EEF ställer sig bakom färdplan för fossilfrihet

I arbetet med en gemensam färdplan har ett stort antal aktörer enats om en vision om att år 2045 är värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn klimatneutral och konkurrenskraftig, helt i linje med Sveriges mål samt samhällets och världens behov.

I en gemensam färdplan har bygg- och anläggningssektorn stakat ut vägen för hur sektorn ska nå fossilfrihet genom hela värdekedjan. Med Skanska i spetsen har man samlat många olika organisationer och formulerat ett antal uppmaningar till politiker och aktörer i hela sektorn. EEF är en av många organisationer som ställer sig bakom färdplanen.

De mål som har satts för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är

 • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
 • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
 • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
 • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
 • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

I färdplanen identifieras fem nyckelfaktorer för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektor 2045:

 • Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer
 • Gå från linjära till cirkulära processer
 • Säkerställa tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror
 • Ledarskap, samverkan och kunskap
 • Offentlig upphandling som motor för omställning

Konkreta uppmaningar visar vägen

I färdplanen finns konkreta uppmaningar till riksdag och regering, beställare, konsulter och arkitekter samt till entreprenörer. De uppmaningar som riktas till alla aktörer inom sektorn handlar om allt ifrån att sätta upp egna klimatmål, öka samverkan och dialog till att hållbarhetsrapportera och resurseffektivisera materialanvändningen.

Uppmaningar till alla aktörer
 1. Sätt upp egna klimatmål och implementera dem i hela verksamheten.
 2. Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i hela plan- och byggprocessen.
 3. Nyttja upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i värdekedjan.
 4. Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav för att driva på utvecklingen på marknaden.
 5. Hållbarhetsrapportera för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan.
 6. Digitalisera hela plan- och byggprocessen för att stödja resurseffektiv materialanvändning, produktion och logistik.

 

Färdplanen ska presenteras i Rosenbad i mars/april 2018.

Läs mer om färdplanen på Sveriges Byggindustriers hemsida

EEF

28 mar 2018

Senaste inläggen

15 apr 2019

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin...

Läs mer
10 apr 2019

Energieffektiviseringsföretagen får ny ordförande

Det är mycket som har förändrats sedan branschorganisationen Energieffektiviserings-företagen (EEF) startade för tio år sedan. Idag har energifrågan ett större fokus i samhället och 100% förnybart blir en mer och mer självklar målsättning. Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-04-25

Frukostseminarie: Energistatistik och visualisering, Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Norrköping

Läs mer