EEF främjar kommunikation och samverkan mellan energiexperter

Hur får vi beställare att genomföra fler åtgärder efter utförd energideklaration? Hur skapar vi en plattform för diskussion och samverkan mellan energiexperter? EEF jobbar på saken.

EEF har på uppdrag av Boverket genomfört ett projekt under våren som bland annat riktar sig till energiexperter. Vi har under projektet haft flertalet dialogmöten med energiexperter för att diskutera bland annat hur vi tillsammans kan få beställare att genomföra fler energiåtgärder efter åtgärdsförslagen i till exempel energideklarationer.

Energixperterna som EEF har pratat med utrycker en frustration över att så få åtgärdsförslag faktiskt genomförs efter genomförda energideklarationer. Det priskrig som pågår på marknaden pressar också experterna till en gräns där det inte alltid finns tid att presentera kartläggningen på bästa sätt. De upplever att många kunder köper det billigaste alternativet, inte det mest kvalitativa.

EEF jobbar nu därför med en kommunikationsinsats gällande hur resultaten på ett enkelt sätt kan presenteras för olika målgrupper för ökad förståelse, vilket kan leda till mer verkstad. Detta delvis genom att ta fram en mall som kompletterar själva energideklarationen. Mallen ska underlätta för experterna så att de på ett snabbt och tydligt sätt ska kunna lyfta fram och beskriva åtgärdsförslag och mervärden för kunderna efter en kartläggning. På ett sätt och med ett språk som kunderna förstår.

EEF har även en dialog med Boverket, Energimyndigheten och Energi & miljötekniska föreningen kring att starta upp ett nätverk för energiexperter. De har i dagsläget ingen naturlig samlingspunkt för diskussion, samverkan och erfarenhetsutbyte – det vill vi ändra på.

”I Sverige finns minst en förening för allt brukar man säga, ofta två. Men för energiexperter och kartläggare finns ingen. Att det finns ett plattform för samtal är viktigt! Både för experterna och för myndigheterna – som bollplank i olika frågor.” säger Lotta Bångens, VD EEF.

Lotta Bångens, VD EEF

EEF tar inom projektet även fram en mall till beställare. Mallen ska förtydliga hur man på bästa sätt upphandlar energideklarationer/energikartläggningar för att ge energiexperterna bättre förutsättningar att utföra en målgruppsanpassad energideklaration.

EEF

22 apr 2022

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.