EEF tycker till

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget till ändring i förordningen om energideklaration när det gäller oberoende experter. EEF har även tillstyrkt Boverkets föreskrifter och...

Under mars och april månad 2020 har EEF skickat in två remissvar. EEF tycker att en fastighetsägares egen personal ska kunna utföra energideklarationer, och har svarat positivt på förslaget till ändring i förordningen om energideklaration när det gäller oberoende experter. EEF har även tillstyrkt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, men med kommentarer gällande införandet av IMD värme.

EEF tillstyrker förslaget att den oberoende experten ska kunna vara anställda hos den som har en skyldighet att se till att det finns en energideklaration – EEF anser även vidare att den tillsyn som föreslås är viktig för trovärdigheten i ändringen.

EEF har också svarat angående förslaget till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Där anser EEF generellt att det är bra och viktigt med mätning av energianvändning, både för att verifiera byggnadens prestanda men även för information till brukare/hyresgäster. Dock bör inte IMD värme införas, av flera skäl, vilket är viktigt att poängtera.

Läs båda remissvaren i sin helhet här!

EEF

14 apr 2020

Senaste inläggen

04 jun 2020

Leverantörerna tipsar – låt verksamheten fortgå under COVID-19

Vardagen ser annorlunda ut och vi behöver anpassa oss efter den. Tillsammans med Energikontoret Storsthlm har vi frågat leverantörer i branschen vilka skillnader de upplever och deras bästa tips.

Läs mer
03 jun 2020

Fortsatt förtroende för projekt Energitjänster

EEF och Energimyndigheten fick i dagarna beskedet om att projekt Energitjänster som pågått sedan 2016 får fortsatt finansiering från Tillväxtverket för andra gången i ordningen. EEF är stolta över att få fortsatt förtorende att arbeta med detta i drygt ett år till, detta ger EEF...

Läs mer
29 maj 2020

Ny vägledning för att formulera och följa upp energikrav i BRF:er

Att handla upp åtgärder (och produkter) inom energieffektivisering är inte alltid det lättaste, speciellt inte för BRF:er eller små fastighetsägare. EEF har tagit fram en vägledning för hur man på ett enkelt och tydligt sätt kan formulera och följa upp energikrav för de viktigaste...

Läs mer