EEF välkomnar regeringens nya utredning om energikrav för byggnader

På uppdrag av regeringen ska Boverket tillsammans med Energimyndigheten komma med nya förslag på energikrav för byggnader – ett steg i rätt riktning för bättre krav på våra byggregler.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten utreda och föreslå kompletterande energikrav för byggnader. Det här tycker EEF är ett steg i rätt riktning för bättre utformning av energi- och effektkrav i våra byggregler.  

Mycket välkommet uppdrag till Boverket och Energimyndigheten. Vår förhoppning är att dessa kompletterande krav verkligen styr mot energi- och effektsnåla byggnader. Dagens regelverk räcker inte till för det. Nästa steg hoppas vi blir tillsynen av byggreglerna och en konkretisering av vad som gäller för befintliga byggnader, säger Lotta Bångens vd för EEF.

I uppdraget ingår det också att utreda konsekvenser av kraven – om det skulle det innebära ökade kostnader eller samhällsekonomiska förändringar, förutsättningar för byggande och om det finns behov av krav för solvärmelast. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2021.


Läs hela pressmeddelandet och regeringens skrivelse här!

EEF

12 jun 2020

Senaste inläggen

23 sep 2020

Sveriges första Think tank om energieffektivisering

Den 22 september startades en think tank på ämnet energieffektivisering, med bland annat generaldirektörerna från Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten samt representanter från näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer
21 sep 2020

EEF:s auktorisation som verktyg hos Bebo & Belok

Sedan en tid tillbaka finns auktorisationen som verktyg hos Bebo & Belok. Auktorisationen är framtagen för att säkerställa en tydlig, kundorienterad och kvalitativ tjänst eller produkt från leverantör.

Läs mer
17 sep 2020

EEF: Regeringsförslaget om stöd till energieffektivisering måste bli mer konkret

EEF välkomnar regeringens förslag om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus, men hur ska pengarna fördelas? Lotta Bångens, vd på EEF, föreslår en utformning i stil med rut och rot.

Läs mer

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.