EEF startar nätverk för energiexperter

2023-01-24

Vill du vara med i ett nätverk för energiexperter? I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering. Idag finns inget nätverk eller förening för dessa personer eller företag. EEF har därför (efter dialog med EMTF, Boverket och Energimyndigheten) tagit initiativ till att starta ’Nätverk för Energiexperter’. Vill du vara med i nätverket? EEF erbjuder första året gratis (efter första årets behövs medlemskap i EEF). Anmäl intresse direkt!

Nätverkets syfte

 • Samla personer och företag inom samma område för att känna samhörighet och stärka yrkesrollen
 • Vara en kanal för synpunkter från experter och kartläggare till myndigheter (Boverket och Energimyndigheten)
 • Vara en effektiv kanal för myndigheter att nå gruppen som en enhet
 • Bidra till utveckling/implementering EU-direktiv
 • Ge input till myndigheter på hur energideklarationer och energikartläggningar kan användas inom angränsande områden
 • Bidra till elektrifiering av samhället genom analys av hur energideklarationer/kartläggningar kan användas för att kartlägga effekt- och flexibilitets-åtgärder.
 • Höja kompetensnivån och öka samverkan inom gruppen energiexperter/kartläggare och mellan denna grupp och andra aktörer
 • M.m.

Alla certifierade energiexperter och/eller kartläggare kan delta i nätverket. Mer detaljerat innehåll i nätverket vill vi utveckla tillsammans med deltagarna, men några av aktiviteterna kommer att vara:

 • Fysiska och/eller digitala möten för uppdatering av nuläget kring lagar, regler, ny teknik mm
 • Dialog med Boverket och Energimyndigheten
 • Dialog med beställare kring kravställning/upphandling av kartläggare/experter
 • Samverkan kring metod för att ta fram åtgärdskostnader

Kostnadsfritt första året och ingen bindningstid.

Dela