EEF tycker: ”Lös kapacitetsbristen i elnäten med effektivisering”

I en debattartikel publicerad i Ny teknik skriver bl.a. Lotta Bångens, vd för EEF, om hur lösningar för kapacitetsbristen i elnäten görs bäst med effektivisering.

I Ny teknik kan vi den här veckan läsa en debattartikel signerad Lotta Bångens, vd för EEF, tillsammans med Linda Burenius, ordförande 100% förnybart, och Daniel Lindén, grundare för Tibber. Kapacitetsbristen i framförallt regionala och lokala elnät i vissa delar av Sverige var under 2020 den mest diskuterade frågan i energidebatten. Även om det har varit en het debatt, finns det saker att göra för att minska problemen, menar Bångens, Burenius och Lindén. I artikeln redogör de för de lösningar som är mest effektiva.

– Kapacitetsbristen kan lösas genom huvudsakligen två åtgärder – antingen genom en utbyggnad av elnätet, vilket är dyrt och tar lång tid, eller genom att minska på efterfrågan på el vid det givna tillfället. Vi menar att det senare borde ges betydligt mer uppmärksamhet framgent än idag, menar debattörerna.

Att energieffektivisering är den givna lösningen tycker EEF är självklart. Nu uppmanar skribenterna även regeringen att omgående införa en rad åtgärder för att genomföra de enkla effektivitetslösningarna, som exempelvis att ställa krav på att även effekt- och flexibilitetsåtgärder undersöks i energideklarationer och energikartläggningar som utförs i Sverige.

Klimathotet är akut och en omfattande elektrifiering av transportsektorn och industrin är avgörande, både i Sverige och på global nivå. Samtidigt är kapacitetsutmaningen i elnäten akut på flera ställen runtom i landet och vi behöver vända på varje sten. Börja med att ta krafttag för energieffektivisering, säger Bångens, Lindén och Burenius.

Läs hela artikeln här.

EEF

03 feb 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.