EEF bjuder in leverantörer av energitjänster till branschdialog

EEF och projekt EnOff startar nu upp ett pilotprojektet för bättre kravställande avseende energieffektivisering vid offentlig upphandling av energitjänster som ska resultera i flera workshops samt en eller flera faktiska upphandlingar. Projektet startar med ett möte mellan...

EEF och projekt EnOff startar nu upp ett pilotprojektet för bättre kravställande avseende energieffektivisering vid offentlig upphandling av energitjänster som ska resultera i flera workshops samt en eller flera faktiska upphandlingar. Projektet startar med ett möte mellan leverantörer och kommuner med målet att ta fram en tjänst som ska innehålla kartläggning av energianvändning, förslag på åtgärder samt genomförande av åtgärder. Vi bjuder på fika!

Datum: Onsdag 19 februari, 2020
Tid: kl. 13-16
Plats: Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna Businesspark.

Moderator är Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten.

Projektet EnOff och de deltagande myndigheterna och kommunerna behöver diskutera med branschen för att kartlägga marknaden, vi behöver få kunskap om möjliga nya lösningar samt diskutera olika affärsmodeller. Målet med dialogen är att beställaren ska få ny kunskap som kan uttryckas bland annat som relevanta krav och väl avvägda avtalsvillkor i en framtida upphandling. Att delta i dialogmötet innebär inte att ni har åtagit er något för framtiden. Inbjudan är öppen för alla leverantörer i branschen som erbjuder helhetslösningar inom flera teknikområden inklusive kartläggningar och genomförande.

Anmälan

Anmälan görs till Annika Marmbrandt, annika.marmbrandt@eef.se, senast 16 februari, om du har frågor eller funderingar kontakta gärna Lotta Bångens på 070 343 92 12 eller lotta.bangens@eef.se.

Bakgrund till projektet

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter och bättre inomhusmiljö – trots det finns många outnyttjade åtgärder. Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. För att öka takten för energieffektivisering i Sverige blir den offentliga sektorn och dess upphandlingar därför en viktig del.

EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor) är ett projekt som delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av branschorganisationen Installatörsföretagen och Energimyndigheten. Deltagare i projektet är bland annat Upphandlingsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), EEF (EnergiEffektiviseringsFöretagen), Region Örebro och Uppsala, kommuner i Örebro-, Västmanlands- och Uppsala län, Energikontoret i Örebro, Mälardalens Energikontor och leverantörer inom energisektorn samt Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola.

Projektets övergripande mål är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige stärker sitt arbete avseende energieffektivisering och ställer utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt.

Läs mer om projektet och de aktiviteter vi genomfört här!

EEF

29 jan 2020

Senaste inläggen

29 maj 2020

Ny vägledning för att formulera och följa upp energikrav i BRF:er

Att handla upp åtgärder (och produkter) inom energieffektivisering är inte alltid det lättaste, speciellt inte för BRF:er eller små fastighetsägare. EEF har tagit fram en vägledning för hur man på ett enkelt och tydligt sätt kan formulera och följa upp energikrav för de viktigaste...

Läs mer
28 maj 2020

Auktorisationer inom energieffektivisering är viktigt för marknaden

Det skapar ett regelverk och visar upp företag som strävar efter kvalitet. Lassila & Tikanoja, L&T, jobbar med förvaltning av fastigheter och tycker det är viktigt med kvalitetssäkring och var ett av de första företagen som auktoriserades av EEF inom ’Teknisk förvaltning - energi’....

Läs mer
19 maj 2020

Energieffektivisering i The Green Deal

Den europeiska gröna given är en färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Det är en ny tillväxtstrategi, en färdplan för styrmedel och nyckelåtgärder i Europa. EEF har sammanfattat innehållet avseende energieffektivisering. Hur detta kommer att påverka energieffektiviseringsbranschen...

Läs mer