EEF presenterar: en lagom LCC-kalkyl

Behöver ni hjälp att räkna på den långsiktiga vinsten av en energieffektiviseringsåtgärd? Se till att använda en LCC-kalkyl för att kunna fatta rätt beslut för er verksamhet – nu har EEF en egen!

LCC-kalkyler, eller livscykelkalkyl som förkortningen står för, kommer i många olika former. Ofta tar de hänsyn till en väldigt liten del av verksamheten – eller en alldeles för stor. Nu har EEF tagit fram en kalkyl som tar hänsyn till en lagom mängd av verksamheten.

Vad är en LCC-kalkyl?

Hela den ekonomiska vitsen med en energieffektiviseringsåtgärd är att energikostnaderna och underhållet minskar mer än den kostnad du har för investeringen, sett under hela livslängden för åtgärden. På sikt kan du spara stora summor eftersom energikostnaderna minskar.

En LCC tas ofta fram i samband med beslut om energieffektiviseringsåtgärder och är en summering av alla de kostnader som kommer finnas med under hela livslängden, det vill säga inköpskostnaden, eller investeringen, och energi- och driftkostnader. Det alternativ som ger lägst total kostnad blir det billigaste för dig. Med en LCC kan du enkelt visa vilket alternativ som bör väljas.

Här är ett exempel på hur nyttan av en LCC kan illustreras, fast med telefonabonnemang:

Vad bör finnas med?

Investerings-, energi- och effektkostnad är de viktigaste parametrarna i en LCC. Underhåll är i många fall också avgörande för den totala kostnaden. Annat att ta hänsyn till kan exempelvis vara bättre inomhus- och arbetsmiljö, minskad miljö- och klimatpåverkan, modern teknik som är mer användarvänlig eller liknande. Dock är det ofta är det svårt att sätta ett monetärt värde på dessa aspekter och därför är de svåra att ta med i en LCC-kalkyl.

För ordentlig effekt av en LCC är det viktigt att väga det mot vad som händer om åtgärden inte skulle genomföras alls – hur stor skulle totalkostnaden då bli?

Hur säker är en LCC-kalkyl?

Ingen beräkning blir bättre än de siffror du matar in. Är du till exempel osäker på investeringskosnaden – öka den med 20% och se om ditt resultat påverkas. I EEF:s LCC-kalkyl finns en modul för detta.

Hur energipriserna ser ut om 10-20 år är det naturligtvis ingen som vet med säkerhet, men det går att få en rimlig uppfattning. Räknar ni på en energiprisökning på ca 2-3 % kommer ni troligtvis få en bra och rättvis bedömning – och glöm inte att ju mer ni energieffektiviserar, desto mindre behöver ni bry er om energikostnaderna.

Energimyndigheten släpper med jämna mellanrum långtidsprognoser för just energipriser som kan fungera som er vägledning.

Kalkylmallar

För att kunna få ett bra underlag har nu EEF släppt sin egen LCC-kalkyl för er att använda. Såhär säger Lotta Bångens, vd på EEF, om den:

“Många tror att det här med LCC-kalkyler är krångligt, men egentligen är det inte värre än den överläggning du säkert gör med dig själv när du köper en ny telefon. Ska jag betala ta ett billigare abonnemang och betala telefonen nu, eller ta en förhöjd månadsavgift i 24 månader? Lägsta summan på 24 månader för din telefon är det alternativ som blir bäst för dig. Det är en form av LCC. Likadant måste vi tänka när vi köper nya fläktar, ny belysning eller annan utrustning. Och är det något som är krångligt i vår kalkyl – ring oss!”

Här hittar du en version att räkna direkt i

Här hittar du en version att skriva ut

Läs mer om LCC-mallar här!

EEF

15 sep 2020

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.