdubblats de senaste tio åren och på grund av dessa system har investeringar i energieffektivisering ökat sex gånger. Det gör systemen till ett av de viktigaste verktygen för att se till att konkret energieffektivisering genomförs. Inom EU planerar nu medlemsstater hur de ska arbeta med energieffektivisering under perioden 2021-2030 och där ingår hur bonus-systemen för energieffektivisering kan utvecklas och utökas. 

EEF applåderar att Sverige nu har sin första klimatpolitiska handlingsplan, men menar att planen måste bli tydligare avseende energieffektivisering. I dagsläget finns det inga kraftfulla styrmedel för att öka takten i effektiviseringsarbetet – vi behöver ett bonussystem för att öka marknaden, istället för att stå utanför och gå miste om de fördelar energieffektivisering ger.

EEF

08 jan 2020

Senaste inläggen

20 feb 2020

Nästan hälften av världens BNP omfattas av mål på netto-noll-utsläpp!

Visste du att 49% av världens samlade bruttonationalprodukt omfattas av mål på netto-noll-utsläpp? Det betyder att dessa länder, regioner och städer kommer att satsa på konkreta åtgärder för att nå sina mål. IPCC: s särskilda rapport varnar för att världen redan är 1c...

Läs mer
10 feb 2020

Smartfront förstår hur man energieffektiviserar befintliga flerbostadshus

De blir ett av 30 företag som får pitcha på Sustaintech Venture Day. År 2017 utsåg EEF SmartFront till Årets Framtidsföretag inom energieffektivisering. De vann priset på grund av sin patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter...

Läs mer
03 feb 2020

Kvinnorna som leder energi- och klimatomställningen

En jämställd bransch skapar enligt forskningen mer lönsamma företag och ett bättre arbetsklimat. Energi- och installationsbranschen är tyvärr allt annat än jämställd. Simone Kreutzer Wesslund är i grunden civilingenjör och arkitekt men startade för åtta år det egna företaget IG Passivhus...

Läs mer