EEF tycker till

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget till ändring i förordningen om energideklaration när det gäller oberoende experter. EEF har även tillstyrkt Boverkets föreskrifter och...

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget till ändring i förordningen om energideklaration när det gäller oberoende experter. EEF har även tillstyrkt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, men med kommentarer gällande införandet av IMD värme.

EEF tillstyrker förslaget att den oberoende experten ska kunna vara anställda hos den som har en skyldighet att se till att det finns en energideklaration – EEF anser även vidare att den tillsyn som föreslås är viktig för trovärdigheten i ändringen.

EEF har också svarat angående förslaget till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Där anser EEF generellt att det är bra och viktigt med mätning av energianvändning, både för att verifiera byggnadens prestanda men även för information till brukare/hyresgäster. Dock bör inte IMD värme införas, av flera skäl, vilket är viktigt att poängtera.

Läs båda remissvaren i sin helhet här!

EEF

14 apr 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.