Det är dumt att bygga ut elnätet i onödan – och dyrt.

DEBATT. Många har skrivit artiklar om elbrist de senaste månaderna. Laddstolpar som inte kan installeras och avstannande etableringar är några av de befarade effekterna. Andra har skrivit förklarande artiklar om att det INTE är elbrist i Sverige, det är brist på kapacitet i näten. Det är detta som måste lösas. Vi behöver mer resurser...

Använd fastigheten som en resurs

DEBATT. Många har skrivit artiklar om elbrist de senaste månaderna. Laddstolpar som inte kan installeras och avstannande etableringar är några av de befarade effekterna. Andra har skrivit förklarande artiklar om att det INTE är elbrist i Sverige, det är brist på kapacitet i näten. Det är detta som måste lösas. Vi behöver mer resurser för att investera i vårt elnät. Eller kan det finnas andra lösningar? Problemet är egentligen att många vill ha el samtidigt.

Det finns en resurs för att lösa detta som vi ofta glömmer bort, och därför talar väldigt lite om. Det är Sveriges alla fastigheter, industrier och företag. Här finns en stor outnyttjad resurs att båda sänka effekten generellt, men också att flytta användningen i tid för att minska belastningen på näten. Med bra affärsmodeller hos energibolagen (eller andra nya aktörer) skulle användningen kunna styras om till tider då kapacitetsbristen är mindre. Dessa lösningar är dessutom snabbare att få till stånd, och billigare, än att utöka kapaciteten i näten. Troligen vill många bidra om det finns en affärslösning som gör det enkelt. På marknaden finns idag få, nästan inga, som arbetar med att samla ihop denna gömda skatt, och erbjuda den på marknaden. Vem ska göra det? Vem kommer att se affären?

Minskad elanvändning och att användning flyttas i tid minskar alltså behovet av utbyggnad av näten. Lösningen har fler fördelar som bättre inomhusklimat och bättre belysning i fastigheter som byggs om, och inte minst minskad klimatpåverkan. Effekter som vi idag är i skriande behov av. Samtidigt skapar vi både ett mer robust och resurseffektivt elsystem och bäddar för att vi på sikt kommer kunna nå ett 100% förnybart elsystem

Ett sätt att driva på marknaden för att dessa samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder ska genomföras, är så kallade vita certifikat. Det är en styrmodell där energibolag får ett ansvar från samhället att samla ihop kapacitet (minskat effektuttag). Systemet är uppbyggt på ett liknande sätt som de elcertifikatsystemet som idag ålägger energibolag att investera i ny grön elproduktion. I stället för att främja utbyggnad av ny produktion (elcertifikatsystmet) skulle vita certifikat främja minskat slöseri av el och eleffektiviseringar. Ett färdigt förslag på hur vita certifikat kan införas i Sverige ligger på regeringens bord. Nu är det dags att agera.

Lotta Bångens

VD, Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

EEF

01 okt 2019

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.